Intellectueel

Is de wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa een utopie?

Het zijn vooral de vijanden van Islam die Al Khilafa een utopie noemen, of een “droomstaat” waarmee ze hetzelfde bedoelen.

Zelfs Qoraiesj probeerden de mensen er van te overtuigen dat de missie van de Boodschapper van Allah (saw) onmogelijk gerealiseerd kon worden. In de Siera boeken kan men bijvoorbeeld lezen over de uitgenodiging tot Islam van de stam Bakr bin Wa’il door de Boodschapper van Allah (saw). De stam Bakr bin Wa’il woonden op de grens tussen het Arabisch Schiereiland en Perzië en zij had angst voor de macht van de Perzen. Maar de Boodschapper van Allah (saw) legde hen uit dat zij, als zij de kant van Islam zouden kiezen, zouden komen te domineren over de Perzen. De stam Bakr bin Wa’il was onder de indruk van deze woorden van de Boodschapper van Allah (saw), maar ze waren er ook door in de war geraakt. Zijn (saw) boodschap klonk hen prachtig in de oren, maar zij hadden moeite zich voor te stellen dat zij ooit onder de onderdrukking van de Perzen uit zouden kunnen komen. Toen de Boodschapper van Allah (saw) de stam Bakr bin Wa’il eenmaal verlaten had snelde Aboe Lahab zich daarom naar hen toe. Ibn Kathier heeft overgeleverd: “Ze (Bakr bin Wa’il) zeiden tegen hem (Aboe Lahab): ‘Ken je deze man?’. Hij zei: ‘Ja, hij is van onder onze elite. Waarom vragen jullie me dit?’. Ze legden hem toen uit wat de Boodschapper van Allah (saw) tegen hen gezegd had. Aboe Lahab zei toen: ‘Geef geen aandacht aan wat hij zegt. Hij is gek en hij raaskalt maar wat’. ‘Dat hebben we gezien’, zei de stam Bakr bin Wa’il, ‘toen hij over ons sprak over (het domineren over) Perzië’.”

Aboe Lahab speelde dus in op hun twijfels betreffende de realiseerbaarheid van hetgeen de Boodschapper van Allah (saw) hen toe opriep. Hiermee wilde hij voorkomen dat de machtige stammen van Arabië zich zouden gaan inspannen ter ondersteuning van Islam. Want zolang de stammen de oproep tot Islam als utopisch zagen, zouden ze zich hier niet voor inspannen. Want niets demotiveert meer dan het gevoel van hopeloosheid.

De vijanden van Islam van vandaag hanteren dezelfde taktiek. Ook zij proberen de moslims hopeloosheid in te praten door Al Khilafa als een onmogelijkheid te presenteren. George W. Bush zei bijvoorbeeld, toen hij zijn “vijand” defineerde: “Zij hopen een gewelddadig politiek utopia te vestigen in gans het Midden-Oosten en zij noemen dit een Kalifaat”. Echter, het feit dat Bush Al Khilafa als zijn persoonlijk vijand ziet betekent dat Al Khilafa niet een utopie is. Als Al Khilafa echt een utopie zou zijn, dan zou hij Al Khilafa natuurlijk niet tot primaire vijand hebben genomen. Dan zou hij hier helemaal niet over gesproken hebben. Dus de opmerking van Bush is eigenlijk een weerlegging van hetgeen hij de mensen probeert wijs te maken.

Het zijn dus de vijanden van Islam die proberen de moslims te laten denken dat Al Khilafa een utopie is, juist om hen te weerhouden van werken voor de terugkeer van Al Khilafa. Maar dat zij dit doen bewijst eigenlijk dat de terugkeer van Al Khilafa in nabij is. En dus dat de terugkeer van Al Khilafa niet een utopie is.

We weten natuurlijk allemaal dat het werk van de Boodschapper van Allah (saw) en zijn (saw) metgezellen (ra) de bewering van Aboe Lahab heeft weerlegd. Zij hebben de Islamitische Staat gevestigd en daarme bewezen dat Aboe Lahab onjuist was en dat de Islamitische Staat niet een utopie is. Net zo moeten we weten dat degenen die vandaag de dag proberen in de voetsporen van de Boodschapper van Allah (saw) en zijn (saw) metgezellen (ra) te treden, en die dus werken om de Islamitische manier van leven terug te krijgen middels wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa, eveneens de “utopie” beweringen van de vijanden van Islam zullen weerleggen. Allah (swt) zegt immers:

”Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal maken (layastakhlifannahoem), zoals Hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte; en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen; en dat Hij hun na vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Noer 24, vers 55)

En Hij (saw) liet Zijn Boodschapper (saw) zeggen: “…En dan (uiteindelijk) zal er Al Khilafa zijn naar het voorbeeld van het profeetschap”, waarna de Boodschapper van Allah (saw) zweeg. (Ahmed).

Het praat van “Al Khilafa is een utopie” is dus nonsens. De terugkeer van de Islamitische Staat is zelfs nabij. De vijanden van Islam hebben hier geen twijfel over. Evenmin moeten wij moslims hieraan twijfelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button