Uncategorized

Zelfverbranding Amerikaanse militair en de lessen voor de oemma

Een handeling die deed denken aan de zelfverbrandingen door boeddhistische monniken tijdens de Vietnamoorlog. Een actief lid van de Amerikaanse luchtmacht, stak zichzelf op 26 februari 2024 in brand voor de ‘Israëlische’ ambassade in Washington.

Hij stelde het volgende: “Ik zal niet langer medeplichtig zijn aan genocide.” Terwijl hij in vlammen opging, scandeerde hij herhaaldelijk: “Bevrijd Palestina”…

Een verontrustende en wanhopige roep om gerechtigheid. De zelfverbranding die doet denken aan de monniken die zichzelf in 1963 verbrandden, uit protest tegen oorlog en lijden, is niet slechts een protest jegens oorlog en bezetting; het is een duidelijk statement jegens de medeplichtigheid aan wreedheden die de militair niet langer kon verdragen, vanwege zijn betrokkenheid bij de genocide in Gaza.

De betrokkenheid van de Amerikaanse luchtmacht bij de genocide en het steunen van het ‘Israëlisch’ leger is goed gedocumenteerd. Rapporten van The Intercept onthullen dat de rol van de VS doorslaggevend is geweest bij het identificeren van doelen voor bombardementscampagnes die hebben geleid tot een verbijsterend dodental van meer dan 30.000 mensen.

Aaron Bushnell, lid van de Amerikaanse luchtmacht, was op de hoogte van de directe betrokkenheid van het Amerikaanse leger bij de genocide. Zijn besluit om zichzelf voor de ambassade van de zionistische entiteit in brand te steken, was een verklaring om de hele wereld de wreedheden te laten zien die gepleegd worden jegens de Palestijnen, en belangrijker nog, de steun van zijn eigen regering die de genocide voedt met geld en wapens.

De VS blijft bommen en munitie sturen naar de zionistische entiteit, terwijl ze zich volledig bewust is van het feit dat deze wapens worden gebruikt om burgers aan te vallen (als onderdeel van een strategie van collectieve bestraffing door de zionistische entiteit).

Dit toont wederom aan hoe het Westen kijkt naar moslims. Statistieken die afgedaan kunnen worden als nevenschade. De berichtgeving, of het gebrek daaraan, van de mainstream media over deze gebeurtenissen is even zorgwekkend.

Bekende nieuwskanalen die zwijgen over de zelfverbranding en de bredere context van de Amerikaanse betrokkenheid bij de genocide. Het gebrek aan berichtgeving dient om de realiteit van de Amerikaanse betrokkenheid te verdoezelen voor het Amerikaanse publiek, waarvan velen zich tegen de genocide keren.

Ondanks het publieke verzet blijft het kabinet-Biden de zionistische entiteit voorzien van militaire steun en haar wandaden verdedigen.

Oorverdovende stilte vanuit de legers in de moslimwereld. De moedige houding van deze niet-moslimsoldaat, die zich verzette tegen medeplichtigheid aan genocide, staat in schril contrast met de passieve houding van de legers in de moslimlanden.

Een lid van de Amerikaanse luchtmacht, die islam niet aanhangt, noch gedreven werd door het concept van djihad welke de soldaten in de moslimwereld zou moeten inspireren, heeft een niveau van moed en morele integriteit getoond die de leiders van de legers in de moslimwereld te schande maakt.

Zijn handeling (hoewel deze geenszins moreel verantwoord is) benadrukt een diepgaand falen: het gebrek aan moed onder degenen die voorop zouden moeten lopen in het verdedigen van de onderdrukten. Alleen met het politieke leiderschap van de islam kunnen de legers worden ingezet om de eer van de moslims te beschermen in plaats van hen in te zetten om moslims te onderdrukken.

De vraag rijst dan; hoe kan het dat een militair uit een vreemd land, zonder directe religieuze verplichting jegens het Palestijnse volk, het soort moed en morele integriteit demonstreert welke de leiders van de legers in de moslimwereld overtreft?

De passieve houding van deze leiders is niet alleen verraad jegens Allah maar ondermijnt ook de essentie van de moed die een moslimsoldaat zou moeten kenmerken. De wereld kan de moed van deze Amerikaanse militair herkennen als een spiegel die onze eigen tekortkomingen weerspiegelt. Het is tijd voor de legers in de moslimwereld om hun werkelijke rol te vervullen, moed te belichamen, te streven op het pad van Allah, de onderdrukten te verdedigen en op te staan tegen onrechtvaardigheid.

Back to top button