Uncategorized

Censuur Piers Morgan tekenend voor ‘islamdebat’ in het Westen

Op maandag 11 december jl. schoof Dr. Abdul Wahid aan bij Piers Morgan Uncensored. Vooraf werd Dr. Abdul Wahid zoals verwacht geframed. Hij zou de leider van een islamistische beweging zijn die oproept tot Jihad in de straten van Londen. En dat als huisarts, waarmee zijn professionele integriteit in twijfel werd getrokken maar belangrijker nog, karaktermoord werd gepleegd. Op de man spelen (ad hominem) wordt ook wel het argument van de zwakke genoemd en het laatste redmiddel van degene die niet in staat is een intellectuele strijd te voeren.

Ondanks dat Dr. Abdul Wahid van tevoren als boeman werd afgeschilderd, bleek hij een kalme, beschaafde en welbespraakte gast te zijn. Hoewel Piers Morgan er alles aan heeft gedaan om Dr. Abdul Wahid voor het blok te zetten door o.a. gesloten (en suggestieve) vragen te stellen en zijn professionele integriteit aan te tasten, heeft Dr. Abdul Wahid toch een aantal belangrijke punten kunnen benoemen:

Van ‘uncensored’ is geen sprake. Ruime spreektijd zonder noemenswaardige onderbrekingen is enkel voorbehouden aan gelijkgestemden die zich conformeren aan het narratief van Piers Morgan. Dr. Abdul Wahid noemde een voorbeeld van een eerdere gast die door Piers Morgan is uitgenodigd en niet onderworpen werd aan een kruisverhoor. Hij gaf te kennen dat er sprake is van censuur en dat Piers Morgan zijn eigen vragen beantwoordt.

De veelgehoorde ‘maar veroordeel je Hamas vraag’, beantwoordde hij niet met ja of nee maar stelde dat er sprake is van verzet en dat de geschiedenis niet begon op 7 oktober 2023. En dat de werkelijke vraag moet zijn wie dit koloniale project (“Israël”) in het Midden-Oosten heeft geïnitieerd.

Piers Morgan noemt het een conflict waarmee hij impliceert dat er sprake is van twee partijen die zich schuldig maken aan de ontstane situatie. Dr. Abdul Wahid weerlegde deze claim door onder meer te verwijzen naar de Nakba (750.000 Palestijnen die uit hun huizen werden verdreven) en de decennialang bezetting.

Piers Morgan stelde dat recentelijk tijdens een protest in Londen het woord Jihad werd gescandeerd en vroeg Dr. Abdul Wahid dit te veroordelen. Dr. Abdul Wahid gaf aan dit niet te veroordelen en dat Jihad in deze context slaat op een oproep aan de legers in de moslimwereld om Palestina te bevrijden. En hij herinnerde Piers Morgan eraan dat hij zelf in een eerder stadium de NAVO verzocht om militair in te grijpen in Oekraïne. En dat terwijl Oekraïne i.t.t. de Palestijnen beschikt over een officieel leger.

Dr. Abdul Wahid gaf aan dat terrorisme een politiek instrument is en als containerbegrip dient. Hij herinnerde Piers Morgan aan de uitspraak “one man’s terrorist is another man’s freedom fighter”. Terrorisme is een politieke term die door westerse machten selectief wordt gebruikt naargelang hun geopolitieke belangen.

Toen Piers Morgan stelde dat de standpunten van Dr. Abdul Wahid inbreuk zouden maken op zijn werk als huisarts en vroeg of zijn cliënten op de hoogte zijn van zijn standpunten, stelde Dr. Abdul Wahid dat er zoiets bestaat als professionele integriteit, waarmee hij ook een sneer uitdeelde aan de journalistieke handelswijze van Piers Morgan.

Piers Morgan verlegde de focus naar vragen over homoseksualiteit en sjaria. Dr. Abdul Wahid was principieel door het verbod op homoseksualiteit te benoemen maar tegelijkertijd uiteen te zetten hoe het Westen probeert seculiere ideeën te verspreiden in de moslimwereld.

Dr. Abdul Wahid draaide er niet omheen en stelde heel duidelijk dat islam de oplossing is voor de malaise in de moslimwereld en benadrukte dat verschillende geloofsgemeenschappen eeuwenlang vredig naast elkaar hebben geleefd in de moslimwereld. Ook in Palestina, waarmee hij niet alleen de oplossing benoemde maar tegelijkertijd heeft aangetoond dat de huidige bezetting een gevolg is van de afwezigheid van de implementatie van islam in de moslimwereld en juist het gevolg is van de westerse hegemonie in de regio.

Hoewel Piers Morgan de spreker constant probeerde te onderbreken en karaktermoord pleegde, heeft hij uiteindelijk te kennen gegeven dat islam staat voor vrouwenonderdrukking. Hierop antwoordde Dr. Abdul Wahid dat steeds meer vrouwen zich bekeren tot islam en blijkbaar overtuigd raken hiervan.

Piers Morgan heeft hiermee opnieuw benadrukt dat de discussie niet slechts gaat om Palestina en de vraag of iemand Hamas veroordeelt. De censuur die hij toepast is kenmerkend voor het islambeleid in het Westen. Gechargeerde termen worden gehanteerd om islamitische uitingen, organisaties en predikers te criminaliseren. Antizionisme wordt bewust gelijkgesteld aan antisemitisme om ieder kritisch tegengeluid in de kiem te smoren.

Dit is uiteindelijk ook waar verschillende integratierapporten over spreken. Verinnerlijken en loslaten. Verinnerlijken van seculiere waarden en loslaten van islamitische waarden. Dwangmatig opleggen van ideeën en in Duitsland zien we nu dat Duits burgerschap gepaard gaat met het verplicht erkennen van “Israël”. Over daadwerkelijke onderdrukking en totalitarisme gesproken. Men kan simpelweg niet omgaan met andersdenkenden. Uitsluiting zit in het DNA van de moderne natietstaten. Ze kunnen een puntje zuigen aan het islamitische stelsel waar Dr. Abdul Wahid naar verwees.

Deze assimilatiepolitiek zie je overal terug en zag je in dit ‘interview’ ook terug. Wat dat betreft heeft Piers Morgan dit bevestigd en heeft Dr. Abdul Wahid dit ondanks de enorme druk, afgedwongen. En de lach van Dr. Abdul Wahid tijdens de uitzending (als reactie op de benadering van Piers Morgan), is tekenend voor de ‘intellectual bankruptcy’ van de voorstanders van het ‘vrije woord’. Simpelweg lachwekkend.

Back to top button