FiqhIslamitische wetenschappen

Wat zegt Islam over seks buiten het huwelijk? Kan Allah (swt) dit vergeven?

As salamoe aleykoem,

Wat staat er in de koran als een vrouw een onwettige kind op de wereld heeft gebracht, wat voor straf zal zij en het kind moeten krijgen volgens de regels van de koran, is het vergeefbaar als zij er berouw van heeft wat er gebeurt is?”

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Wij hebben van uw vraag begrepen dat u een moslim bent met een goede psyche, een die Allah (swt) gedenkt en Zijn religie in acht neemt. Uw vraag doet ons herinneren aan de eerste generatie sahaba, aan één van de vrouwen van de stam Al Khamdiyya. Deze kwam een dag bij de Boodschapper van Allah (swt) en vertelde hem: “O Profeet, ik heb zina (buitenechtelijke gemeenschap) gedaan. Reinig mij (van mijn zonde)!” De Boodschapper van Allah (swt) heeft haarop haar verzoek, maar pas nadat zij hier op aangedrongen had, laten stenigen. Tijdens de steniging vervloekte één van de sahaba de vrouw voor haar zina. Dit waarnemende zei de Boodschapper van Allah (saw): “Vervloek haar niet. Zij heeft Tauba gedaan (spijt betuigt) en als we haar Tauba zouden verdelen over de mensen, dan zou dit voldoende zijn voor alle mensen op aarde.” (Boechari).

Betreffende de persoon die de zina heeft gedaan, Islam maakt onderscheidt tussen de getrouwde persoon die overspel pleegt met een iemand anders dan de echtgeno(o)t(e), en de ongetrouwde persoon die buiten een huwelijk gemeenschap heeft met een ander. Voor wat betreft de reeds getrouwde persoon die overspel pleegt, en dus gemeenschap bedrijft buiten het huwelijk, de bestraffing voor deze overtreding van de geboden van Allah (swt) is de dood door besteniging. Voor wat betreft de ongetrouwde persoon die gemeenschap bedrijft met een ander, voor deze is de bestraffing 100 stokslagen.

We moeten hierbij opmerken dat degene die een bestraffing ten deel valt in doenya (het huidige leven), in aagira (het hiernamaals) door Allah (swt) vrijgesteld zal worden van deze zonde.

Naar concensus van de ‘oelama (geleerden) is het enkel de Islamitische Staat Al Khilafa die de bestraffing van Allah (swt) ten uitvoer brengt. Omdat nu de moslims zonder Islamitische Staat door het leven gaan is er geen straf voor de pleger / pleegster van zina. Anders gezegd, er is vandaag de dag in de wereld geen entiteit die de bestraffing van Allah (swt) ten uitvoer mag brengen ter reiniging van de mensen.

Voor de moslims is derhalve de enige weg oprecht Tauba te doen (spijt te betuigen) en nooit terug te vallen in dezelfde fout; en om in het verdere leven vast te houden aan Islam in al diens opzichten zoals het gebed, de zakaat, het vasten en andere goede daden, in de hoop dat Allah (swt) uiteindelijk de zonde zal vergeven.

Betreffende het kind dat mogelijkerwijs resulteerd uit de ontuchtige daad, deze treft absoluut geen blaam en is vrij van zonde in de ogen van Allah (swt) en de mensen. Er zijn echter wel een aantal verordening betreffende zijn situatie:

– In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, namelijk dat het kind vernoemt wordt naar de familie van zijn vader, wordt het kind in deze situatie vernoemd naar de familie van de moeder.

– Het kind behoort in deze situatie tot de familie van de moeder en er bestaan geen familiebanden met de familie van de mogelijke vader;

– Het kind heeft geen recht op mogelijke nalatenschap.

Wij hopen dat eenieder die deze zonde heeft begaan en dit lot ten deel is gevallen zich in de mogelijkheid vindt oprecht spijt te betuigen tegenover Allah (swt), opdat Hij (swt) zal vergeven.

Aldus is ons antwoord en Allah (swt) weet het best.

De zegen van Islam kome over u, as salamoe aleikoem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button