Uncategorized

Valentijnsdag; onschuldig plezier of gevaar voor islamitische identiteit?

Valentijnsdag wordt in het Westen gezien als een tijd om romantische liefde en passie te eren. Stelletjes zullen hun liefde voor elkaar uiten en het is een ritueel om anonieme kaarten, chocolaatjes en cadeaus (o.a. van geheime bewonderaars) te sturen op die dag.

Er bestaat meningsverschil over de exacte oorsprong van Valentijnsdag  maar één verklaring is dat het zijn oorsprong heeft in het Romeinse festival dat  Lupercalia heet. Dit festival werd halverwege februari georganiseerd. Gedurende dit festival vierde men de komst van de lente, inclusief vruchtbaarheidsrituelen en het koppelen van jonge vrouwen aan mannen door middel van een loterij.

Omdat het een heidens festival was, met heidense rituelen, verving paus Gelasius Lupercalia door Valentijnsdag. Vernoemd naar Sint-Valentijn, een religieuze man die om werd gebracht door keizer Claudius van Rome, omdat hij zijn bevel om huwelijken te verbieden tartte. De keizer dacht dat getrouwde mannen geen goede soldaten zouden zijn en verbood het huwelijksritueel. Sint-Valentijn bleef echter in het geheim christelijke stellen trouwen om het huwelijk als (heilig) instituut te beschermen.

Maar de realiteit van Valentijnsdag is het tegenovergestelde geworden van wat Sint-Valentijn probeerde te bereiken. Uit een onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 30% van de vreemdgangers daadwerkelijk zullen vreemdgaan op deze dag en het met hun minnaar/minnares doorbrengen.

Ook is het een dag waarop vooral jongeren hun “seksuele” aantrekkingskracht meten door met elkaar te concurreren om te zien wie de meeste cadeaus van geheime bewonderaars heeft ontvangen, en een dag waarop degenen die met lege handen achterblijven worden blootgesteld aan gevoelens van waardeloosheid en schaamte.

Ook de wijdere samenleving zal veel aandacht besteden aan deze dag, van de media die romantische films en liedjes uitzenden, winkels die romantische cadeaus verkopen, tot scholen en universiteiten die “romantische activiteiten” organiseren zoals schoolfeesten en feesten waar jongeren worden aangemoedigd de eerste stap te zetten in het beginnen van een romance. Denk ook aan initiatieven als ‘De Week van de Lentekriebels’ waar zelfs kinderen worden blootgesteld aan seksualiteit.

Valentijnsdag is niet alleen onschuldig plezier, noch herdenkt het de liefde tussen een man en een vrouw. Het is gewoon nog een instrument dat wordt gebruikt om het idee van seksuele vrijheid te promoten, een kernwaarde binnen seculiere westerse samenlevingen. Het is een dag die het individu helpt zijn of haar angst om het andere geslacht te benaderen te overwinnen en zo een dag wordt die in werkelijkheid buitenechtelijke relaties, ontucht en overspel viert.

Aangezien westerse tradities hun weg hebben gevonden in de moslimlanden, en veel moslims in het Westen leven, moeten we erkennen welke effecten deze gebruiken hebben op ons begrip van relaties en hoe ze gestaag de manier waarop jongeren seksualiteit bekijken, veranderen.

Als moslims deelnemen aan activiteiten op Valentijnsdag, negeren ze eigenlijk hun islamitische moraal en hoe de islam de relatie tussen mannen en vrouwen heeft gedefinieerd. Het enige referentiepunt van een moslim is de hoekm sjar’i (Het Goddelijk oordeel). Het is de enige geldige bron van riten, tradities en handelingen die moslims mogen volgen. Het is de bron die als leidraad is gegeven door onze Schepper.

Bij het uitleggen waarom jongeren het vieren van Valentijnsdag moeten vermijden, moet worden uitgelegd dat de islam hun denkbeelden en gedrag moet vormen en hoe ze door deel te nemen aan Valentijnsdag, deelnemen aan een ritueel dat niet wordt goedgekeurd door de Schepper. Het moet worden uitgelegd dat al hun handelingen consequenties hebben, of het nu in dit leven is of in het hiernamaals.

De verbinding tussen handelingen die leiden tot beloning of bestraffing, moet duidelijk worden gemaakt, evenals hun bewustzijn van de Schepper moet worden vergroot. Ahadieth (overleveringen) en ayaat (verzen) uit de Koran moeten worden gelinkt aan de huidige realiteit.

Aboe Hoerayrah (رضي الله عنه) heeft overgeleverd dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zei:

“Wanneer een man overspel pleegt, verlaat het geloof hem en is er iets als een doek over zijn hoofd; en wanneer hij die daad verlaat, keert het geloof naar hem terug.” (Aboe Dawoed)

Dit betekent niet dat een persoon bij het plegen van overspel, uit de islam treedt maar het geeft de ernst van de zonde aan.

Abdullah b. Mas’oed ر ضي الله عنه heeft overgeleverd dat de  Boodschapper van Allah (صلى  الله  عليه  وسلم), heeft gezegd:

“Oh jonge mannen, wie van jullie in staat is te trouwen, moet trouwen, want het weerhoudt de ogen van kwade blikken en weerhoudt van onzedelijkheid; maar wie het zich niet kan veroorloven, moet vasten, want het is een middel om de seksuele drang te beheersen.” (Sahih Moeslim)

Ze moeten begrijpen dat de islam seksualiteit bekijkt vanuit het doel waarvoor het in de eerste plaats is bedoeld, het voortbestaan van de mensheid. Om deze reden moedigt de islam het huwelijk aan omdat het wordt gezien als de enige legitieme relatie die het seksuele instinct kan vervullen. Het beschouwt de relatie tussen man en vrouw als een natuurlijke relatie en wanneer ze intiem zijn, wordt het niet als een vreemde daad beschouwd.

Sterker nog, het wordt zelfs gezien als vorm van liefdadigheid. Met andere woorden, het menselijk perspectief op dit instinct moet gericht zijn op het doel waarvoor het in hem gevonden wordt, en dat is ongetwijfeld het voortbestaan van de mens. En het dient als instituut om generaties voort te brengen die de Schepper zullen dienen en islam zullen uitdragen.


Jongeren moeten ook worden geadviseerd om weg te blijven van situaties waarin een niet-islamitische sfeer heerst, omdat dit kan leiden tot moslimjongeren die hun islamitische identiteit, hun waarden en zelfs hun geloof verliezen. Jongeren van deze leeftijd worden meer beïnvloed door vrienden dan door hun ouders. Daarom is de rol van ouders om hun kinderen op jonge leeftijd verstandig te laten kiezen met wie ze omgaan belangrijk.

Aboe Musa ( رضي الله  عنه) vertelde dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zei:

“De gelijkenis van een goede metgezel, vergeleken met een slechte is als die van de muskverkoper en de blaasbalg van de smid; van de eerste zou je musk kopen of genieten van zijn goede geur, terwijl de blaasbalg je kleren of huis zou kunnen verbranden, of je een slechte nare geur zou kunnen geven.” (Boekhaari)

In een islamitische samenleving zullen de regels van de islam ervoor zorgen dat het gezin wordt beschermd. Vrije vermenging tussen mannen en vrouwen zal verboden zijn en de islamitische kledingvoorschriften zullen ervoor zorgen dat immoreel gedrag tot een minimum wordt beperkt. Maar ondertussen moeten we ons concentreren op het onderwijzen van onze jeugd in het herkennen van de gevaren om hen heen.

Back to top button