FiqhIslamitische wetenschappen

Het Goddelijk Oordeel betreffende: Het gebruik van leven ondersteunende systemen

De wetenschap heeft machines voortgebracht die de functies van sommige menselijke organen over kunnen nemen. Deze machines kunnen dus gebruikt worden om iemand in leven te houden als een orgaan van levensbelang het begeeft, zoals de longen of de nieren.

Voor een antwoord op de vraag of het toegestaan is om deze machines te gebruiken, moeten een aantal zaken in ogenschouw genomen worden.

Ten eerste, het zoeken naar genezing voor ziektes is toegestaan in Islam. Volgens een overlevering van Imaam Ahmed: “Allah (swt) heeft de ziekte en zijn kuur geschapen. Dus zoek de genezing.” Ook volgens een overlevering van Aboe Dawoed en Ibn Maadja: “ ‘Osama bin Sjaarik zei: ‘Ik was met de Boodschapper (saw) toen de (bedoeïenen) naar Hem kwamen en vroegen: ,,O Profeet, zullen we voor onze ziektes genezing zoeken?’’ Hij zei: ,,Jazeker. O slaaf van Allah, zoek een genezing. Allah de Almachtige heeft geen ziekte geschapen zonder een genezing ervoor geschapen te hebben’’.’ ”

Ten tweede, Islam heeft het zoeken naar de genezing van ziektes niet verplicht. Imaam Moeslim heeft bijvoorbeeld overgeleverd dat de Profeet (saw) heeft gezegd: “Zeventig duizend van mijn Oemma zullen het Paradijs binnentreden zonder verantwoording af te leggen.” Men vroeg: “Wie zijn dezen?”. Hij (saw) zei: “Degene die geen gebruik maken van roekya, tatayoer, iktiwa en die hun vertrouwen volledig in Allah plaatsen.” En Imaam Boechari heeft overgeleverd: “Een donkergekleurde vrouw kwam naar de Profeet (saw) en zei: ‘Ik heb epilepsie en als ik een aanval krijg raak ik ontkleed. Vraag Allah om mij te genezen’. Hij (saw) zei: ‘Als je geduld wil tonen met deze ziekte, krijg je het Paradijs en als je graag genezen wilt worden dan kan ik dat aan Allah (swt) vragen’. Zij zei: “Ik zal geduld hebben’. Toen zei ze: ‘Ik raak ontkleed, vraag Allah dat ik niet ontkleed raak’. Hij (saw) vroeg dit voor haar aan Allah (swt).”

Deze twee hadiths geven aan dat het toegestaan is om geen behandeling te zoeken.

Het gebruik maken van leven ondersteunende systemen is dus toegestaan omdat dit het valt onder noemer “zoeken naar genezing van ziekte”. Want het probeert de dood uit te stellen. Tegelijkertijd, daar het zoeken naar genezing geen verplichting is, is het ook niet verplicht om van leven ondersteunende systemen gebruik te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button