Nederland heeft de eerste coronavaccinaties achter de rug en de vaccinatiestrategie[1] illustreert dat de overheid als doelstelling heeft om het overgrote deel van de Nederlandse bevolking in 2021 van een vaccinatie te voorzien. Er zijn gemengde gevoelens met betrekking tot het fenomeen van vaccinaties en vooral het coronavaccin. Vanuit islamitisch perspectief vereist elke handeling een gedegen onderzoek teneinde het komen tot een oordeel over het doen of laten van een handeling. Zo ook het laten vaccineren.

Het komen tot een oordeel vereist enerzijds een diepgaande analyse van de realiteit (het niet-tekstuele onderdeel van de casus) en anderzijds de koppeling met de juiste verzen (van de Koran) en de overleveringen van de Profeet (vzmh). Discussies op internet en sociale media zorgen voor een vertroebeling van de realiteit, de impact van corona en de vaccinaties daartegen. Het algehele wantrouwen tegen de overkoepelende ideologie (kapitalisme) en Big Pharma dragen hier ook een steentje aan bij.

Echter dient een moslim met een kritische blik alle beschikbare informatie te analyseren. Vooral omdat wij door de Profeet (vzmh) hoogstpersoonlijk op de hoogte zijn gebracht van de relatie tussen ziekte en genezing.

Moeslim heeft in zijn Sahieh overgeleverd dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd dat “elke ziekte een genezing kent, en wanneer het juiste medicijn wordt toegepast op de ziekte dan zal deze eindigen met de wil van Allah (swt)”. De Profeet (vzmh) heeft ook gezegd dat “Hij die de ziekte heeft nedergezonden ook de genezing heeft nedergezonden”.

Veel soortgelijke overleveringen zijn overgeleverd door onder anderen Imam Ahmad, An-Nasaai, Ibn Maadjah, Al-Hakim, At-Tirmidhi en Ibn Hibban. Volgens Ibn Qayyim[2] is dit van de perfecte wijsheid van Allah (swt). Hij beproeft Zijn dienaren middels ziektes en helpt hen met het vinden van de genezing. Onze uitdaging ligt dus in het doen van onderzoek, het bestuderen van bijvoorbeeld bacteriën en virussen om vervolgens middels de wil van Allah te komen tot een medicijn tegen een bepaalde ziekte.

Bovenstaande is van toepassing op specifiek het coronavaccin en in algemene zin allerlei vaccinaties ter voorkoming van verscheidene ziektes. Dat grote farmaceutische multinationals een slaatje slaan uit de huidige coronasituatie dient niet de overhand te hebben in de bestudering van de realiteit. Vele medisch wetenschappelijke artikelen (wereldwijd gepubliceerd, door wetenschappers die los van elkaar staan, waaronder zowel moslims als niet moslims) beschrijven het “Sars-Cov-2″ virus en de noodzaak van een vaccin om de verspreiding ervan te beperken. Dergelijke artikelen beschrijven ook uit welke bestanddelen het vaccin bestaat alsmede de effectiviteit ervan[3].

Talloze islamitische wetenschappers kunnen benaderd worden om bevestiging hieromtrent te vragen. Wij kunnen dus begrip vergaren over de realiteit van het vaccin, de werking ervan (namelijk het opwekken van het natuurlijke proces van actieve immunisatie) en kunnen alles voorleggen aan islamitische geleerden die op basis van de Goddelijke bronteksten hier het Goddelijk oordeel voor kunnen extraheren.

Uiteindelijk zou nog op basis van de ingrediënten van een vaccin een verschil van mening kunnen ontstaan door bijvoorbeeld de overlevering van de Profeet (vzmh),overgeleverd door Aboe Dardaa (Aboe Dawoed en At-Tirmidhi) waarin hij zegt “Zoek naar genezing, maar zoek geen genezing bij de verboden zaken”. Terwijl andere geleerden de overleveringen zouden aanhalen waarin de Profeet (vzmh) het bijvoorbeeld toeliet dat Abdoelrahman ibn ‘Awf kleding van zijde droeg (door zijn allergie voor andere type kledij). Imam Ahmad en Imam al-Shafi’i geven hierbij aan dat deze uitzondering is toegestaan door een situatie waarbij er sprake is van een dergelijke noodzaak. Bestanddelen zoals alcohol of varkensgelatine zouden dus kunnen leiden tot een verschil van mening in het wel of niet mogen vaccineren met een van de nieuwe vaccins tegen het coronavirus (een discussie die overigens minder speelt bij de moslims als dit toegang geeft tot respectievelijk de hadj of een vakantie naar een exotisch land).

Nu is het opstarten van bovenstaande dialoog en samenwerking tussen islamitische geleerden en wetenschappers makkelijker gezegd dan gedaan. De afwezigheid van een centraal gezag over de moslims (een instituut welke de moslims zowel fysiek als spiritueel beter met elkaar verbindt) is de oorzaak van de kloof tussen Islam en wetenschap.

Wereldse expertise en expertise op het gebied van islamitische wetenschappen gaan tegenwoordig helaas niet altijd hand in hand, ook niet in islamitische landen. Het Fatwa instituut van de Verenigde Arabische Emiraten heeft bijvoorbeeld het Covid-vaccin de halal-status gegeven[4], terwijl het Indonesische MUI bezig is met het vormen van haar conclusie[5].

Islamitische geleerden van de “Raza Academy” in India hebben daarentegen een fatwa tegen het vaccin gepubliceerd[6] met als reden het gebruik van varkensgelatine voor het vervaardigen ervan. Onduidelijkheid in dergelijke kwesties, die overduidelijk van levensbelang zijn, is de consequentie van de afwezigheid van een staat met één kalief die na beraadslaging met zijn team van islamitische en medische experts één Goddelijk oordeel zou communiceren aan de oemma wereldwijd.

Volledige transparantie over de totstandkoming van dergelijke fatwa’s ontbreekt en voor een kritische toetsing vanuit de moslimgemeenschap (inclusief vooraanstaande geleerden) ontbreekt de wil en het vermogen dit te doen.

Wij dienen te werken aan de wederopleving van een islamitische samenleving waar geleerdheid en wetenschap floreren en zelfs worden gecombineerd om zo de vruchtbaarheid van kritische toetsing, analyse en formulering van fatwa’s te doen maximaliseren. Vragen over onderwerpen zoals de werkwijze bij een pandemie, totstandkoming en toepassing van vaccins en de toelaatbaarheid van afstand tussen moslims bij het uitvoeren van het gebed kunnen dan consequent en met verve worden bediscussieerd en daarna gecommuniceerd aan de oemma.

[1] https://nos.nl/artikel/2363236-mega-operatie-van-start-nederland-begonnen-met-vaccineren-tegen-corona.html

[2] Ibn al-Qayyim Al-Jawziah, “At-Tib an-Nabawee” (“Healing with the Medicine of the Prophet saw”), 2nd Edition, June 2003; pp.123.

[3] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389?query=featured_coronavirus

[4] https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/uae-fatwa-council-covid-vaccine-use-allowed-according-to-islamic-laws

[5] https://de.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-vaccine/indonesia-islamic-council-hopes-for-halal-ruling-before-mass-vaccination-idUSKBN29B121

[6] https://www.freepressjournal.in/mumbai/after-uae-fatwa-council-okays-covid-19-vaccines-with-pork-gelatin-raza-academy-seeks-detailed-composition-from-who

Comments

comments

DELEN