Intellectueel

De LGBT propaganda en haar beoogde invloed op onze ideologie

De Hongaarse overheid heeft recentelijk een nieuwe wet aangenomen, waardoor het verboden is geworden om homoseksualiteit te ‘promoten’ bij jongeren onder de 18 jaar. In de praktijk betekent dit dat scholen deze onderwerpen niet meer mee mogen nemen in hun lessen en dat boeken, films en reclames waarin karakters uit de LGBTQ+ community zitten, verboden zijn. Vanuit heel de wereld is er veel kritiek geuit op deze nieuwe wet, zo ook uit Duitsland.

Dieter Reiter, de burgemeester van München, wilde tijdens de wedstrijd tussen Duitsland tegen Hongarije dan ook een groot statement maken. Hij diende daarom een verzoek in om het Allianz-stadion, waar de wedstrijd woensdagavond 23 juni 2021 gehouden werd, met de pride-vlag te versieren. Dit verzoek werd echter afgewezen, omdat UEFA het een politiek statement vond. Dit zorgde voor rumoer in het Westen en de UEFA werd vanuit meerdere hoeken onder druk gezet om dit wel op deze wijze door te laten gaan. Zelfs het opnemen van de regenboogvlag in de logo van de UEFA[1] bleek niet voldoende om de brandmerk van hypocriet gedrukt te krijgen, een LGBT accepterende instantie wordt bekritiseerd door LGBT voorstanders op een specifiek moment waarin de context ‘politiek’ van aard was.

Bovenstaande gebeurtenis is een goed voorbeeld van de LGBT propaganda die al jaren aan de gang is en onderdeel is van de normalisatie van zaken die indruisen tegen de natuur van de mens. Vorige week (begin juli 2021) wapperde de regenboog-kleurige vlag ook in de ambassades van de Verenigde Staten en het Verenigd Koningrijk in de Verenigde Arabische Emiraten[2]. Ook (moslim) kinderen zijn niet veilig hiervoor en worden blootgesteld aan dergelijke vunzigheid. In meerdere landen zie je dat moslimouders bezorgd zijn over vroegtijdige blootstelling aan concepten zoals homoseksualiteit en geslachtstransities. Zaken waar onschuldige zielen zich totaal niet mee bezigen, maar waarvan de Westerse overheden willen dat ze als normaal gezien worden. Verschillende LGBT instanties geven aan dat zij het belangrijk vinden dat LGBT relaties van begin af aan wordt onderwezen aan kinderen om zo ook het verschil in opvoeding vanuit huis uit vroegtijdig te ondervangen.

Alsof bovenstaande niet genoeg is zijn overheden ook actief bezig met het vergroten van LHBTI acceptatie binnen bi-culturele en religieuze groepen. Op de website van de rijksoverheid staat bijvoorbeeld: “Hoe religieuzer iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij LHBTI’s niet accepteert. Ook bestaat er veel weestand bij bi-culturele Nederlanders. Zo geeft de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan homoseksualiteit verkeerd te vinden. De overheid wil dit veranderen. Dit gebeurt onder meer door de inzet van rolmodellen en het verspreiden van ervaringsverhalen”. Het is dus niet gek dat (ex)moslims die zich afzetten tegen fundamentele Islamitische beginselen de voorpagina halen en hun verhaal uitgebreid op elke medium kunnen doen om zo hun exposure te vergroten.

Het bijzondere aan deze situatie is dat de overheden in het Westen een minderheid ondersteunen ten koste van andere minderheden. In dit geval wordt dus de LGBT minderheid gesteund in het verspreiden van hun denkwijze ten kosten van bijvoorbeeld christelijke of Islamitische minderheden. Wederom een mankement in het democratisch bestel wat in essentie de normen en waarden van de meerderheid handhaaft en rekening hoort de houden met de minderheden. Echter,  in dit geval worden de uitgangspunten van de LGBT minderheid gebruikt om de Islamitische minderheid ideologisch aan te vallen en hiermee fundamentele wijzigingen in gedachtegoed proberen te bewerkstelligen.

Het is belangrijk voor de moslims om bewust te zijn van de ideologische aanval die nu decennialang de fundamenten van Islam onderuit wil halen. Niemand dient in twijfel te verkeren over wat de positie van Islam is met betrekking tot het accepteren van misconcepten zoals hetgeen waar de LHBT lobby voor strijdt. Islam ziet homoseksuele relaties en het fenomeen van transgenderisme als een grote zonde en het accepteren hiervan, als zijnde een handeling die toegestaan zou zijn, betekent zelfs uittrede uit de religie.

Vanuit intellectueel perspectief valt ook te bediscussiëren waar de grens ligt van zedenloosheid. Decennia geleden waren dergelijke handelingen uit den boze en was het algemeen geaccepteerd dat dit past bij de mens. Nu jaren later dient dit fenomeen geaccepteerd te worden door menigeen of je het er mee eens bent of niet. Waar houdt deze transitie van de status quo op? Dit is het gevaar van het loslaten van het verstand, het niet hebben van objectieve (goddelijke) maatstaven en het volgen van de eigen (dierlijke) begeerten. Je krijgt een ideologisch rommel als maatschappij. Mensen bepalen wat moreel en juridisch verantwoord gedrag is en wat niet. Dit in tegenstelling tot wat Islam ons leert. Wij zijn beperkt en dienen ons te onderwerpen aan de objectieve en goddelijke maatstaven die zijn geopenbaard door Allah (swt) en die in lijn liggen met ons natuur.

Deze goddelijke maatstaven houden rekening met onze begeerten, maar bevredigen deze op een structurele en geordende wijze. Dit houdt de maatschappij stabiel, eenduidig en in evenwicht. Wij dienen dit als moslims goed te begrijpen en dit boodschap te verspreiden aan onze medemens. Wil je sociaal-maatschappelijke stabiliteit? Dan biedt Islam daar de perfecte oplossing voor, namelijk de wetgeving van Allah (swt).

[1] UEFA adds rainbow to its logo after refusing to allow LGBTQ colours at Germany’s stadium (france24.com)

[2] U.S. and UK embassies fly pride flag in UAE – 5Pillars (5pillarsuk.com)

Back to top button