Politiek

Wie kan de aanvallen tegen de Profeet (saw) in India stoppen?

De woordvoerder van de Indiase regerende Bharatiya Janata Partij (BJP), Nupur Sharma maakte tijdens een tv-debat beledigende opmerkingen over islam en over de Profeet saw en zijn vrouw r.a.h. Vervolgens plaatste de hoofd van de media-afdeling van Delhi, Naveen Kumar Jindal, ook nog eens een beledigende tweet over de Profeet (saw). Hierop veroordeelden een aantal Golfstaten en andere moslimlanden de beledigende uitspraken, sommige riepen de Indiase ambassadeur op het matje en eisten excuses. Dit leidde ertoe dat de twee woordvoeders werden geschorst en er volgde een verontschuldiging. De BJP zei in een verklaring op haar website dat de partij alle religies respecteert. “De BJP keurt belediging van religieuze persoonlijkheden van welke religie dan ook met klem af.”

De protesten van de moslimlanden laten zien dat een tegenreactie de autoriteiten in India niet in de koude kleren laat zitten. Aangezien India, net zoals alle andere landen, pragmatisch is ingesteld en wordt gedreven door eigenbelang. India koos onder een beetje druk voor haar economische en andere belangen die het heeft met deze landen en krabbelde noodgedwongen terug. Althans voor de internationale bühne.

In India echter, voert de BJP sinds haar aantreden in 2014 een openlijke strijd tegen islam en de moslims, waarvan de recente beledigingen van de Profeet (saw) daar slechts een uiting van zijn. Er vindt een systematische onderdrukking van de moslimgemeenschap plaats. Aanhangers van de BJP die zichzelf zien als zelfbenoemde beschermers van het hindoeïsme roepen openlijk op tot het lynchen van moslims zonder daarvoor vervolgd te worden. Moslims worden regelmatig door hindoe-meutes aangevallen. Soms is de provocatie gewoon omdat iemand zichtbaar moslim is. We hebben deze gevaarlijke ontwikkeling tegen de moslims in India in een eerder persbericht aangekaart. We hebben toen het volgende gezegd:

“De situatie van de moslims in India is de laatste jaren, met name na de komst van de BJP steeds nijpender geworden. Sommige politieke verslaggevers stellen dat het huidige Indiase beleid jegens de moslims een voorbode is van een opkomende genocide van moslims in India. Zoals joden in nazi-Duitsland geassocieerd werden met ‘ratten’ worden de moslims in India door BJP-leden geassocieerd met ’termieten’ die de grondstoffen van hun land kaalvreten en de hindoes ontnemen wat hen toebehoort.

De door de staat aangestuurde hindoe-radicalisering in India, heeft een diep gevoel van hindoe-slachtofferschap gecreëerd door alles wat misgaat te relateren aan islam en de moslims. Terwijl de moslims met betrekking tot aantallen slechts ongeveer 15% procent uitmaken van de bevolking. De BJP-slogan luidt dan ook “Hindoe khatre mein hain ” (Hindoes zijn in gevaar). Door desinformatie over islam, haatzaaiende uitlatingen over moslims en het creëren van hindoeïstische suprematistische burgerwachten, worden anti-islamcampagnes gevoerd om de moslims te demoniseren. Moslims worden stelselmatig gediscrimineerd, onderdrukt en zijn steeds vaker slachtoffers van geweld,” einde citaat.

Ondanks de systematische onderdrukking van de moslims door de BJP hielden deze moslimlanden goede betrekkingen na met India. De Indiase premier Narendra Modi, een hindoe extremist van de BJP heeft regelmatig de moslimlanden bezocht sinds hij aan de macht kwam in 2014. De vriendschappelijke zakenrelaties met de energierijke Golfstaten zijn in zijn ambtstermijn versterkt. Alleen al de handel met de Gulf Cooperation Council (GCC), die Koeweit, Qatar, Saoedi-Arabië, Bahrein, Oman en de VAE omvat, bedroeg in 2020-21 ongeveer 90 miljard dollar.

Als een simpele veroordeling of kritiek van de moslimlanden iets van invloed kan zijn op de omgang van India met de moslims waarom is dit niet eerder ingezet toen islam en de moslims werden aangevallen, en reageren ze nu pas? Hebben deze landen harde eisen gesteld aan de anti-islam BJP-regime om hen te dwingen tot goede omgang met de moslims inruil voor handel? Ze hebben het tegenovergestelde gedaan, Narendra Modi ontving zelfs de hoogste burgerlijke onderscheidingen van de regeringen van Saoedi-Arabië in 2016 en van de VAE en Bahrein in 2019.

In 2018 woonde premier Narendra Modi een baanbrekende ceremonie bij de eerste hindoetempel in Abu Dhabi. Dit werd gezien als symbool voor de groeiende band tussen India en de regio. Terwijl Modi in India recent nog de ceremoniële hoeksteen legde voor een nieuwe hindoetempel op de plaats van een verwoeste moskee in Ayodhya.

Dus waarom zijn deze landen, die een hindoe extremist ondanks zijn anti-islam campagne belonen met onderscheidingen en vriendelijke betrekkingen onderhouden, nu massaal opgestaan?

Het waren de heldhaftige demonstraties van moslims uit India die met gevaar voor eigen leven de straten op gingen om te protesteren tegen de beledigende uitspraken over de Profeet (saw) die uiteindelijk viraal gingen, ook in de moslimlanden. Hierdoor werden de leiders van de moslimlanden geconfronteerd met een groeiend ongenoegen binnen de Oemma waardoor ze zich genoodzaakt hebben gevoeld om de sentimenten tegemoet te komen en het idee te geven dat zij opkomen voor islam.

Een andere belangrijke factor waarom moslimlanden nu wel zijn opgestaan tegen India heeft mogelijk te maken met de verstoorde geopolitieke verhouding tussen de Verenigde Staten en India inzake de Oekraïne-Rusland oorlog. De V.S. heeft goede betrekkingen met India en gebruikt haar onder andere als buffer en cordon tegen China. Tijdens de recente Oekraïne-Rusland oorlog heeft India zich niet geschaard achter het Amerikaanse plan maar hield zich afzijdig met betrekking tot haar relatie met Rusland en China. Om de druk tegen India op te voeren publiceerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het rapport over internationale religieuze vrijheid waarin met name India beschuldigd wordt van onderdrukking van moslims en christenen. Het jaarlijkse rapport wordt doorgaans aan het einde van het jaar uitgebracht. Dit keer werd het onverwachts midden in het jaar uitgebracht na de beledigingen van de Profeet (saw) en tijdens de demonstraties van moslims in India. Ook werd het rapport, om het meer gewichtigheid te brengen, gepresenteerd door onder andere de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken. Hiermee zette Amerika extra druk op India en heeft de moslimlanden aangespoord om zich uit te spreken waardoor de druk nog meer werd opgevoerd. Een dergelijke aanpak is niet ongewoon voor Amerika, een gelijksoortige handeling hebben we gezien met betrekking tot de onderdrukte Oeigoerse moslims in Oost-Turkistan door China. De V.S. is niet bekommert over het welzijn van de moslims maar gebuikt het om de druk op China op te voeren.

De bescherming van Islam en de moslims en het opkomen voor de eer van de Profeet (saw) kunnen we niet in handen leggen van de leiders in de moslimwereld, omdat zij of uit eigenbelang of noodzaak handelen of in opdracht en influistering van het Westen. In beide gevallen worden de agenda’s van het Westen of hun marionetten nagejaagd en niet die van Islam en van de moslims. Als we als Oemma, niet afhankelijk willen zijn van de grillen van deze leiders in de moslimlanden dienen we te werken voor de terugkeer van een leider voor de gehele Oemma, die namens haar regeert met islam, opkomt voor de eer van de Profeet (saw)  en opkomt voor de moslims en alle onderdrukten waar zij zich ook begeven.

 

Back to top button