Politiek

Is China een supermacht?

Met de Verenigde Staten en China die mogelijk op weg zijn naar een nieuwe fase van conflict, wordt het belangrijk om China’s macht en vermogen te beoordelen om de VS in de regio Azië-Pacific te weerstaan. Om te bepalen of China kwalificeert als een supermacht, is het noodzakelijk om naar zijn sterke punten op verschillende gebieden te kijken. De term “supermacht” wordt vaak gebruikt in de mainstreamdiscussie, maar veel mensen begrijpen mogelijk niet volledig de ware betekenis van het woord.

De term “supermacht” wordt vaak losjes gebruikt om elk machtig land te beschrijven. Historisch gezien werd de term supermacht echter voornamelijk toegeschreven aan de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie. Het werd voor het eerst geïntroduceerd door politicologen in de jaren 1940 om de evoluerende mondiale situatie op dat moment te beschrijven. De reden waarom zowel de VS als de USSR als supermachten werden beschouwd, en waarom de VS nog steeds als zodanig wordt erkend, is omdat deze landen uitblonken in meerdere dimensies en pariteit met elkaar bereikten. Ze toonden uitzonderlijke capaciteiten op het gebied van politieke invloed, ideologie, cultuur, militaire kracht, economie, technologie, wetenschap en nucleaire capaciteiten. Deze uitgebreide prestaties op verschillende terreinen versterkten hun status als supermachten.

Ondanks de uiteindelijke destabilisatie en neergang van de USSR, die leidde tot de ontbinding ervan in 1991 en waardoor het vanaf de jaren 1970 achterbleef bij de VS, bereikte het nog steeds een niveau van macht en invloed dat ongeëvenaard was door enige andere macht, behalve de VS. De prestaties van de USSR op verschillende terreinen, waaronder politiek, ideologie, cultuur, militaire kracht, economie, technologie, wetenschap en nucleaire capaciteiten, waren opmerkelijk en bevestigden zijn status als een geduchte supermacht gedurende zijn bestaan.

De Criteria

In lijn met de analyse van Bernard Cohen is het uitoefenen van macht door een natie gebaseerd op vier fundamentele pijlers: 1) het bezitten van superieure militaire kracht en de bereidheid om deze in te zetten, 2) het hebben van overschotten aan economische middelen om hulp te verlenen en te investeren in andere landen, 3) het bieden van ideologisch leiderschap dat dient als een model voor andere landen, en 4) het handhaven van een cohesief politiek systeem van bestuur. Als gevolg daarvan kan een natie die uitblinkt op alle vier de gebieden in de hoogste mate, worden beschouwd als een supermacht, wat aanzienlijke geostrategische invloed oplevert.

Echter hebben anderen verder uitleg gegeven over de criteria om een supermacht te zijn. Volgens George Friedman is een supermacht een staat die in staat is om wereldwijd macht en invloed uit te oefenen, soms gelijktijdig in meerdere regio’s, terwijl het ook beschikt over de benodigde materiële capaciteiten. Zbigniew Brzezinski, voormalig nationaal veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten onder president Carter, voegt eraan toe dat een supermacht kenmerken omvat zoals ideologische cultuur, politieke macht ondersteund door militaire kracht, economische dynamiek en invloed, technologisch kunnen, nucleaire capaciteiten en populaire cultuur. Ian Bremmer, de oprichter van Eurasia Group, definieert een supermacht als een natie die haar militaire, economische en politieke macht gebruikt om het gedrag van landen in meerdere regio’s wereldwijd vorm te geven.

Deze uiteenlopende definities sluiten aan bij de huidige realiteit van de Verenigde Staten, een natie die algemeen wordt erkend als een supermacht.

De term “supermacht” werd oorspronkelijk bedacht door William T.R. Fox tijdens de Koude Oorlog en verwees naar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie als de eerste twee supermachten vanwege hun alomvattende macht en invloed in elke tastbare en ontastbare dimensie. Hans Morgenthau definieerde een supermacht als een natie die over de dominante militaire, economische en politieke macht beschikt die nodig is om zichzelf te vestigen als meester van een universeel rijk.

Deze definities benadrukken gezamenlijk de veelzijdige aard van een supermacht, die militaire kracht, economische macht, politieke invloed, ideologische cultuur, technologische vooruitgang en het vermogen om mondiale zaken vorm te geven omvat.

Bij het onderzoeken van de invloed van Amerika wordt het duidelijk dat de wereldorde een duidelijk Amerikaanse stempel draagt. De wereldeconomie vertrouwt sterk op de Amerikaanse dollar, Amerikaanse muziek en populaire cultuur hebben een dominante positie wereldwijd. Amerikaanse bedrijven hebben wereldwijd invloed op de bedrijfscultuur en -praktijken, en de fastfoodindustrie is alomtegenwoordig over de hele wereld. Bovendien loopt Amerika voorop in de financiële markten en beschikt het over de meest geavanceerde en wijdverspreide militaire uitrusting. Het heeft ook de grootste economie en aanzienlijke politieke invloed. Ten slotte zijn Amerikaanse ideeën met betrekking tot verschillende aspecten van het menselijk leven en de samenleving wereldwijd populair. Hoewel deze ideeën mogelijk hun oorsprong hebben in de westerse wereld in plaats van exclusief Amerikaans te zijn, is het onmiskenbaar dat Amerika een belangrijke voorvechter en verspreider van dergelijke idealen is geweest.

De wereldeconomie vertrouwt sterk op de Amerikaanse dollar, Amerikaanse muziek en populaire cultuur hebben een dominante positie wereldwijd. Amerikaanse bedrijven hebben wereldwijd invloed op de bedrijfscultuur en -praktijken, en de fastfoodindustrie is alomtegenwoordig over de hele wereld.

Samengevat omvatten de gedeelde factoren onder de verschillende expertmeningen idealen, politieke macht, economische en militaire kracht, nucleaire capaciteiten en technologische vooruitgang. Op basis van deze criteria kan worden geconcludeerd dat China niet voldoet aan de vereisten in de meeste van deze domeinen, met uitzondering van technologie.

Waarom China geen supermacht is

Ten eerste ontbreekt het China aan een sterke en ervaren marine wat betreft het militaire aspect. Hoewel ze qua aantal schepen mogelijk meer hebben dan de VS, zijn hun marinecapaciteiten relatief licht en ontbreekt het aan een coherente strategische centrale commandostructuur. Daarentegen heeft de Verenigde Staten een aanzienlijk voordeel wat betreft gekwalificeerd personeel, met duizenden werknemers die tientallen jaren ervaring hebben in het onderhouden en bedienen van schepen wereldwijd. China is daarentegen nog steeds bezig met het werven van voldoende geschoolde arbeiders die in staat zijn om effectief slagschepen te onderhouden en bedienen, vooral wanneer ze zich verder van hun kusten wagen. Dit zou mogelijk een uitdaging kunnen vormen voor China als de Verenigde Staten besluiten de Volksbevrijdingsleger (PLA) Marine uit te rekken en weg te lokken van hun eigen kusten.

Op dezelfde manier zijn de luchtcapaciteiten van China aanzienlijk kleiner dan die van de Verenigde Staten, met een kleinere luchtmacht en minder stealth-gevechtsvliegtuigen van de vijfde generatie, en een gebrek aan ervaring. China streeft er echter naar om zichzelf te profileren als een dominante macht en heeft zijn regionale aanwezigheid uitgebreid. Bovendien helpen de inspanningen van China om bases op te zetten en vliegtuigen vanaf vliegdekschepen te lanceren om het gebrek aan tankervliegtuigen in de lucht te compenseren. Niettemin belemmert de beperkte tankervloot van China en het kleinere aantal helikopters in vergelijking met de Verenigde Staten zijn vermogen om effectief grootschalige luchtcampagnes over lange afstanden en maritieme aanvalsmissies uit te voeren, wat het vermogen van China om Amerika te counteren in het geval van een oorlog met Taiwan zou beperken.

Volgens studies uitgevoerd door RAND nemen de lucht- en zeecapaciteiten van China af naarmate het zich verder van zijn kusten verwijdert in vergelijking met de Verenigde Staten. Zelfs als China Taiwan zou kunnen binnenvallen, zou het uitvoeren van een succesvolle bezetting en amfibische landingen op Taiwanese kusten uitdagend zijn vanwege de veiligheidsbescherming die de Amerikaanse lucht- en zeemacht aan Taiwan bieden, en vanwege de stopkracht van water. Het echte probleem is dat China het sterke bondgenootschapsnetwerk mist dat de Verenigde Staten hebben opgebouwd, waardoor China relatief geïsoleerd is te midden van een oorlogsscenario.

Op economisch gebied blijkt uit een analyse van de dollar en de economische kracht van de Verenigde Staten dat China niet de economische macht heeft om het bestaande systeem te veranderen. Dit komt doordat China afhankelijk is van de Amerikaanse reservemunt om zijn Belt and Road-initiatief (BRI) en andere infrastructuurprojecten te financieren. China’s afhankelijkheid van de Verenigde Staten is duidelijk, aangezien het moeite heeft om de overgang te maken van een exportgerichte economie naar een consumptiegerichte economie. Bovendien ligt het gemiddelde bbp per capita van China, dat rond de $13.000 ligt, relatief laag in vergelijking met de Verenigde Staten, die een gemiddelde van $40.000 hebben.

Deze economische ongelijkheid kan aanzienlijke gevolgen hebben voor China in geval van Amerikaanse sancties tijdens een oorlogsscenario, aangezien China sterk afhankelijk is van de import van essentiële hulpbronnen. In tegenstelling tot Rusland, dat mogelijk minder getroffen wordt door dergelijke sancties in vergelijking met China in de toekomst.

De importgegevens voor China omvatten verschillende opmerkelijke grondstoffen:

  • Ruwe aardolie: ter waarde van $150 miljard
  • IJzererts: ter waarde van $99 miljard
  • Aardgas: ter waarde van $36,6 miljard
  • Goud: ter waarde van $7,39 miljard
  • Sojabonen: ter waarde van $37,4 miljard
  • Verfijnd koper: ter waarde van $31,7 miljard

Naast deze grondstoffen importeert China ook andere belangrijke items zoals geïntegreerde schakelingen (ter waarde van $144 miljard), auto’s (ter waarde van $42 miljard), voertuigonderdelen (ter waarde van $23,9 miljard) en vliegtuigen, helikopters en/of ruimtevaartuigen (ter waarde van $7,45 miljard). Het merendeel van deze hulpbronnen en apparatuur is cruciaal voor China om zijn industriële functionaliteit en technologische vooruitgang te handhaven. Ze dienen als essentiële componenten voor de economische ontwikkeling en vooruitgang van China.

Aangezien de economie van China sterk afhankelijk is van exportgerichte handel, met name via zijn oostelijke havens, is toegang tot open handel cruciaal voor zijn economische welvaart. Als deze havens en zeeroutes worden geblokkeerd door een andere staat, zelfs gedeeltelijk, kan dit catastrofale gevolgen hebben voor Beijing, gezien het feit dat de Verenigde Staten wereldwijd een marineaanwezigheid handhaaft. Hoewel China mogelijk tegenmaatregelen overweegt, is het onwaarschijnlijk dat dergelijke acties de Amerikaanse marineaanwezigheid in de Stille Oceaan volledig zouden verlammen.

De weergave van China als een autoritair communistisch land wordt vaak overdreven in westerse verhalen en kan mogelijk dienen als rechtvaardiging voor de strijdlustige houding van de VS ten opzichte van China. China heeft geen idealen om aan de wereld te verspreiden, in tegenstelling tot Amerika, dat een morele missie heeft om zijn seculier-liberale kapitalistische idealen te verspreiden.

China gedijt op het veiligstellen van zijn commerciële belangen en het bevorderen van massaal Chinees nationalisme. China doet geen poging om een alternatieve ‘betere’ manier van leven aan de rest van de wereld te promoten. In plaats daarvan voedt Beijing eenvoudigweg het Chinese xenofobie. Wat betreft de Chinese Communistische Partij, deze bezit niet langer de idealen van gelijkheid en onbaatzuchtigheid. Op dit moment zou de ongekende polarisatie binnen de Verenigde Staten een kans hebben kunnen bieden voor China om te profiteren van westerse waarden en systemen, en een nieuw alternatief aan de wereld te presenteren. China heeft echter geen gebruik gemaakt van deze kans, wat wijst op het gebrek aan duidelijke idealen en systemen om te bevorderen.

Daarom heeft China tijdens het handelsconflict met de Verenigde Staten opgeroepen tot nauw toezicht door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op wangedrag in de handel en discriminerende beleidsmaatregelen door de VS. Dit toont de toewijding van China aan liberale ordeningsinstellingen. Als China van plan was de Amerikaanse orde omver te werpen, zou het een alternatieve visie met nieuwe regels en praktijken hebben gepromoot, maar zo’n visie lijkt niet te bestaan.

Wat betreft de politiek is China’s politieke invloed ernstig beperkt in vergelijking met Amerika. Bij het onderzoeken van het beleid van China in het Midden-Oosten kan worden betoogd dat het weinig substantie heeft op het gebied van kwesties zoals Irak, Iran en het Israëlisch-Palestijnse conflict. China heeft geen standpunt over deze kwesties en bemoeit zich er ook niet mee. De deelname van China wordt voornamelijk gedreven door de zoektocht naar het veiligstellen van vitale hulpbronnen om aan de groeiende vraag op zijn binnenlandse markt te voldoen. Tijdens de Golftop riep China op tot respect voor soevereiniteit, respect voor internationaal recht en bekritiseerde Iran vanwege zijn kernprogramma en destabiliserend gedrag. China roept dus dezelfde dingen op als Amerika. De realiteit suggereert dat China prioriteit geeft aan het projecteren van een vreedzaam imago en het beschermen van zijn commerciële belangen boven het vestigen van politieke invloed. Daarom is China politiek kwetsbaar en vormt het geen gevaar voor Amerika in het Midden-Oosten. Als China inderdaad een politieke bedreiging vormde in het Midden-Oosten, zou het acties hebben ondernomen die ingaan tegen die van de Verenigde Staten, zoals het smeden van allianties of het orkestreren van staatsgrepen om landen van pro-Amerikaans naar pro-Chinees te veranderen. Dergelijke acties zouden potentieel de bestaande Amerikaanse orde in de regio bedreigen.

Kortom, terwijl China economisch en militair is opgekomen als een belangrijke speler op het wereldtoneel, zijn er nog steeds beperkingen die het verhinderen om de status van supermacht te bereiken die vergelijkbaar is met die van de Verenigde Staten. China’s gebrek aan ervaring en capaciteit op het gebied van militaire macht, de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar en de import van essentiële hulpbronnen, en het ontbreken van een duidelijke ideologie om aan de wereld te verspreiden, beperken China’s opkomst als supermacht.

Back to top button