Islamitische wetenschappenNafsiyya

De link tussen het belang van rotsvaste overtuiging in Allah en het profiteren van de maand Ramadan

De maand Ramadan is voor vele moslims een nodige verfrissing van hun relatie met de Schepper (swt) en een maand waarin er veel aandacht wordt geschonken aan de fysieke aanbiddingen die uitgevoerd worden. Het doel is uiteraard het verkrijgen van de tevredenheid van Allah (swt). Het wegebben van dit gevoel en dit niveau van handelingen kan meerdere redenen hebben, maar een belangrijke daarvan is Ihsaan. Namelijk het in staat zijn om ten alle tijde, bij alle handelingen, je te beseffen dat Allah kan zien wat jij doet of wat jij van plan bent. Indien datgene wat je wilt gaan doen niet strookt met de maatstaven van Allah (swt) dan dient dit besef jou te weerhouden van het slechte. En Allah heeft Ihsaan in elke zaak voorgeschreven (zoals overgeleverd door Muslim).  

 De maand Ramadan is bij uitstek de periode die zorgt voor een collectief en een omgeving die Ihsaan bij de moslims versterkt. Zelfs de moslims die zich bezigen met zondigen buiten deze gezegende maand die omarmen het vijf-dagelijks gebed en zelfs vrijwillige aanbiddingen. Wanneer deze gezegende maand ons verlaat lijken wij langzamerhand weer af te stevenen op een situatie van terug bij af. Waar komt dit door? Het simpele antwoord kan zijn dat het geketend zijn van de grote shayateen ervoor heeft gezorgd dat wij ons bezigden met Islam en de haram zaken loslieten, maar het antwoord ligt dieper. De omgeving waarin wij ons bevonden was er een die onze link met de Schepper op scherp zet en ons constant bewust maakt van zijn aanwezigheid. Om te begrijpen hoe wij dit ook vast dienen te houden buiten de ramadan om dienen wij te kijken naar het concept van Ihsaan,  

 De onderliggers voor Ihsaan betreffen Imaan en Islam, zoals ook duidelijk is gemaakt middels de bekende Hadith Jibreel waarin de aartsengel Jibreel de profeet (saw) vraagt naar uitleg over Imaan, islam en Ihsaan en dat de profeet (saw) hier antwoorden op geeft, zodat ook de rest van de oemma profijt kon hebben van deze beknopte maar volledige uitleg over wat deze drie fundamenten van de religie nou daadwerkelijk inhouden. Het verkrijgen van Ihsaan kan niet zonder het begrijpen van Imaan en Islam. Het doorgronden van Imaan kan niet zonder diepe overpeinzing van Allah’s bestaan, zijn boodschap, zijn gezonden Boodschapper (saw), een rotsvaste overtuiging in het bestaan van Allah, de hemel, hel, de engelen, de boeken en de voorbeschikking. Deze rotsvaste overtuiging is het begin van een constante besef van Allah’s aanwezigheid.  

 Mochten wij jaar in jaar uit hebben geconstateerd dat de Ramadan zorgt voor een boost in goede daden en aanbiddingen en de rest van het jaar enkel en alleen uit verslechteringen bestaat dan dienen wij ons af te vragen in hoeverre wij echt vrezen voor Allah (swt). Wij dienen ons af te vragen in hoeverre wij echt rotsvaste overtuiging hebben in Zijn (swt) bestaan en in hoeverre wij ervan overtuigd zijn Zijn (swt) dat wij Zijn (swt) maatstaven dienen te hanteren als richtlijnen voor alle handelingen in ons leven.  

Laten wij in deze gezegende maand ons uiterste best doen om naast de verplichtingen en zelfs vrijwillige daden van aanbidding ook meer begrip te vergaren met betrekking tot Allah (swt), onze relatie met de Schepper (swt) op een diepgaandere wijze te begrijpen en hetgeen hij ons beveelt te doen als maatstaf te nemen voor onze dagelijkse activiteiten. Moge Allah ons laten behoren tot diegene die succesvol zijn.  

Back to top button