Fiqh

Wat mag een man zien van zijn verloofde?

As salamoe aleikoem,

Wanneer een broeder een zuster ten huwelijk heeft gevraagd, dat wil zeggen hij is al bij haar ouders langsgeweest om haar hand te vragen, dan is het zijn recht om haar haren te zien zo heb ik begrepen.

Mijn vraag hierbij: Wat mag hij behalve haar haren nog meer zien?

Een broeder vertelde onlangs dat wanneer er sprake is van bovenstaande situatie, de aanstaande bruidegom ook het recht heeft de armen en benen van zijn aanstaande bruid te zien, ongeacht of ze al voor de Islamitische wet zijn getrouwd. Klopt dit?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Als een jonge man zich verlooft met een meisje mag hij naar haar kijken. En als hij meer zou kunnen zien dan enkel het gezicht en de handen dan is hem dit niet verboden. Dit gezien hetgeen de Profeet (saw) gezegd heeft: “Als iemand zich wenst te verloven met een vrouw, en als hij kan kijken naar hetgeen hem aan zou sporen om haar te trouwen, laat hem dit dan doen.” Djaber, die deze hadith overgeleverd heeft, zei: “Dus vroeg ik een vrouw me te trouwen, en ik verborg me om te kunnen zien dat wat mij aan zou sporen om met haar te trouwen.” (Al Haakim).

Het “Als iemand kan zien…” geeft aan dat het hier dingen betreft die men gewoonlijk niet mag zien van de vrouw. Ook het feit dat Djaber (moge Allah tevreden met hem zijn) zich verborg om te kunnen zien geeft dit aan.

Tegelijkertijd geven de woorden “als hij kan…” en het gedrag van Djaber aan dat hier gaat om kijken naar de zaken buiten het gezicht en de handen zonder dat de vrouw hiervan op de hoogte is.

Het kijken naar meer dan enkel haar handen en gezicht met haar toestemming, of de toestemming van haar voogd (wali), niet toegestaan. Dit omdat de verzen die de vrouwen het tonen van hetgeen buiten het gezicht en de handen is verbieden, geen onderscheid maken tussen vrouwen die willen huwen of andere vrouwen:

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Noer, vers 31)

Dus de vrouw moet zichzelf altijd bedekken voor vreemde mannen, ongeacht of zij wil huwen of niet.

De hadieth van Djaber geeft dus in feite een uitzondering aan op de algemene regel die stelt dat de man niet mag kijken naar de aura van de vrouw:

“Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Noer, vers 30)

En zoals ook blijkt uit de overlevering van de Profeet (saw): “Al Fadl reed achter de Profeet toen een vrouw van Al Katha’am tot hem (saw) kwam. Al Fadl bleef naar haar kijken, en zij keek naar hem, en dus draaide de Profeet het gezicht van Al Fadl naar de andere kant.” (Boechari)

Oftewel, de vrouw die wil trouwen is niet ontheven van de verplichting om haar aura te bedekken ten overstaan van vreemde mannen. Echter, de man die wil trouwen is ontheven van het verbod om te kijken naar de vrouw met wie hij wil trouwen, indien hij – bijvoorbeeld door zich te verbergen – in de mogelijkheid komt om iets van de vrouw te zien zonder haar medeweten. Maar de vrouw mag zichzelf niet tonen tegenover hem, ook niet met toestemming van haar vader.

En Allah (swt) weet het best.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button