Nafsiyya

Hoe toont men berouw tegenover Allah (swt)?

As salamoe aleykoem,

Om eerlijk te zijn met u, ik heb iets gedaan waar ik spijt van heb. Wat moet ik doen zodat Allah (swt) mij kan vergeven?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Allah (swt) zegt:

“O gij gelovigen, wendt u tot Allah in oprecht berouw!” (Zie betekenissen van Koran, soera At Tahriem 66, vers 8)

Berouw, Tauba, betekent afstand nemen van wat Allah (swt) heeft verboden en terugkeren naar Zijn (swt) rechte pad. De Profeet (saw) heeft ons aangemoedigd om Tauba te doen. Ook al heeft de Profeet (saw) zelf nooit een zonde heeft gedaan, zei hij: “O mensen, toon berouw aan Allah. Bij Allah, ik toon berouw vaker dan zeventig keer per dag.” (Boecharie).

De mens moet begrijpen dat Tauba een diepe betekenis heeft. Allah (swt) zegt:

“En dat gij uw Heer om vergeving vraagt. Daarna, keert u berouwvol tot Hem!” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Hoed 11, vers 3)

Dit vers geeft aan dat het niet enkel gaat om vergiffenis vragen, maar tevens om het tonen van berouw, en dit zijn twee verschillende zaken. Vergiffenis vragen betekent het aanzoeken van Allah (swt) met het verzoek niet bestraft te worden voor de gepleegde misdaad; berouw tonen betekent spijt voelen voor de gepleegde misdaad.

Als zodanig kent Tauba voorwaarden die dienen te worden volbracht en geprakticeerd.

De eerste voorwaarde is dat het berouw oprecht moet zijn. Met andere woorden, het moet zuiver en alleen voor Allah (swt) zijn en dus niet met het oog op iets van doenya (het huidige leven) of in de hoop iets te winnen in doenya.

De tweede voorwaarde is erkenning van het fout zijn van de handeling omdat de handeling de geboden en verboden van Allah (swt) overtreedt, en dus dat de persoon zich wenst dat hij de handeling niet verricht zou hebben.

De derde voorwaarde behelst de onmiddelijke beëindiging van het verrichten van de zonde. Dus als de zonde het niet nakomen van een plicht betreft dat de persoon direct de verplichting nakomt, en als de zonde het verrichten van een verbod betreft dat de persoon direct het verbod naleeft. En wanneer de zonde onrechtvaardigheid tegenover een medemens betreft, zoals in geval van diefstal, directe correctie van dit onrecht.

De vierde voorwaarde vereist vastberadenheid bij de persoon die Tauba doet om werkelijk nooit meer terug te keren tot de zonde, want een van de eigenschappen van Tauba is dat zij permanent moet zijn en niet tijdelijk.

De vijfde voorwaarde is dat Tauba gedaan wordt voordat de mens op het punt staat om te sterven. Tauba wordt niet geaccepteerd door Allah (swt) wanneer deze verricht wordt bij de realisatie dat het einde van het bestaan in zicht is.

En Allah (swt) weet het best.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button