Actualiteit

Proces Reuzegommers begonnen: herkwalificatie aanklacht en lagere strafmaat een zoveelste blijk van kapitalistisch onrecht

Afgelopen vrijdag is in Hasselt de zitting van het proces tegen de achttien leden van studentenclub Reuzegom begonnen, ondertussen meer dan drie jaar na de dood van Sanda Dia (20). De student met Afrikaanse roots overleed toen ten gevolge van afschuwelijke en brutale taferelen (lees: criminele daden) na een studentendoop. Zo werd hij onder meer met water ondergegoten terwijl hij in een put met koud water stond, moest hij een zogeheten ‘visproef’ ondergaan (een levende vis inslikken) en diende hij nog allerlei andere schadelijke middelen in te slikken. Deze leden van de Reuzegom stonden normaliter terecht voor onder andere “onopzettelijke doding”, “het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg” en “schuldig verzuim op al deze delicten”. Het Openbaar Ministerie stelde echter tijdens de eerste zittingsdag van vorige vrijdag, na de getuigenverhoren, een mogelijke herkwalificatie voor van deze aanklachten. Het “toedienen van stoffen met de dood tot gevolg” zou dan omgezet worden tot “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.” Op “slagen en verwondingen” staat een lagere maximumstraf: 5 jaar in plaats van 15 jaar gevangenis. Dit verraadt al in welke richting men het proces alsnog wil sturen…en het betekent tevens dat het ontnemen van iemands leven – zij het onbedoeld, maar wel ten gevolge van zeer laaghartige, criminele daden – slechts een maximale celstraf van vijf jaar inhoudt. Of nog accurater gesteld: niet zomaar ‘iemands’ leven, maar enkel het leven van een gekleurde jongen. Of had deze kwalificatie en strafmaat ook van toepassing geweest indien een kleurling een blanke jongen op deze manier om het leven zou hebben gebracht?

Advocaat Sven Mary, die de burgerlijke partijen zoals de vader van Sanda Dia bijstaat, liet in een eerdere fase al weten hoe de verhoudingen in elkaar zitten:
“Moesten ze van Molenbeek zijn, dan zouden ze al vastzitten.”, waren zijn duidelijke bewoordingen. Onomwonden legde hij hiermee de vinger op de zere wond.
In het kapitalistisch systeem komen elitaire, blanke burgers immers gemakkelijker weg met delicten en criminele praktijken in vergelijking met allochtonen en gekleurde burgers. Racisme is zodanig institutioneel verankerd in het kapitalistisch systeem waardoor andere bevolkingsgroepen en gemeenschappen, zoals hedendaagse met name de moslimgemeenschap, structureel worden gediscrimineerd en te maken hebben met ongelijkheid. En ook in het strafrechtelijk systeem zien we dat gekleurde mensen met een migratieachtergrond systematisch veel zwaarder worden gestraft. De actuele situatie in bijvoorbeeld de VS is veelzeggend, waarbij Afro-Amerikanen statistisch gezien veel vaker tot de doodstraf worden veroordeeld dan blanke Amerikanen bij soortgelijk gepleegde misdaden. En dan zijn er nog de blanke agenten die van tijd tot tijd Afro-Amerikaanse burgers doden en hiervoor amper een noemenswaardige straf krijgen. Ook recent was hier wederom een schandalige casus van, met de 26-jarige Patrck Lyoya als slachtoffer die tijdens een verkeerscontrole door een politieagent werd doodgeschoten in het Amerikaanse stadje Grand Rapids. Dit zijn echt geen ongelukkige of uitzonderlijke incidenten.

Wat de uitkomst van het Reuzegom-proces zal zijn, valt nog af te wachten, maar het is nu alvast duidelijk dat de leden van Reuzegom achter hun rijke vaders en dure advocaten verschuilen en hopen op een minimale straf, zonder enig écht schuldbesef over hun schandalige daden. Ook al beweren ze natuurlijk van wel, zijn de tot dusver afgelegde verklaringen volgens de vader van Sanda Dia nu al typerend vol met leugens. Het zegt genoeg dat een dergelijke doopcultuur in het verenigingsleven met vernederingen en zelfs fysieke martelingen zodanig in stand werden gehouden ter hun vermaak, zogenaamd om op “amusante wijze” nieuwe leerlingen en leden aan te trekken. In werkelijkheid is dit niets minder dan een zoveelste pervers effect van het kapitalisme, dat dominante machtsgevoelens opwekt en leidt tot onderdrukkende machtsverhoudingen van de maatschappelijk sterkeren (met de elites aan top) tegen de zwakkeren uit de lagere klassen. Racisme is hier één onderdeel van. Het kapitalisme houdt zo dus zowel racisme als andere vormen van (sociaal) onrecht in stand en bovenal: het kapitalisme beoogt dit ook helemaal niet weg te werken, aangezien het een ideologie is dat drijft op egoïstisch eigenbelang en op een ver doorgedreven competitief individualisme, zonder morele omkadering. Onder het kapitalisme zullen misdaden waarvan Sanda Dia het slachtoffer werd blijven voorkomen en zullen de elitaire onrechtplegers vaak de dans blijven ontspringen. Enkel onder islamitisch leiderschap zal de wereld verlost zijn van het diepgeworteld racismeprobleem en de verdorven elitaire machtsposities.

Back to top button