Actualiteit

Andrew Tate en islam als oplossing voor man en vrouw

Kort geleden heeft de bekende influencer Andrew Tate de islam geaccepteerd en is hij onderdeel geworden van de islamitische oemma. Deze bekering vond plaats nadat hij in meerdere podcasts zijn respect voor islam had duidelijk gemaakt. Hij gaf daarin aan dat islam het laatste geloof op aarde is en dat ze de enige religie is waar haar aanhangers nog principieel zijn. Ook liet hij weten dat islam veel hedendaagse problemen oplost, variërend van de rol van de man en vrouw in het gezin, criminaliteit en andere onderwerpen. Zijn bekering is dus ook volgens hem een resultaat van zijn geloof in al deze uitingen en een natuurlijke weg voor hem om zichzelf over te geven aan de Schepper.

De bekering van Andrew Tate is interessant omdat hij de islam op een ideologische manier benadert. Hoewel velen de religie enkel benaderen als spiritueel aspect en als iets dat enkel de ziel moet verrijken in het persoonlijke leven, benadert Tate de religie als een oplossing voor fundamentele maatschappelijke problemen. Hij heeft in het verleden veel aanhangers weten te verkrijgen wegens zijn standpunten over mannelijkheid en zijn kritiek op het feminisme in een tijd waar er veel verwarring is over gender, het gezinsleven en de rolpatronen binnen het gezin. Hij spreekt een publiek aan van mannen die voelen dat ze niet meer echt man kunnen zijn en heeft de discussie over de rol van mannen en vrouwen in de samenleving weer tot leven gebracht terwijl hij de huidige problemen benoemt.

We zien ook een trend bij rechtse conservatieven waar ook fel geageerd wordt tegen de huidige genderdiscussie en men probeert zich vast te houden aan het idee van het traditionele gezin. Het lijkt erop dat een deel van de samenleving in begint te zien dat de liberale seculiere waarden toch niet zo goed voor de samenleving zijn als men dacht en probeert oplossingen en nieuwe ideeën te zoeken die dit probleem oplossen. Reden genoeg dus voor moslims om deze kans te grijpen en de visie van islam op deze problemen te benoemen.

In dit artikel zullen we ingaan op een aantal van deze maatschappelijke problemen en een inkijk geven hoe islam deze problemen oplost.

Het sociaal systeem van islam en de visie op man en vrouw

Met het sociaal systeem bedoelen we de ordening tussen de samenkomst van man en vrouw en wat daaruit voortvloeit aan relaties. Het is enkel beperkt tot dezen omdat alle andere relaties vallen onder andere systemen en omdat de samenkomst tussen man en vrouw in de samenleving ordening benodigt, daar het vaak voor problemen zorgt indien dit ongeordend blijft. 

Allah (swt) zegt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ 

“O mensheid, wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en we hebben jullie tot verschillende stammen gemaakt opdat jullie elkander mogen kennen.” (Al Hujarat: 13)

Hij (swt) heeft zowel de man als de vrouw geschapen en heeft beiden een verstand en behoeften en instincten gegeven die bevredigd moeten worden. Ook heeft Hij (swt) hen beiden verplichtingen en verantwoordelijkheden opgelegd die zij moeten vervullen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig maar niet gelijk in aard omdat ze verschillend zijn geschapen en daarmee dus ook andere rollen in de samenleving krijgen.

Man en vrouw hebben beiden een voortplantingsinstinct die hen naar elkaar op een natuurlijke manier doet neigen. Volgens islam is de samenkomst tussen man en vrouw een natuurlijk iets en is elke andere relatie abnormaal. Het voortplantingsinstinct is immers in de mens geschapen om het menselijk ras in stand te houden middels het voortbrengen van een nageslacht. Islam is geen tegenstander van het genot dat voortvloeit uit het hebben van seksuele relaties maar ze heeft deze niet tot basis en doel gemaakt van deze relaties. In tegenstelling tot de liberale denkwijze die ervoor heeft gezorgd dat seksueel genot centraal staat; hetgeen tot allerlei problemen leidt.

Islam kent geen celibaat waarin seksuele neigingen als iets slechts worden gezien. Islam heeft de visie dat als het voortplantingsinstinct aangewakkerd wordt tussen de seksen, dat dit probleem opgelost moet worden door de behoefte op de juiste manier te vervullen die natuurlijk is en binnen het huwelijk geschiedt zodat gezinnen beschermd worden en er harmonie in de samenleving gewaarborgd wordt.

Wanneer genot centraal staat in deze sociale relaties zal dit ervoor zorgen dat man en vrouw elkaar voortdurend vanuit seksueel oogpunt bekijken en niet als collega’s in de samenleving die elkaar proberen te helpen om de samenleving vooruit te helpen. Om deze reden is het nodig dat het dominante concept van seks verandert in eentje van enkel de focus op genot tot een natuurlijke en noodzakelijke kwestie voor het bevredigen van het voortplantingsinstinct. Op deze basis zal er een samenleving gerealiseerd worden die niet enkel bezig is met genot maar eentje die gebaseerd is op godsvrees (taqwa) en dat men voort kan gaan met het ware doel in het leven en dat is het behalen van de tevredenheid van Allah (swt).

De islamitische versus de westerse visie op het voortplantingsinstinct

Het voortplantingsinstinct kan op twee manieren aangewakkerd worden en daarmee bevrediging vereisen:

  1. De waarneembare realiteit: door dus bijvoorbeeld het andere geslacht waar te nemen en je aangetrokken te voelen
  2. Het denken: dus door bijvoorbeeld te denken over seksuele handelingen

Wanneer één van deze twee zaken aanwezig is, zal dit leiden tot de activatie van het voortplantingsinstinct en zal men voelen dat dit bevredigd moet worden. Bijvoorbeeld wanneer een man een aantrekkelijke vrouw ziet of aan haar denkt, dan wordt zijn voortplantingsinstinct geactiveerd en gaat hij op zoek naar bevrediging. Daarentegen wanneer hij weinig tot geen blootstelling aan deze zaken ervaart zal het instinct niet aangewakkerd worden en zal hij op dat moment geen bevrediging ervan zoeken.

Wanneer de focus van de samenleving in de relatie van man en vrouw voornamelijk op het seksuele is gebaseerd, zoals dit het geval is in de liberale samenlevingen, dan zal men constant bezig zijn met het aanwakkeren van dit instinct zodat men op zoek gaat naar bevrediging en genot ervaart. Maar wanneer de visie is dat de seksuele relaties in de basis dienen voor het behoud van het menselijk ras, dan zal de samenleving erop toezien om de seksuele gedachten in het publieke leven weg te houden van man en vrouw. Want als dit instinct aangewakkerd wordt, zal het zoeken naar bevrediging en als dit niet mogelijk is zal dit leiden tot een gevoel van ongeluk en frustratie. Het beperken van seksuele relaties tot het huwelijk is nodig om het menselijk ras te behouden en ook voor rust en harmonie te zorgen omdat de bevrediging daarin plaats kan vinden wanneer het instinct aangewakkerd is.

De kapitalistische ideologie heeft de man-vrouw relatie voornamelijk in het seksuele geplaatst en niet de visie van het behoud van het menselijk ras. Geluk wordt door hen gezien als het optimaal bevredigen van de behoeften en instincten en daarom zie je dat de samenleving constant seksueel wordt geprikkeld door o.a. films, reclameposters en literatuur waardoor man en vrouw constant op zoek zijn naar bevrediging.

Islam begrijpt het seksuele aspect in eerste instantie als iets wat nodig is voor het behoud van het menselijk ras en concentreert zich dus niet voornamelijk op het seksuele aspect. Om deze reden ziet islam het constant prikkelen van het voortplantingsinstinct als schadelijk voor de samenleving en daarom heeft ze bijvoorbeeld de man verboden om met een vreemde vrouw alleen te zijn in een afgesloten ruimte of dat de vrouw haar schoonheid openlijk aan vreemde mannen toont, zodat men elkaar vanuit seksueel oogpunt zal gaan bekijken. Islam heeft ook de samenwerking tussen man en vrouw in het publieke leven bepaald en heeft de seksuele relaties beperkt tot het huwelijk. Op deze manier zullen mannen en vrouwen op de juiste manier samen kunnen werken en zullen hun gezinnen beschermd zijn tegen verscheuring ervan. Met sterke gezinnen wordt een sterke samenleving gecreëerd en is het dus noodzakelijk dat gezinnen beschermd worden tegen overspel en buitenechtelijke relaties.

De rol van man en vrouw in islam

Omdat islam dus niet genot als uitgangspunt neemt in man-vrouw relaties en de relaties tussen mannen en vrouwen probeert te ordenen op een manier die zorgt voor behoud van het menselijk ras en het bouwen van gezinnen, stabiliteit en harmonie in de samenleving, heeft ze ook gedefinieerd wat de primaire rollen zijn voor man en vrouw. In de liberale samenleving zien we dat de waarde van een persoon voornamelijk gerelateerd is aan hoeveel bezit iemand heeft. Zo werd de rol van moeder en huisvrouw op indirecte wijze ontmoedigd omdat de vrouw niet zou bijdragen aan een inkomen en niet onafhankelijk zou zijn van de man. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel vrouwen neerkijken op het zijn van moeder of huisvrouw die zorgt voor de kinderen en het huis op orde houdt. Kinderen worden hierdoor vaak naar de opvang gestuurd waardoor ze geen sterke relatie vormen met hun ouders en beide ouders besteden meer tijd met collega’s op het werk dan met elkaar. Wanneer de waarde van een persoon enkel gerelateerd is aan zijn/haar carrière en het streven enkel is om de mate van genot en weelde te vergroten, zal het gezinsleven hieronder lijden met alle gevolgen van dien. Om deze reden zijn gebroken gezinnen met verwaarloosde kinderen verschijnselen die geregeld terug kunnen komen in de samenleving.

Islam stelt het gezin en de samenwerking erin centraal in de samenleving en verdeelt de rollen tussen man en vrouw, waarbij de ene niet meer waard is dan de ander behalve in godsvrees (taqwa). Zo heeft jslam bepaald dat de primaire rol van de man is om het gezin te onderhouden en te beschermen en voor de vrouw dat haar primaire rol is om voor de kinderen te zorgen en het huis op orde te houden in afwezigheid van de man.

Tegelijkertijd heeft islam ook van de vrouw gevraagd om een publiek leven te hebben. Zo is het ook op haar verplicht om de da’awa van islam te dragen en kennis te zoeken die verplicht voor haar is en Hij (swt) heeft het ook toegestaan voor haar om te werken, contracten aan te gaan en te investeren. Ook heeft ze het recht om een bay’a (eed van trouw) te geven aan de Khaliefa waarmee ze dus ook het recht heeft om hem te kiezen tijdens verkiezingen. Er is overgeleverd van Umm ‘Atiyyah dat ze zei:

“Wij gaven onze bay’a (eed van trouw) aan de Boodschapper van Allah (saw), en hij reciteerde aan ons “dat zij geen deelgenoten naast Allah nemen” en hij verbad ons om te weeklagen (over de doden). Een vrouw onder ons trok haar hand terug en zei: die en die vrouw hebben mij blij gemaakt en ik wil haar ervoor belonen. Hij (saw) zei toen niets. De vrouw ging weg en kwam later terug.” (Overgeleverd door Al Boecharie)

Deze hadith laat zien dat de vrouw het recht heeft om een Khaliefa (de politieke leider van de moslims) te kiezen en hem de eed van trouw te geven.

Islam heeft een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat man en vrouw op een gepaste wijze met elkaar omgaan, zonder dat dit vanuit seksueel oogpunt wordt gedaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De verplichting voor mannen en vrouwen om de blikken neer te slaan

Allah (swt) zegt:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Zeg tegen de gelovige mannen dat zij van hun blikken neerslaan en hun geslachtsdelen beschermen, dat is reiner voor hen. Voorwaar Allah is geïnformeerd over wat zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij van hun blikken neerslaan en hun geslachtsdelen beschermen” (An Nur: 30)

  • De verplichting om je kuis te kleden

Allah (swt) zegt:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

“En dat zij hun schoonheid niet tonen, behalve wat daarvan (noodzakelijk) zichtbaar is (het gezicht en de handen). En dat zij hun boezem en nek bedekken met hun khimaar“. (An Nur: 31)

  • Het verbod van een man en een vrouw die geen familie van elkaar zijn of niet getrouwd met elkaar zijn, om alleen met elkaar te zijn in een afgesloten ruimte.

De Profeet (saw) zei:

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

“Geen man mag met een vrouw alleen zijn in een afgesloten ruimte (khalwa) behalve met een mahram” (Overgeleverd door al Bukhari)

Tot slot

Deze fundamentele basisprincipes in de visie van islam op man en vrouw en hun onderlinge relaties, zorgen voor werkelijke harmonie in het gezinsleven en de samenleving. Het gaat uit van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw maar niet gelijkheid. Man en vrouw zijn beiden schepselen van Allah (swt) die op gelijke wijze hun taken moeten vervullen om zo de tevredenheid van hun Heer te verdienen. Islam maakt een einde aan de eindeloze strijd die het feminisme voert om gelijk te zijn aan de man en geeft duidelijkheid in de discussie van gender en de manier hoe het voortplantingsinstinct vervuld moet worden zodat dit overeenkomt met de menselijke natuur en het behoud van het menselijk ras garandeert. Islam heeft de vrouw niet tot een slaaf gemaakt die geen rechten heeft en niet in het publieke leven mag deelnemen maar tegelijkertijd beschermt ze haar met een aantal regels zodat ze niet constant vanuit seksueel oogpunt bekeken wordt maar dat ze bekeken wordt vanuit haar talenten als persoon. Islam zorgt door haar wetten en regels ervoor dat het voortplantingsinstinct niet constant met seksuele prikkeling aangewakkerd wordt waardoor man en vrouw met elkaar kunnen samenwerken op productieve en nobele wijze om een samenleving te realiseren waarin harmonie en godsvrees te vinden is om zo samen de tevredenheid van Allah (swt) te bereiken.

Deze visie is de werkelijke oplossing voor de problemen die we vinden in de liberale samenlevingen en het is de werkelijke weg vooruit naar rust en harmonie in de gemeenschap.

Back to top button