Intellectueel

Op deze manier bouw je islamitisch bewustzijn

Bewustzijn is volgens de Van Dale het beseffen en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf. In de context van een samenleving, is het bewustzijn over de problemen van de mens en de oplossingen die de samenleving voortbrengt voor die problemen. Het is in feite beseffen dat het dagelijkse leven dat we kennen het product is van een samenleving die de mensen zelf hebben vormgegeven aan die samenleving op basis van de overtuiging die ze dragen. Dus als we zien dat mensen in de samenleving worstelen met problemen, wordt dit niet als een natuurlijk fenomeen bekeken zoals de zon die opkomt en de sterren in de hemel. Men beseft dat de problemen van de mensen in de samenleving het resultaat zijn van hoe hun belangen behartigd worden, ofwel middels politiek. We spreken in dit artikel over islamitisch bewustzijn omdat we kijken naar de mens en de samenleving waarin hij leeft op basis van het idee van islam als alternatief.

Hoe kan ik mijn islamitisch bewustzijn opbouwen?

Het eerste dat een moslim nodig heeft om islamitisch bewustzijn te hebben, is de overtuiging van islam als een algehele kijk op het leven met een ordening voor het leven. Om die reden spreekt men van islam als ideologie. Dit wil zeggen dat islam een idee en een methode heeft. Ze komt met een oplossing voor de problemen van de mens en ze komt met een methode om de oplossing uit te voeren, te beschermen en verder te verspreiden. De methode van islam kenmerkt zich door een islamitische staat die de wetten op basis van de bronnen van islam uitvoert, beschermt en het is zeker een alternatieve ordening voor de mensheid.

Om bewustzijn te vormen dient men te beschikken over een algemeen begrip van de ideeën van islam en haar methode. Bijvoorbeeld het idee van islam over de relatie tussen man en vrouw en de methode van islam om deze relatie te ordenen en te beschermen. Dat dit op het niveau van het individu gebeurt die vasthoudt aan de oplossingen van islam, maar ook op het niveau van de samenleving die deze relatie ordent en beschermt.

Ten tweede, is het dat je als mens over de realiteit om je heen gaat oordelen op basis van die algehele kijk. Denken is het vellen van een oordeel over een feit, dit wordt gedaan op basis van de waarneming van de realiteit met onze zintuigen te verbinden aan onze voorkennis. Het idee dat men heeft is waar als het idee overeenstemt met de realiteit. Voor de moslim die kijkt naar de wereld vanuit laa ilaaha ilaa Allah, is dat het denken bij hem wordt gevoed door deze overtuiging.

Ten derde, is er dan islamitisch bewustzijn om de munkar (verwerpelijke) te zien en het aan te duiden, maar het is eveneens om de ma’ruf (het goede) te tonen en aan te duiden. Net als de Boodschapper (saw) de rechte lijn naast de scheve lijn heeft getekend. Hiermee toonde hij (saw) wat de foute weg was maar ook wat de juiste weg was

Ten vierde, is dat je een visie hebt voor de gehele wereld. Islam is niet enkel gekomen voor de mensen op het Arabisch schiereiland in de zevende eeuw. Het is een leiding voor de mensheid die in alle tijden en plaatsen geldt. Dit zet de moslim ertoe om te kijken naar de samenleving waarin hij zich bevindt maar ook naar de rest van de oemma en zelfs ook naar de rest van de mensheid.  

Case study: het probleem van alcohol in de samenleving

Het Westen heeft alcohol toegestaan voor de mens, met als voorwaarde dat de persoon de vrijheid van een ander niet beperkt, zodra iemand dit doet dan wordt hij of zij opgepakt. Een voorbeeld hiervan is dat men dronken achter het stuur zit. Deze persoon wordt eigenlijk toegelaten om niet bij verstand te zijn, maar als hij niet meer bij verstand is, dan wordt hij alsnog geacht om de vrijheid van anderen niet te overtreden. Vervolgens als deze persoon dan stomdronken wordt opgepakt, wordt zijn rijbewijs afgenomen en krijgt hij een boete. Vervolgens verliest hij mogelijk ook nog zijn baan omdat hij geen rijbewijs meer heeft. Dus de samenleving lost fundamenteel het probleem niet op, maar verplaatst het naar een individuele verantwoordelijkheid.

In het Westen heeft men bepaald dat de consumptie van alcohol ter beschikking staat van eenieder vanaf 18-jarige leeftijd, omdat volgens het Westen de 18-jarige mens vrij is zolang hij de vrijheid van een ander niet belemmert. Op de website van de Rijksoverheid staat zelfs: “Je bent niet strafbaar als je als minderjarige alcohol bij je hebt in een winkel. Zodra je de winkel verlaat met alcoholische dranken ben je wel strafbaar en kun je een boete krijgen.” Nogmaals lost dit het probleem in de samenleving fundamenteel niet op, maar wringt men zich in allerlei bochten die voor het verstand te accepteren zijn.

Wanneer ik als moslim iemand dronken op straat zie wandelen, heb ik deze gedachte: wat ik nu zie is het product van de vrije samenleving. Het is omdat ze hier hebben bepaald om religie te scheiden van het leven en dat de mens zelf de goedheid of slechtheid bepaalt van alle dingen en op basis van vrijheid gaat men dan oordelen wat toegelaten is of niet toegelaten. Dus al de ellende die Europa kent als gevolg van alcohol, zoals verkeersdoden, geweld, verslavingen, misbruik, verkrachtingen en andere zaken, zijn in werkelijkheid het gevolg van een beleid. Het is het resultaat van een systeem dat omarmd werd door mensen op basis van een algehele kijk op het leven. Zowel het systeem is hier verantwoordelijk voor omdat het probleem van alcohol niet fundamenteel werd aangepakt, alsmede de mens die door het systeem aan zichzelf werd overgelaten en foute beslissingen heeft genomen.

Volgens islam heeft Allah (swt) de mens geschapen en heeft Hij (swt) een leiding verzonden die ons op heldere en zekere wijze meegeeft hoe we onze instincten en organische behoeften moeten bevredigen. Alcohol is verboden voor ons. We mogen het niet produceren, vervoeren, verkopen, kopen en consumeren. Dus islam zorgt ervoor dat de mens in de eerste plaats zijn verstand niet kan bedwelmen waardoor de impact op het eigen leven als de rest van de samenleving wordt geëlimineerd. In een islamitische samenleving is het de verantwoordelijkheid van de staat om de oordelen van Allah (swt) toe te passen en te beschermen. De staat zorgt voor een nalevingsbeleid zodat zowel de productie als consumptie aan banden worden gelegd voor moslims. Wat nog meer fundamenteel hieraan is, is het feit dat de moslims zijn op basis van hun kijk op het leven ervan overtuigd zijn dat het slecht is omdat Allah (swt) het verboden heeft verklaard. En dat Allah (swt) weet wat het beste voor ons is en wat de gevolgen zijn van elek vorm van gebruik van alcohol door moslims. Dus zowel de persoon als de samenleving werken hand in hand om het verstand van de mens niet te bedwelmen en alle negatieve gevolgen hiervan te weerhouden.

Doordat de Islamitische staat al Khilafah afwezig is in de moslimlanden, zien we dat veel moslimlanden worstelen met alcohol en het idee van islam hierover niet toepassen en beschermen. Zo wordt alcohol openlijk verkocht in veel moslimlanden en is de consumptie ervan op vele plaatsen ook publiekelijk. Dit is door de invoering van de westerse wetten en systemen die niet overeenstemmen met de overtuiging van de mensen, maar ook doordat een deel van de mensen beïnvloed is door het Westen en dezelfde omgang ermee heeft als westerlingen. Het resultaat is dat de ellende die we eerder beschreven hebben van het Westen, gedeeltelijk is overgewaaid naar de moslimlanden.

Tot slot

Het resultaat van het omarmen van islam als ideologie, is het beschikken over islamitisch bewustzijn. Hierdoor beseft de moslim(a) de noodzaak om de munkar (het verwerpelijke) te verwijderen en de ma’ruf (het goede) te vestigen, en deze nobele en noodzakelijke taak is van zo een omvang dat de moslim(a) samen dient te werken met zijn of haar broeders en zusters om de samenleving in de moslimlanden te veranderen. Maar ook beseft de moslim(a) de noodzaak om islam als alternatief voor te stellen aan de rest van de mensheid en dus ook aan de westerse landen.  

Bron: Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol bij me hebben op openbare plekken? | Rijksoverheid.nl

Back to top button