Uncategorized

Palestina en de narratieve oorlogvoering

“Als je niet oppast, zullen de kranten ervoor zorgen dat je de mensen die onderdrukt worden gaat haten en van de mensen gaat houden die onderdrukken.” – Malcolm X

Om dit te bereiken, zei Sun Tzu verder, moet een leider die ten strijde wil trekken eerst zijn volk achter zich verenigen. Men moet ervan overtuigd zijn dat hij hun belangen nastreeft en dat deze belangen eerlijk, rechtvaardig en juist zijn. Als de vijand tegelijkertijd kan worden verdeeld en ontmoedigd, is de kans groot dat de strijd gewonnen wordt; lang voordat het zwaard wordt getrokken of een schot wordt afgevuurd. 

In de moderne wereld volgen landen het wijze advies op van Sun Tzu door zich bezig te houden met wat ‘narratieve oorlogvoering’ wordt genoemd. Een narratief is een verhaallijn die betekenis geeft aan een reeks gebeurtenissen. Als zodanig leidt een verhaal mensen naar een specifiek begrip en dus naar specifieke meningen en emoties over wat er zich om hen heen afspeelt. 

Een bekend voorbeeld van narratieve oorlogvoering is de inspanning van Amerika om “hearts and minds” te winnen als onderdeel van de oorlog in Irak. Om het westerse publiek achter het plan van Amerika te krijgen om Irak binnen te vallen en te bezetten, huurde het Amerikaanse leger een particulier bedrijf, de Rendon Group, in om het imago van Saddam Hussein te veranderen van “kwaadaardige maar zwakke dictator” naar “krachtige kwaadaardige dictator met massavernietigingswapens die wereldwijd een oorlog wilde ontketenen”.

En om de Iraakse bevolking ervan te weerhouden om het regime van Saddam Hussein te steunen, liet Amerika meer dan 25 miljoen pamfletten in Irak vallen waarin Iraakse burgers en soldaten werden aangemoedigd Saddam Hussein niet alleen als de kwaadaardige dictator te zien, maar ook Amerika als een welwillende bevrijder. 

Toen het Amerikaanse leger in Irak geconfronteerd werd met een populaire verzetsbeweging omdat het niet als een welwillende bevrijder optrad, lanceerde Amerika een propagandacampagne om de mensen te laten geloven dat het populaire verzet in werkelijkheid een tak was van al-Qaida, geleid door een Jordaniër, genaamd Abu Musab Al-Zarqawi. Dit werd in de eerste plaats gedaan om te verbergen dat er een populair verzet was in Irak, en ten tweede om het westerse en Iraakse publiek te laten instemmen met de militaire acties van Amerika tegen dit populaire verzet. 

Narratieve oorlogvoering in het geval van Gaza

Als het gaat om de oorlog in Gaza, is er een groot verschil merkbaar tussen wat (de meeste) westerse politici en journalisten aan de ene kant beweren, en wat er aan de andere kant ‘on the grond’ gebeurt met de gemiddelde Gazaan. Ons wordt verteld door westerse politici en journalisten dat Israël in Gaza handelt uit zelfverdediging. Dat het reageert op een vreselijke misdaad gepleegd door Hamas op 7 oktober. Dat het doel is om gijzelaars vrij te laten die door Hamas worden vastgehouden, en om orde en veiligheid te herstellen door de militaire basissen van Hamas te vernietigen. En dat dit alles op de meest zorgvuldige en humane wijze gebeurt. 

Ondertussen zien we in werkelijkheid de complete vernietiging van Gaza. Van 7 oktober tot 1 november heeft Israël meer dan 12.000 doelen in het gebied aangevallen en meer dan 25.000 ton explosieven laten vallen. Ter vergelijking, de Little Boy-nucleaire bom die de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima liet vallen, was equivalent aan 15.000 ton explosieven – het vernietigde alles binnen een straal van één mijl (1,6 km). In Gaza heeft het bombardement 45% van alle woningen vernietigd of ernstig beschadigd. Aangezien Gaza een bevolkingsdichtheid heeft die vergelijkbaar is met die van Hong Kong, heeft dit op grote schaal burgerlijke slachtoffers veroorzaakt. Meer dan 11.400 Palestijnen zijn gedood, waarvan tweederde vrouwen en minderjarigen. Nog eens 2.700 mensen, waaronder 1.500 kinderen, worden vermist en worden verondersteld begraven te liggen onder het puin. 

Dit grote onderscheid tussen het narratief en de feitelijke werkelijkheid is het resultaat van narratieve oorlogvoering. Het is duidelijk dat er bewust wordt geprobeerd het wereldwijde publiek te laten begrijpen wat ze kunnen zien op een manier die ‘’Israël’’ in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Met andere woorden, naast de fysieke oorlog die in Gaza wordt gevoerd, gericht op het Palestijnse volk, is er een narratieve propagandaoorlog gaande, gericht op het wereldwijde publiek, zodat de wereld zich achter de bezetter schaart (ongeacht wat de bezetter aanricht). 

De “pro-Israël” Propaganda blootleggen

Er worden verschillende ideeën naar voren geschoven om de handelingen van ‘’Israël’’ in Gaza als “redelijk” en zelfs “rechtvaardig” te presenteren.

Het verhaal van “zelfverdediging” beschrijft de Israëlische bombardementen op Gaza als reactie. Het doel van dit narratief is duidelijk: als de handelingen van Israël een reactie zijn, kunnen ze worden gerechtvaardigd op basis van waarop Israël reageert. Het manipulatieve element in dit verhaal is dat, terwijl het vraagt om naar de handelingen van Israël te kijken in de context van de aanval van Hamas op 7 oktober, het niet toestaat te vragen of er misschien een context was voor 7 oktober. Was Hamas misschien ook ergens op aan het reageren?

Iedereen die dit vraagt, wordt de mond gesnoerd met uitspraken als “er is geen verdediging voor misdaden zoals die gepleegd zijn door Hamas op 7 oktober!”. Deze manipulatieve gespreksvoering is ontworpen om Israël voor te stellen als het slachtoffer en Hamas als de agressor. Israël heeft een reden om te reageren, terwijl Hamas geen reden heeft om te doen wat het heeft gedaan. 

Een eerlijke beoordeling van de gebeurtenissen zou bestaan uit een onderzoek naar de vraag of er een context was voor de aanval van Hamas. Overduidelijk is die er. Volgens Human Rights Watch heeft Israël van Gaza een “openluchtgevangenis” gemaakt, wat deel uitmaakt van de misdaden tegen de menselijkheid (apartheid) en de vervolging van miljoenen Palestijnen. Deze bredere context verandert onmiddellijk je perspectief op de huidige Israëlische strijd in Gaza. Als de aanval van Hamas op 7 oktober een reactie was op verstikking, apartheid en vervolging, verliest de huidige Israëlische oorlog zijn rechtvaardiging van “zelfverdediging”. 

Dit verklaart waarom het manipulatieve narratief van “zelfverdediging” er alles aan doet om de context en geschiedenis uit de conversatie over de oorlog van Israël in Gaza te schrappen. Het staat geen gesprekken toe over context en geschiedenis, want zodra de gesprekken deze kant op gaan, zullen ze uiteindelijk 1948 en de Nakba bereiken, toen zionistische terroristen geweld gebruikten om het Palestijnse volk uit hun huizen en hun land te verdrijven, naar tenten in vluchtelingenkampen zoals Gaza. Deze context en geschiedenis maken zonder twijfel duidelijk dat de bron van alle misdaden die in Palestina worden begaan, ongeacht of de slachtoffers Israëliërs of Palestijnen zijn, Israël is. Dit verklaart waarom zelfs de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, hard werd aangevallen door Israëlische functionarissen toen hij zei: “Het is ook belangrijk om te erkennen dat de aanvallen van Hamas niet in een vacuüm plaatsvonden” en “Het Palestijnse volk is 56 jaar lang onderworpen aan een verstikkende bezetting.” Israëlische functionarissen beschreven zijn opmerking als rechtvaardiging van terrorisme en moord en eisten zijn aftreden. 

Het narratief van “bevrijd de gijzelaars” is een variant op “zelfverdediging”. Het verschil is dat dit narratief zich richt op een specifieke gebeurtenis op 7 oktober, namelijk de gijzeling door Hamas van Israëlische burgers. Het is op dezelfde manier ontworpen om de oorlog van Israël in Gaza te rechtvaardigen door een beperkte context te creëren: “Hamas heeft het misdrijf van gijzeling gepleegd, Israël heeft nu het recht om te doen wat nodig is om zijn burgers te bevrijden”. Deze zeer beperkte context wordt gecreëerd door iedereen te verbieden te vragen “waarom Hamas Israëlische gijzelaars heeft genomen”. Ook deze manipulatie is ontworpen om Israël presenteren als het slachtoffer en de Palestijnen als de agressor. 

Een eerlijke beoordeling van de gebeurtenissen zou bestaan uit de vraag of er sprake was van context voor de gijzeling door Hamas. Die is overduidelijk aanwezig. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem houden Israëlische autoriteiten meer dan 1.000 Palestijnen vast in zogenaamde “administratieve detentie”. Hier kan een persoon zonder proces worden vastgehouden en zonder te worden beschuldigd van het plegen van een misdrijf, voor een onbepaalde periode. Palestijnen in administratieve detentie hebben geen toegang tot een eerlijk juridisch proces om hun detentie aan te vechten, wat betekent dat ze praktisch gezien gegijzeld worden door Israël. Van de meer dan 1.000 Palestijnse gijzelaars die Israël vasthoudt, zijn er 18 tieners, jonger dan 18 jaar. Een van die tieners zit al meer dan 18 maanden vast. In totaal worden bijna 200 Palestijnen al meer dan 18 maanden vastgehouden. Hamas heeft verklaard dat het nemen van Israëlische gijzelaars tot doel had dergelijke Palestijnen te bevrijden die gegijzeld worden gehouden door Israël. 

Het manipulatieve “bevrijd de gijzelaars” verhaal wordt verder blootgelegd door de informatie dat Israël geweigerd heeft serieus te onderhandelen over de vrijlating van gijzelaars. Volgens Israëlische bronnen die bij de onderhandelingen betrokken zijn, geciteerd door The Guardian, “werden de eisen van Israël elke keer moeilijker” en “telkens wanneer een deal terugging naar Bibi [Netanyahu], kwam het terug met strengere eisen”. Volgens deze bronnen heeft Hamas aangeboden de gijzelaars op te geven in ruil voor een einde aan de Israëlische bombardementen op Gaza. De weigering van Israël van dit aanbod, aangetoond door de voortdurende bombardementen op Gaza, bewijst dat het werkelijke motief in de oorlog tegen Gaza niet het bevrijden van gijzelaars is. Door de context weg te laten van de “zelfverdediging” en “bevrijd de gijzelaars’’, wordt Hamas effectief afgeschilderd als (inherent) puur kwaadaardig.


Volgens dit narratief handelt het op criminele wijze, zonder rechtvaardiging of zelfs reden. Op deze basis wordt het narratief “dit is een oorlog tegen Hamas, niet tegen het Palestijnse volk” gebouwd. Het doel van dit narratief is om Hamas verantwoordelijk te houden voor de vernietiging van Gaza door Israël en de daaruit voortvloeiende slachtoffers: “Als Hamas niet kwaadaardig was geweest, kwaadaardige daden verrichtte, zou Israël Gaza niet gebombardeerd hebben, en zou er geen sprake van Palestijnse slachtoffers zijn geweest”. Dit narratief wordt ondersteund door leugens zoals “Israël is het slachtoffer van terrorisme”, “Het Israëlische leger is het meest morele leger ter wereld” en “Hamas gebruikt het Palestijnse volk als menselijk schild”. Het doel van deze leugens is om Israël af te schilderen als inherent vreedzaam, zelfs empathisch ten opzichte van de Palestijnen, maar uiteindelijk gedwongen door Hamas om te doen wat het in Gaza doet. 

Wat betreft de leugen “Israël is het slachtoffer van terrorisme”, kan dit alleen worden  volgehouden als de huidige gebeurtenissen uit de context worden gehaald, wat betekent dat de relevante voorgeschiedenis wordt genegeerd. Want zodra de geschiedenis wordt benoemd, wordt het duidelijk dat Israël is gesticht op basis van terrorisme. Bijvoorbeeld, de Irgun-groep, een zionistische ondergrondse organisatie, opgericht door Ze’ev Jabotinski, gebruikte terrorisme om de Britten uit Palestina te verdrijven en de Palestijnen te verdrijven. In 1946 pleegde Irgun een terroristische daad door een vleugel van het King David Hotel in Jeruzalem op te blazen, waarbij 91 mensen omkwamen. In 1947 pleegde het een terroristische wandaad in het Arabische dorp Deir Yassin, waarbij ongeveer 100 inwoners werden gedood. Na de oprichting van de Ísraël in 1948, werd deze terroristische groep geabsorbeerd in het Israëlische leger, terwijl haar politieke leiders de Ḥerut-partij oprichtten, die uiteindelijk fuseerde met andere politieke partijen om de Likud-partij van de huidige Israëlische premier Netanyahu te vormen. Een ander voorbeeld is de Stern Gang, een soortgelijke zionistische ondergrondse organisatie die vertrouwde op terrorisme om haar zionistische doelstellingen te verwezenlijken. In 1944 vermoordde het Lord Moyne, een Britse minister in het Midden-Oosten, in Caïro. En in 1948 vermoordde het de door de Verenigde Naties aangestelde bemiddelaar voor Palestina, graaf Greve Folke Bernadotte, omdat hij Israël vertelde dat het Palestijnen moest toestaan terug te keren naar hun huizen in Palestina. Uiteindelijk werden de terroristische eenheden van de Stern Gang ook opgenomen in het Israëlische leger. 

Wat betreft de leugen “Het Israëlische leger is het meest morele leger ter wereld”, wordt dit niet ondersteund door de feiten ‘’on the grond’’. Mensenrechtenorganisaties hebben Israël reeds  bekritiseerd omdat de waarschuwingen aan burgers voorafgaand aan een aanval, een schijnvertoning zijn. Bijvoorbeeld, met betrekking tot de waarschuwing van Israël aan burgers in het noordelijke deel van de Gazastrook om te evacueren voor hun eigen veiligheid, zei Human Rights Watch: ‘Een miljoen mensen in Gaza opdragen te evacueren wanneer er geen veilige plek is om naartoe te gaan, is geen effectieve waarschuwing’.

Daarnaast staat Israël geregistreerd voor aanvallen op ziekenhuizen, ambulances, kerken, scholen en gebouwen, beheerd door de Verenigde Naties en andere hulporganisaties. 

Wat betreft de leugen ‘Hamas gebruikt het Palestijnse volk als menselijk schild’, is de praktische realiteit in Gaza dat vanwege de congestie het onmogelijk is om strijders en niet-strijders niet te mengen. Dit maakt de beschuldiging mogelijk, waarom Israël het al lang gebruikt, niet alleen tijdens dit conflict, maar ook tijdens de aanvallen van Israël op Gaza in 2014 en 2008. Tijdens de aanval van Israël op Gaza in 2014 vonden journalisten van The Independent en The Guardian echter geen bewijs dat Hamas Palestijnen dwong om als menselijk schild te dienen. In 2008 weerlegde Amnesty International expliciet de beweringen van Israël. Amnesty International merkte echter ook op dat zelfs als ‘menselijke schilden’ door Hamas werden gebruikt, Israël volgens het internationaal humanitair recht verplicht blijft om deze burgers te beschermen. 

Wat betreft het kernverhaal ‘Dit is een oorlog tegen Hamas, niet tegen het Palestijnse volk’, wordt dit tegengesproken door verklaringen van verschillende Israëlische functionarissen. Bijvoorbeeld, de Israëlische president Isaac Herzog zei: ‘Het is een hele natie (van Palestijnen) die verantwoordelijk is [voor 7 oktober]. Deze retoriek over burgers die niet op de hoogte zijn, er niet bij betrokken zijn, is absoluut niet waar.

Ze hadden kunnen opstaan, ze hadden tegen dat kwaadaardige regime kunnen vechten’. De onvermijdelijke conclusie uit een dergelijke ongegronde beschuldiging is dat alle Palestijnen legitieme doelen zijn voor het Israëlische leger. Dat Israël de zaken zo ziet, werd bevestigd toen de minister van Defensie Yoav Gallant een ‘volledige belegering’ van de Gazastrook beval met ‘geen elektriciteit, geen voedsel, geen brandstof, alles is gesloten’. Hij zei: ‘We vechten tegen menselijke dieren en handelen dienovereenkomstig’. Vanwege deze houding heeft het Israëlische leger op geen enkel moment bezorgdheid getoond voor de gewone Palestijnse burgers. Een woordvoerder van het Israëlische leger zei: ‘de nadruk (van Israëlische militaire operaties) ligt op vernietiging en niet op nauwkeurigheid (precisieaanvallen)’. Een andere Israëlische functionaris bevestigde dat onder deze benadering van collectieve straf op den duur elk gebouw in Gaza zou worden vernietigd, en zei: ‘Gaza zal uiteindelijk veranderen in een stad van tenten. Er zullen geen gebouwen zijn’. Minister van Erfgoed Amichai Eliyahu steunde zelfs het laten vallen van een kernbom op Gaza omdat ‘er niet zoiets bestaat als onbetrokken burgers in Gaza’. 

Concluderend gaan de handelingen van het Israëlische leger uit het verleden en heden in tegen de verhalen die worden gepresenteerd. Het zijn geen ‘chirurgische’ of ‘medelevende’ militaire interventies. Het is bruut geweld dat vernietigt en onwillekeurig doodt. De verbale uitingen van Israëlische functionarissen geven aan dat deze handelingen opzettelijk worden uitgevoerd, met een duidelijk beeld van de waarschijnlijke gevolgen. De bredere context en geschiedenis van het conflict tussen Israël en de Palestijnen, bewijst ondertussen dat Israël de oorspronkelijke agressor is en dat de Palestijnen het slachtoffers zijn van Israëlische misdaden tegen de menselijkheid. Dit betekent dat Israël geen enkel excuus heeft voor het geweld, terwijl het Palestijnse geweld een (wanhopige) daad van zelfverdediging is.

Het islamitische perspectief op de oorlog in Gaza 

Wat heel duidelijk is, is dat de verhalen die worden gepresenteerd ter ondersteuning van Israël, de waarheid schaamteloos negeren. Het doel van deze verhalen is overduidelijk niet om een ​​waarheidsgetrouwe verklaring van een reeks gebeurtenissen te vinden, een die in overeenstemming is met feiten. Dit is duidelijk de betekenis van narratieve oorlogvoering zoals begrepen door de westerse elite. Ze pushen het ene na het andere manipulatieve narratief, welke hun belangen dient en de waarheid onderdrukt. 

Het islamitische perspectief op het leven is fundamenteel anders. Allah instrueert de mensheid om te allen tijd op zoek te gaan naar de waarheid: 

“En bedek de waarheid niet met valsheid, en onderdruk de waarheid niet willens en wetens” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, Soera Al-Baqarah 2, vers 42). 

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei op dezelfde manier: “Ik raad je aan waarachtig te zijn, want waarachtigheid leidt tot rechtvaardigheid en rechtvaardigheid leidt tot het Paradijs. Een man kan blijven volharden in het vertellen van de waarheid en proberen waarachtig te zijn totdat hij bij Allah wordt geregistreerd als een spreker van de waarheid. En wees op je hoede voor liegen, want liegen leidt tot slechtheid en slechtheid leidt tot de Hel. Een man kan blijven liegen en proberen te liegen totdat hij bij Allah wordt geregistreerd als een leugenaar” (Overgeleverd door Imam Moeslim). 

Als zodanig is het doel van moslims om het narratief te vinden dat betekenis geeft aan een reeks gebeurtenissen en gebeurtenissen die in overeenstemming zijn met de feiten. Zelfs als dit verhaal mogelijk niet in ons belang is, zoals we dat zien: 

“O jullie die geloven, wees handhavers van rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs als dit tegen [het belang van] jullie zelf, of ouders, en degenen die dicht bij jullie staan, kan zijn. Men kan rijk of arm zijn, Allah is een betere Verzorger voor beiden. Volg daarom geen neigingen, opdat je niet zou afdwalen [van de waarheid]. En als je [je getuigenis] verdraait of weigert [het te geven], dan is Allah zeker op de hoogte van wat je doet” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, Soera An-Nisa 4, vers 135). 

Met dit in gedachten, erkent het islamitische perspectief in het kader van de gebeurtenissen in Palestina ‘het recht van Israël om te bestaan’ niet. Handhavers van waarheid en rechtvaardigheid erkennen Resolutie 181 van de Verenigde Naties uit 1947 niet, die verklaarde dat het Britse mandaat in Palestina moest worden verdeeld in een Joodse en een Arabische staat vanaf mei 1948, om de eenvoudige reden dat de Verenigde Naties niet de bevoegdheid heeft om te beslissen over Palestina. Rationeel gezien hebben alleen de mensen van die landen, de Palestijnen, dit recht. Dus als de Amerikanen en Europeanen geloven dat het Joodse volk recht heeft op een thuisland, laat ze dan van hun eigen landen iets schenken. En als ze geloven dat het Joodse volk compensatie verdient voor het misdrijf van antisemitisme dat tegen hen is begaan in de afgelopen eeuwen, laat hen dan ook van hun eigen landen geven voor dit doel, want zij zijn degenen die deze misdaden hebben begaan, niet de Palestijnen (of de Afrikanen, of Aziaten of de Latijns-Amerikanen). 

Als iemand deze basis van de islamitische visie op Palestina zou uitdagen en beweren dat deze fundamentele positie de islam en de moslims een obstakel vormt voor vrede, laat ze dan onthouden dat zelfs Israël, resolutie 181 niet heeft aanvaard, zoals blijkt uit zijn voortdurende inspanningen om uit te breiden buiten de grenzen die vastgesteld zijn door deze resolutie. Op  22 september 2023 sprak de Israëlische premier Netanyahu voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en zwaaide met een kaart van het Israël dat hij zich voorstelt, waarin alle landen ‘van de [Jordaan] rivier tot de zee’ Israëlisch waren, zonder ruimte te laten voor de Palestijnen.

Als ze werkelijk oprechte bedoelingen hebben, laat deze critici dan eerst Israël bekritiseren, aangezien het al meer dan een eeuw een koloniale zoektocht voortzet, in plaats van de Palestijnen die slechts verzet bieden tegen dit ernstige onrecht! De islamitische vertelling accepteert daarom geen van de pogingen om de handelingen van Israël in Gaza of in de rest van Palestina te rechtvaardigen. Israël is in zijn oorsprong, een koloniaal project, dat nooit kan worden gerechtvaardigd. Koloniale projecten hebben geen recht om de strijd aan te gaan, omdat hun strijd onderdrukking is. De mate waarin Israël in het bijzonder zijn strijd voert, maakt het zelfs een schoolvoorbeeld van genocide.

Desalniettemin doet de islamitische vertelling geen beroep op de zogenaamde ‘internationale gemeenschap’ om in te grijpen en de kwestie op te lossen. Deze internationale gemeenschap heeft Israël onrechtmatig gecreëerd, tegen de fundamentele mensenrechten van de Palestijnen. Deze internationale gemeenschap is onscrupuleus partijdig ten gunste van Israël, zoals blijkt uit haar reactie op de huidige Israëlische oorlog in Gaza. Vandaag de dag hebben regeringen in heel Europa protesten ter ondersteuning van het Palestijnse volk verboden en honderden demonstranten vastgehouden, zelfs voor een menselijke waarde als oproepen tot een einde aan het geweld. Hoe kan deze internationale gemeenschap dan mogelijk worden beschouwd als een eerlijke en rechtvaardige bemiddelaar? Hoe kan van haar worden verwacht dat ze gerechtigheid bevordert?

De islamitische vertelling roept daarom op tot stopzetting van de interventies van de internationale gemeenschap in Palestina, want deze interventies vormen niet alleen de bron van de onrechtmatigheden jegens het Palestijnse volk, maar ook de vertakkingen. Amerika en Duitsland zijn degenen die Israël voorzien van de wapens die het gebruikt om Gaza te bombarderen, waarbij het willekeurig doodt en verminkt. Amerika heeft zijn marine naar de Middellandse Zeekust van Palestina gemanoeuvreerd, niet om een einde te maken aan de bombardementen van Israël, maar om te voorkomen dat iemand met oprechte bedoelingen ingrijpt! Dus vragen we opnieuw, hoe kan deze internationale gemeenschap dan mogelijk worden beschouwd als een eerlijke en rechtvaardige bemiddelaar? Hoe kan van haar worden verwacht dat ze gerechtigheid bevordert?

De islamitische vertelling ondersteunt daarom niet de oproep van deze internationale gemeenschap om het ‘probleem van Palestina’ op te lossen door haar zogenaamde ’tweestatenoplossing’ in te voeren. Deze Israëlische oorlog in Gaza heeft duidelijk de vijandigheid van deze internationale gemeenschap blootgelegd, niet alleen tegen de Palestijnen, maar tegen de islam en de moslims in het algemeen; en niet alleen in de VS, maar ook in Europa. Het is daarom irrationeel te denken dat de oplossing die door deze internationale gemeenschap wordt geprefereerd, de belangen van de Palestijnen of gerechtigheid zal dienen.

“O gelovigen! Neem niemand anders dan degenen onder jullie als vertrouwelingen. [Anderen] zullen niet nalaten om je kwaad te doen. Hun enige wens is om je te zien lijden. Hun haat is duidelijk geworden uit wat ze zeggen – en wat hun hart verbergt is nog erger. We hebben onze openbaringen duidelijk aan jullie gemaakt, als jullie het maar begrepen.” 

De islamitische vertelling merkt op dat de moslimgemeenschap die staat voor waarheid en gerechtigheid, al verdeeld is in meer dan 30 nationale staten – die ons niets hebben opgeleverd! We hebben echt geen andere nodig. Daarom roept onze islamitische vertelling op tot hereniging van de moslimwereld.

“Houd stevig vast aan het touw van Allah, allen tezamen, en wees niet verdeeld.” 

Zodat alle kracht en capaciteit van de moslimwereld opnieuw wordt samengebracht. En we gezamenlijk eindelijk een gecoördineerde inspanning kunnen lanceren, waarvan de vijanden van waarheid en gerechtigheid weten dat het Palestina zal bevrijden uit de ketenen van koloniale onderdrukking.

Ten slotte, en dit is essentieel, stelt de islamitische vertelling dat inspanningen tegen onderdrukking niet één vorm van onwaarheid en onrechtvaardigheid moeten vervangen door een andere. Daarom verwerpt ze het plan van de internationale gemeenschap om de ‘Palestijnse gebieden onder leiding van de Palestijnse Autoriteit te verenigen.

In plaats daarvan zegt de islamitische vertelling dat de eenwording van Palestina, samen met alle moslimlanden, gebaseerd moet zijn op de leiding van de islam, met als doel de islam te implementeren.

“Inderdaad, Wij hebben Onze boodschappers met duidelijke bewijzen gestuurd, en met hen hebben Wij het Boek en de balans [van rechtvaardigheid] neergezonden, zodat de mensen recht kunnen spreken. En Wij hebben ijzer neergezonden met zijn grote kracht, voordelen voor de mensheid en middelen voor Allah om te bewijzen wie [bereid is] voor Hem en Zijn boodschappers op te komen zonder Hem te zien. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwetend.” 

“O gelovigen! Sta standvastig voor Allah en getuig eerlijkheid. Laat de haat van een volk je niet leiden tot onrechtvaardigheid. Wees rechtvaardig! Dat is dichter bij rechtvaardigheid. En vrees Allah. Waarlijk, Allah
is Alwetend over wat jullie doen.” 

Geschreven door Massiollah Rohparwar

[1] “Information Operations Roadmap”, US Department of Defense, 2003, https://nsarchive.gwu.edu/document/16822-department-defense-information-operations

[2] “ ‘The Man Who Sold the War’: Marketing Iraq”, NPR, 2005, www.npr.org/transcripts/5035961

[3] “Operation hearts and minds: Psychological operations are becoming a regular part of military strategy”, Monitor on Psychology, 2003, www.apa.org/monitor/jun03/operation

[4] “Military Plays Up Role of Zarqawi Jordanian Painted As Foreign Threat To Iraq’s Stability”, The Washington Post, 2006, www.washingtonpost.com/archive/politics/2006/04/10/military-plays-up-role-of-zarqawi-span-classbankheadjordanian-painted-as-foreign-threat-to-iraqs-stabilityspan/9dbb8dca-12a1-4a78-9a33-d373d7cccfab/

[5] “Israel’s attacks on Gaza: The weapons and scale of destruction”, Al Jazeera, 2023, www.aljazeera.com/news/longform/2023/11/9/israel-attacks-on-gaza-weapons-and-scale-of-destruction

[6] “Gaza war inflicts catastrophic damage on infrastructure and economy”, Reuters, 2023, www.reuters.com/world/middle-east/gaza-war-inflicts-catastrophic-damage-infrastructure-economy-2023-11-17/

[7] “Thousands of Bodies Lie Buried in Rubble in Gaza”, Voice of America, 2023, www.voanews.com/a/thousands-of-bodies-lie-buried-in-rubble-in-gaza-/7359662.html

[8] “Gaza: Israel’s ‘Open-Air Prison’ at 15”, Human Rights Watch, 2022, www.hrw.org/news/2022/06/14/gaza-israels-open-air-prison-15

[9] “Why Israel wants to erase context and history in the war on Gaza”, Al Jazeera, 2023, www.aljazeera.com/opinions/2023/11/5/why-israel-wants-to-erase-context-and-history-in-the-war-on-gaza

[10] “UN chief says ‘clear violations of international humanitarian law’ in Gaza”, Al Jazeera, 2023, www.aljazeera.com/news/2023/10/24/un-chief-says-clear-violations-of-international-humanitarian-law-in-gaza

[11] “Statistics on administrative detention in the Occupied Territories”, B’Tselem, 2023, www.btselem.org/administrative_detention/statistics

[12] “Hamas deputy chief anticipates hostages will be swapped for Palestinian prisoners”, The Times of Israel, 2023, www.timesofisrael.com/hamas-deputy-chief-anticipates-hostages-will-be-swapped-for-palestinian-prisoners/

[13] “Netanyahu rejected ceasefire-for-hostages deal in Gaza, sources say”, The Guardian, 2023, www.theguardian.com/world/2023/nov/09/netanyahu-rejected-ceasefire-for-hostages-deal-in-gaza-sources-say

[14] “Hamas is pure evil, and our minds can’t fully comprehend their horror – opinion”, The Jerusalem Post, 2023, www.jpost.com/opinion/article-769386

[15] www.britannica.com/topic/Irgun-Zvai-Leumi

[16] www.britannica.com/biography/Nathan-Yalin-Mor

[17] www.britannica.com/biography/Greve-Folke-Bernadotte-af-Wisborg

[18] “Nowhere to Go in Gaza”, Human Rights Watch, 2023, www.hrw.org/news/2023/10/13/nowhere-go-gaza

[19] “Gaza: Unlawful Israeli Hospital Strikes Worsen Health Crisis”, Human Rights Watch, 2023, www.hrw.org/news/2023/11/14/gaza-unlawful-israeli-hospital-strikes-worsen-health-crisis

[20] “Israel strikes ambulance near Gaza hospital, 15 reported killed”, Reuters, 2023, www.reuters.com/world/middle-east/health-ministry-gaza-says-israel-targeted-convoy-ambulances-leaving-al-shifa-2023-11-03/

[21] “Israeli Airstrike Hits Greek Orthodox Church Compound in Gaza City”, The New York Times, 2023, www.nytimes.com/2023/10/20/world/middleeast/israel-airstrike-gaza-city.html

[22] “At Least 24 Killed in Strike on Gaza School Run by the U.N.”, The New York Times, 2023, www.nytimes.com/2023/11/19/world/middleeast/gaza-school-strike-shelter-israel-war.html

[23] “Arab and Islamic countries condemn Israeli bombing of Qatari aid offices in Gaza”, The National News, 2023, www.thenationalnews.com/mena/palestine-israel/2023/11/14/arab-and-islamic-countries-condemn-israeli-bombing-of-qatari-aid-offices-in-gaza/

[24] https://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_human_shields_by_Hamas

[25] “Israel/Gaza conflict: Questions and Answers”, Amnesty International, 2014, www.amnesty.org/en/latest/news/2014/07/israelgaza-conflict-questions-and-answers/

[26] “Israeli President Suggests That Civilians In Gaza Are Legitimate Targets”, Huffington Post, 2023, www.huffpost.com/entry/israel-gaza-isaac-herzog_n_65295ee8e4b03ea0c004e2a8

[27] “The language being used to describe Palestinians is genocidal”, The Guardian, 2023, www.theguardian.com/commentisfree/2023/oct/16/the-language-being-used-to-describe-palestinians-is-genocidal

[28] “ ‘Emphasis is on damage, not accuracy’: ground offensive into Gaza seems imminent”, The Guardian, 2023, www.theguardian.com/world/2023/oct/10/right-now-it-is-one-day-at-a-time-life-on-israels-frontline-with-gaza

[29] “ ‘City of tents’: Israeli defence official vows every building in Gaza will be destroyed in ‘ground manoeuvre’ ”, Sky News, 2023, www.skynews.com.au/world-news/city-of-tents-israeli-defence-official-vows-every-building-in-gaza-will-be-destroyed-in-ground-manoeuvre/news-story/203242e24af1dd4757e0250001e7ed8a

[30] “Far-right minister: Nuking Gaza is an option, population should ‘go to Ireland or deserts’ ”, The Times of Israel, 2023, www.timesofisrael.com/liveblog_entry/far-right-minister-nuking-gaza-is-an-option-population-should-go-to-ireland-or-deserts/

[31] “Netanyahu brandishes map of Israel that includes West Bank and Gaza at UN speech”, The Ties of Israel, 2023, www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-brandishes-map-of-israel-that-includes-west-bank-and-gaza-at-un-speech/

[32] “A Textbook Case of Genocide”, Jewish Current, 2023, https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-genocide [1] “European bans on pro-Palestinian protests prompt claims of bias”, The Washington Post, 2023,

www.washingtonpost.com/world/2023/10/26/palestine-protest-ban-france-germany/

[33] “US Is Quietly Sending Israel More Ammunition, Missiles”, Bloomberg, 2023, www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-14/pentagon-is-quietly-sending-israel-ammunition-laser-guided-missiles#xj4y7vzkg

[34] “German military exports to Israel up nearly 10-fold as Berlin fast-tracks permits”, Reuters, 2023, www.reuters.com/world/europe/german-military-exports-israel-up-nearly-10-fold-berlin-fast-tracks-permits-2023-11-08/ 

[35] “With two aircraft carriers, the US wants to create a naval bubble around Israel”, Le Monde, 2023, www.lemonde.fr/en/international/article/2023/10/27/with-two-aircraft-carriers-us-wants-to-create-a-naval-bubble-around-israel_6208194_4.html

[36] “Scott Ritter: Israel Is Reaping The Whirlwind”, MOATS with George Galloway, episode 280, www.youtube.com/watch?v=8Ti1dKRz53k

[37] “US calls for Palestinian Authority to run Gaza and West Bank after the war with Hamas”, The Financial Times, 2023, www.ft.com/content/c31751d4-33d5-4380-aade-82105aaf587d

Back to top button