FiqhIslamitische wetenschappen

Het Goddelijk Oordeel betreffende: Vertrouwen in Allah (Tawakkoel ‘ala Allah)

In de moslimwereld geniet het idee van implementatie van Islam door de staat brede steun onder de moslims. De discussie gaat daar hoofdzakelijk over de manier waarop de implementatie van Islam tot stand gebracht moet worden. Er is een grote groep moslims die gelooft in radicale verandering, oftewel in vervanging van alle bestaande wetten en systemen door de wetten en systemen van Islam op één moment. Maar er zijn ook veel moslims volgens wie de verandering meer geleidelijk plaats zou moeten vinden.

Volgens de moslims die geloven in geleidelijke verandering heeft de westerse wereld niet enkel de wens om verandering naar Islam in de moslimwereld te voorkomen, maar ook de middelen en de macht om dit te voorkomen. Daarom moet de verandering volgens hen naar Islam geleidelijk aan nagestreefd worden zodat de vijanden van Islam niet teveel schrikken en de implementatie van Islam niet teveel tegen zullen werken. En ,zeggen zij, daarom moeten degenen die streven naar de implementatie van Islam hun ware doelstellingen verborgen houden en niet openlijk en duidelijk over hun doelstellingen praten.

De moslims die geloven in radicale verandering zeggen echter dat Allah (swt) juist degenen die streven naar de implementatie van Islam zal helpen. Zolang zij zich luid en duidelijk afzetten tegen de vijanden van Islam en zij luid en duidelijk verklaren dat zij Islam willen.

Ten grondslag aan dit meningsverschil ligt een verschil in vertrouwen (tawakkoel) in Allah (swt). De “radicalen” erkennen de macht van de vijanden van Islam. Maar zij geloven dat “vertrouwen in Allah (swt)” zal volstaan tegen iedere vijand voor de moslims die werkt voor Islam op de manier die Islam voorschrijft. De “geleidelijken” daarentegen, geloven niet dat “vertrouwen in Allah (swt)” genoeg is om de macht van de vijanden van Islam te boven te komen.

De discussie tussen de “radicalen” en de “geleidelijken” is dus in werkelijkheid een theologische discussie. Een dergelijke discussie kan niet door het verstand van de mens beoordeeld worden. Enkel Islam, het Oordeel van Allah (swt), kan dit.

De bronnen van openbaring van Islam hebben het volgende te zeggen over deze kwestie.

Ten eerste, de bronnen van openbaring van Islam zijn duidelijk dat de overwinning afkomstig is van Allah (swt) en dat de overwinning niets te maken heeft met de eigen macht of met de macht van de vijand:

“Als Allah u helpt, zal niemand u overweldigen, maar als Hij u verlaat, wie is er dan die u buiten Hem kan helpen?” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 159 – 160)

Back to top button