Yassin el-Forkani heeft in April 2016 aangegeven dat er binnen anderhalf jaar een aanslag in Amsterdam kan plaatsvinden, mits de overheid van Nederland en haar veiligheidsdiensten niet adequaat reageren. Tevens heeft hij een preek gegeven in de Balie waarin hij zijn visie uiteenzet.

Het is allereerst belangrijk om vast te stellen dat er twee onderdelen worden aangekaart door el-Forkani. Hij spreekt over eventuele daden van Moslim individuen en daarnaast spreekt hij over de visie van Islam en daaruit voortvloeiende concepten.

Allereerst is er helemaal geen aanslag gepleegd in Amsterdam, maar zorgt hij voor bepaalde angsten, waardoor de Moslims en niet-Moslims tegenover elkaar gaan staan. Een ongepaste opmerking welke zorgt voor een ophef waarvan de hele bevolking schrikt en nog argwanender naar elkaar gaat kijken, terwijl er geen concrete en aantoonbare signalen kunnen worden gepresenteerd door el-Forkani. Dit levert wantrouwen op en Dhr. El-Forkani speelt in op de onderbuikgevoelens van de mensen. Hij slaagt erin om het Islamofobische momentum bij de mensen hoog te houden terwijl er geen opmerkelijke aanknopingspunten zijn voor een aanslag. Hij weigert tegelijkertijd te spreken of dieper in te gaan op de koloniserende houding van het Westen in het verleden en heden, maar wilt al te graag duiken in de toekomst en spreken over een toekomstige aanslag in Amsterdam, terwijl deze lonewolves en ISIS-gelieerde individuen wel aangeven dat hun daden zijn gemotiveerd door de aanwezigheid en operaties van de legers van het Westen en hun bondgenoten. El-Forkani kopt niet groot in een gerenommeerde krant om te spreken over de dagelijkse aanslagen in het Midden-Oosten, terwijl de aanslagplegers hun motief linken aan het decennialang aanhoudende westers staatsterrorisme.

Ik ben met hem eens dat men terroristische aanslagen in Europa en Amerika vanuit de Dien goed proberen te keuren door een kromme on-Islamitische constructie te maken van de teksten welk geen hout snijdt. Echter, el-Forkani doet precies hetzelfde met zijn pleidooi voor een nieuwe Islam, waarin er geen absolute waarheid bestaat en dat Islam ten alle tijde toepasbaar is conform de heersende en dominerende realiteit. Het frappante is dat de Profeet (vzmh) juist met de absolute waarheid is gekomen genaamd Islam met haar vaststaande concepten die vanuit het Islamitische idee voortvloeien. Eenduidige bewijzen vanuit de bronnen van Islam tezamen met eenduidige betekenissen/duidingen geven wel aan dat Islam absolute waarheden kent en dat de concepten van islam onmogelijk kunnen worden vervormd als de mensen in een bepaalde realiteit om iets anders roepen. De verplichte gebeden kunnen niet worden verminderd. Het concept van Jihad kan niet vervallen. Een Khilafah systeem kan niet plaats maken voor een ander systeem. Het is belangrijk om te verdiepen in vaststaande concepten van Islam die vallen onder de ma’loom bi dharooriyaat-ud-Dien.
De Profeet (vzmh) bekritiseerde juist de realiteit in Mekka, implementeerde zijn ingegeven alternatief in Madinah om vervolgens een aanzienlijk gedeelte van de wereld te domineren, waarbij reeds bestaande ideeën, concepten en gebruiken onmiddellijk teniet werden gedaan en kwamen te vervallen, omdat men verstandelijk overtuigd was van de Islamitische manier van leven. De Profeet (vzmh) kwam juist met een fundamenteel ander alternatief voor de mensheid ter ordening en pastte zich juist niet aan de status quo.

Forkani maakt juist dezelfde fout als IS. Beiden hebben hun doelen (hervorming en aanslagen) al vastgesteld en gaan daarna pas hun doelen Islamificeren middels teksten die uit hun context worden gerukt, stellingen die niet gaan over het onderwerp en helaas worden nobele mensen genoemd die hun werkwijze lijken goed te keuren, terwijl de plank mis wordt geslagen.

Daarnaast zegt el-Forkani van de maatschappelijke debat en hervormingen te zijn, terwijl hij niet alle facetten en belangrijke factoren van het maatschappelijke debat aanraakt en pareert en is hij een voorvechter van een hervorming binnen Islam welk toelaatbaar is, maar hij sleutelt als sleutelfiguur op vaststaande concepten zoals Khilaafah, Jihad, Siyaasah en Sierah waar de oriëntalisten zich ook eeuwenlang tegen inspannen. Hiermee geeft Yassine een push en groen licht aan de niet-Moslim burger en de overheid van Nederland om verder in te grijpen en zelfs elke Moslim als een potentiële target te zien voor terreur, als een Moslim zich niet kan vinden in de voorgestelde Islam welk wordt beroofd van haar concepten. Islam is geen mannequin die je uit en aan kan kleden conform jouw smaak. De hervormingen in de fundamenten van Islam staat gelijk aan geen Islam. Hij is een geschenk vanuit de bodem voor de politici en media en zet hiermee het werk onbeduidend voort van de orientalisten, want zij focusten zich op dezelfde kernwoorden van Islam om Islam te ruineren.

Iemand die het maatschappelijke debat wilt aangaan, moet kunnen linken, oorzaak & gevolg onder de loep nemen, analyseren en niet een mening ventileren ten faveure van zijn opdrachtgevers, want dan spreek je over een een-tweetje. Hij benoemt niet de haat welk andermans haat voedt. Hoe kan hij Westerse interventie en occupatie loskoppelen van aanslagen in Europa?

Daarnaast pleit hij voor een debat? Met wie wilt hij een debat, terwijl hij zegt dat jongeren niet meer in de hand te houden zijn en de veiligheidsdiensten expliciet aangeeft om actie te ondernemen? El-forkani heeft voorlopig enkel een eenzijdige debat gevoerd. Wanneer men roept dat het Kalifaat niet van deze tijd is, dan zegt men in feite dat Islam geen antwoord geeft op nieuwe situaties. Wanneer men spreekt over het feit dat jihad niet meer past in onze samenleving, dan spreekt degene bepaalde kernconcepten tegen die zijn vast genesteld door de Islamitische bronnen en beschermd door de pure en vrome generaties erna. Wanneer men spreekt van het preventief opsluiten van Syriëgangers en vijanden van de Islam zoals Geert en VVD gelijk geven, dan is degene contradictoire aan zijn woorden dat hij het maatschappelijke debat aan wilt gaan. Je kunt net zo goed deze rechtstaat opheffen, waar el-Forkani voor staat, als men wordt opgepakt op basis van vermoedens. Blijkbaar zijn er geen bewijzen nodig om een Moslim alvast aan te houden en zich te beroepen op haastwerk en geen maatwerk.

Hij pleit er voor om met de salafisten samen te werken, bondgenootschap te sluiten, want zij hebben ‘terreur’ afgezworen. De realiteit wijst echter uit dat zij hebben afgezworen om openlijk kritiek te uiten op de overheid, zolang zij hun niet-politieke da’wa kunnen voortzetten. En helaas vallen heel veel individuen en organisaties voor de plannen van de overheid. Zij vallen er helemaal in. Je ziet hun bij bijeenkomsten met politici. Je ziet hun foto’s nemen met elkaar. Je ziet hun spreken volgens hetgeen de overheid pleziert. Je ziet hun lezingen opzetten, boeken uitbrengen en opeens wel politieke statements maken die in lijn zijn met de overheid. Je ziet hun ministers uitnodigen in moskeeën, terwijl zij onze religie verafschuwen en handtekeningen zetten onder contracten, waardoor Islamitische landen worden binnengevallen en gebombardeerd. Hoe kunnen wij hun advies serieus nemen en denken dat zij het beste voor ons hebben, terwijl zij een bewezen trackrecord hebben om ons af te slachten? En hoe moeilijk is het om voet bij stuk te houden en inmenging van de overheid pertinent te weigeren en daarmee subsidies mis te lopen en tegelijkertijd Zijn (swt) Tevredenheid verdienen?

Wij spreken met iemand die zelf een adviesbureau heeft en juist met zulke rare uitspraken komt en hiermee zijn onderneming in stand houdt. Als wij kijken naar zijn opdrachtgevers en zijn antwoorden, dan verbaast het mij niet dat hij volgens de richtlijnen van de overheid praat. Hoe gaat iemand nou kritiek leveren op zijn opdrachtgevers en hun idee en handelswijze ferm bekritiseren en alsnog geld ontvangen? Zulke sleutelfiguren blijven sleutelen aan de visie van Islam en haar concepten. Moge Allaah (swt) ons standvastig houden op Zijn (swt) pad.


De Oemma spreekt: Bilal Arif

Comments

comments

DELEN