Tot voor kort leek het ongenoegen en de betogingen in de Rif (Noord-Marokko) gestild te zijn, dat is althans wat de media van het regime ons willen laten denken.

Na enkele berichtgevingen in Westerse kranten is dit voor de moslims hier terug aan het licht gekomen. Sinds de dood van Mohsin Fikri (visverkoper die werd geplet in vuilniswagen, Moge Allah hem Barmhartig zijn) waarvoor het regime verantwoordelijk is, zijn er wekelijks verschillende betogingen aan de gang in de regio. De inwoners worden gemobiliseerd door jonge mensen, en het ongenoegen ten aanzien van het ‘makhzen’ regime wordt publiek geuit. De betogingen worden via verschillende kanalen gepromoot en deze strategie blijkt te werken. sociale media worden gebruikt om standpunten voor te leggen en doelstellingen te formuleren voor de beweging.

In de rif, zoals in vele andere delen van de landen van de moslims zijn vele structuren en partijen actief. Sommigen door islam geinspireerd, anderen door het kapitalisme en het socialisme. Maar ideologie blijkt niet de fundamentele beweegreden te zijn van de betogingen. Het is veelal het onderwerp van de discussie die bij de afloop ervan naar boven komt. de verschillende structuren zijn wel in staat om enige organisatie te brengen in de betogingen en trachten leiderschap op te bouwen onder de mensen.

Het vertoog waarmee mensen worden gemobiliseerd:

“Wij willen ziekenhuizen, scholen en economische ontwikkeling van onze regio!”

Het eerste lijkt voor ons hier voor de hand liggend, maar in Marokko is de gezondheidszorg een ramp. Door het gebruik van chemische wapens in de oorlog van de Rif (1920 – 1926) door Spanje en Frankrijk tegen de inwoners van de regio zijn de cijfers over kanker daar schrijnend hoog. ziekenhuizen zijn voornamelijk privé -wie kan betalen krijgt zorg- in de handen van dokters die vooral achter winst jagen. Publieke ziekenhuizen zijn in erbarmelijke staat en staan bekend voor de slechte zorgverlening.

“Stop de corruptie en stop de onderdrukkende politie, gendarmerie en soldaten!”

Dit is een specifiek probleem voor die regio, het regime heeft sommige steden letterlijk omringd met barrages waar je wordt ondervraagd over je bestemming. De steden zijn daarbovenop, sinds kort, omringd met voertuigen en honderden agenten. Zodat de mensen van buitenaf niet komen participeren in de grotere betogingen in de steden.

De oorzaak voor deze betogingen zijn dus structureel, dit is de onderontwikkeling van de regio en het wanbeleid en de corrruptie van de ‘Makhzen’ regime. deze omstandigheden hebben jarenlang het ongenoegen opgewekt, de dood van Mohsin Fikri was de druppel te veel.

Ideëenstrijd

Islam heeft, met uitzondering voor de minderheid die ideologisch het kapitalisme of het socialisme heeft omarmd, de hoogste weerklank onder de mensen. Om die reden gaat de discussie in de publieke opinie over fitna en over onrechtvaardigheid.

Een deel van de mensen zijn onder de invloed van de predikers die vallen onder de zegswijze “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt“. Deze halen elke vorm van betogingen onderuit en benoemen het een fitna. Het concept van fitna die in essentie gaat over verderf zaaien op aarde, of mensen beproeven zodat zij islam verlaten, doden van onschuldigen, … Is in het vertoog door dit kamp veelal misbruikt en weinig genuanceerd.

Waar het concept echter voet aan de grond krijgt, is de symbolen die worden gehanteerd in de betogingen. Deze symbolen lijken aan te geven dat de betogingen tot het verdelen van Marokko zullen leiden. Het nemen van de vlag van de Rif Republiek van Abdelkrim El-Khattabi (Moge Allah hem barmhartig zijn) is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. Dit heeft ertoe geleid dat de inwoners van andere regio’s in Marokko voorzichtiger gaan zijn om de betogingen te ondersteunen.

Het merendeels van de publieke opinie in de Rif is echter niet gewonnen voor het oproepen naar een onafhankelijk Rif/Amazigh natie. Het is in essentie nog altijd een oproep naar betere levensomstandigheden en is conceptueel nog niet gekristalliseerd met fijngelijnde ideologische doelstellingen.

De tegenstrevers halen de verzen uit de koran over rechtvaardigheid en over het afstand nemen van onrechtvaardige heersers. Dit is in essentie de geest van islam, Moesa (A.S.) tegenover farao. Vandaag vertolkt door gewone mensen die vreedzaam betogen tegen een regime met haar mannen die tot de tanden gewapend zijn.

Het is maar een kwestie van tijd, totdat het regime onder het mom van de strijd tegen terreur en het tegenhouden van fitna gaat overgaan tot bruut geweld. Dat sluwe middelen zullen gebruikt worden om de oproep naar rechtvaardigheid onderuit te halen. Zij trachten dezelfde tactieken te gebruiken als in Algerije, mensen aan te zetten om geweld te gebruiken. Zodat de opstanden door de publieke opinie als geheel als fitna worden bestempeld.

Perspectief

Laat ons als moslim bewust zijn en verder gaan kijken. Zowel in het beoordelen van dit gebeuren, en een standpunt voor te leggen aan onze broeders en zusters hier en daar hierover, dienen wij dit te doen op basis van islam. Wij herinneren hen en onszelf eraan dat onze doelstellingen niet kortzichtig mogen zijn. Het regime is niet in staat om de mensen hun rechten te geven en het zal nooit in staat zijn om de mensen hun rechten te geven. Laat staan dat het een stabiel leven kan bieden aan de inwoners. Zelfs naties als België en Nederland behartigen de belangen van de mensen niet naar behoren.

Enkel islam is de ware leiding, die het leven van de mens kan ordenen. Een leiding die geen contradicties en denkfouten bevat. Wetten kennen immers enkel de zwakheden van hen die ze verordenen. Allah swt is de Almachtige, Alwetende en Alwijze. Hij is Al-Hakim diegene die oordeelt en zijn oordeel is dus Alwijs!

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Is het het oordeel uit de tijd van onwetendheid die zij nastreven? Wie heeft een betere oordeel dan God voor mensen die overtuigd zijn? (s.5, v.50)

Comments

comments

DELEN