De Oemma

Een kritiek op nationalisme
Intellectueel

Een kritiek op nationalisme

De oorsprong van nationalisme In middeleeuws Europa waren de staten gebaseerd op het katholiek christelijk idee van droit divine (goddelijk…
Een kritiek op pragmatisme
Intellectueel

Een kritiek op pragmatisme

De betekenis van pragmatisme Pragmatisme is een stroming in de filosofie die ontstond tijdens de 19e eeuw. Pragmatisme wordt soms…
Een kritiek op waarheids-relativisme
Intellectueel

Een kritiek op waarheids-relativisme

De geschiedenis van waarheids-relativisme Door de eeuwen heen hebben de ideeën van de oud-Griekse filosofen Socrates (470 – 399 voor…
Een kritiek op tolerantie
Intellectueel

Een kritiek op tolerantie

De oorsprong van tolerantie Tolerantie is één van de concepten behorende tot het zogenaamde modernisme, zijnde hetgeen aan filosofische en…
Het Goddelijk Oordeel betreffende: Deelname aan regeren in democratie
Fiqh

Het Goddelijk Oordeel betreffende: Deelname aan regeren in democratie

Regeren betekent heerschappij en het uitoefenen van macht. De machthebber is degene die beschikt over de heerschappij, de wetten bepaalt…
Het Goddelijk Oordeel betreffende: Gehoorzaamheid (Taa’a) tegenover heersers
Fiqh

Het Goddelijk Oordeel betreffende: Gehoorzaamheid (Taa’a) tegenover heersers

Aangaande het oordeel over de houding van de moslims tegenover hun heerser, dienen wij rekening te houden met de verschillende…
De rechten en plichten van niet-moslims in de Islamitische Staat Al Khilafah
Fiqh

De rechten en plichten van niet-moslims in de Islamitische Staat Al Khilafah

Het concept “niet-moslim” De term “niet-moslim” omvat al degenen die niet geloven. De Kafir (ongelovige) is degene die de boodschap…
Geld in de Islamitische Staat Al Khilafah
Economie

Geld in de Islamitische Staat Al Khilafah

Geld is een middel waarmee de mens het verhandelen van goederen en diensten makkelijker heeft gemaakt. Middels geld, namelijk, kan…
Een analyse van de argumenten voor het boerka en niqaab verbod
Intellectueel

Een analyse van de argumenten voor het boerka en niqaab verbod

Op internet circuleert een video van de arrestatie door de politie in Frankrijk van een moslima omdat zij zich met…
Back to top button