Zoek

Bay - zoekresultaten

Wanneer u niet blij bent met de resultaten, kunt u een nieuwe zoekopdracht geven
video

Een 15-jarige jonge meisje genaamd Bayan geeft aan waar het volk van Syrië naartoe oproept en waarom zij hun alternatief graag in werkelijkheid willen...

Nifaaq wordt meestal vertaald als hypocrisie. Nifaaq betekent het tonen van overeenstemming maar tegelijkertijd iets slechts verbergen. Er zijn op hoofdlijnen twee soorten nifaaq....

Het Boek, de Koran is geopenbaard aan de Profeet (saw) om de mensheid te leiden. Hierin staan verzen zoals: “Wij hebben het Boek neergezonden dat...

Berke Khan was de kleinzoon van Genghiz Khan waarmee Allah (swt) Islam en de moslims heeft versterkt. Hij was de leider van de Gouden...

Hetgeen de meest prominente rol speelt in geschiedschrijving is de onderlinge relatie tussen de mensen. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis zoals het verteld wordt...

De waarde van de Turkse lira daalt met de dag. Hoewel de sancties die opgelegd zijn door de VS hier een grote rol in...

Khalifa Al Moestath-hir Billah Na de dood van Khalifa Al Moeqtadi Bi Amrillah in het jaar 487 Hidjri, 1094 naar christelijke jaartelling, werd de bay’a...

Khalifa ‘Abdoellah as Saffa In het jaar 132 Hidjri, 749 naar christelijke jaartelling, gaven de mensen van Koefa, Irak, de bay’a van het Kalifaat aan...

Een veel voorkomende discussie onder de moslims is over onze heersers en leiders in de moslimlanden. Dienen zij vanuit Islam gehoorzaamd te worden of...

Er bestaan twee meningen onder de geleerden over het oordeel betreffende het schudden van de hand van de niet-mahram. Zij die verklaren dat het...

Inleiding Onder de moslims is er vaak verwarring of onduidelijkheid hoe om te gaan met de huidige leiders. Sommige geleerden en groepen roepen op om...

De uitspraak 'discussiëren is verboden en tijdverspilling' wordt heel vaak gebezigd. Maar in hoeverre klopt deze uitspraak? De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: أَنَا...

Inleiding Moslims over de hele wereld voelen een speciale affectie jegens de moslims in Zuid-Oost Azië, Indonesië, Maleisië, Brunei Dar us Salam en de zuidelijke...

Een bezoek aan de moskee heeft openbare basisschool ’t Kruisrak in Bunschoten op sociale media een storm aan boze reacties opgeleverd. Een ‘schande’ wordt...

Gevolgen van de aanslagen in Parijs Vrijdag 13 november 2015. Deze dag stond bij de Franse bevolking vooral in het teken van het nationale voetbalelftal....

Anwar al-Awlaki, who was killed in a US drone strike in 2011, was among children killed in a US raid on al-Qaeda militants in...

De positie van Khalifa De vestiging van de Islamitische Staat Al Khilafa vereist de benoeming van een Khalifa. Het bewijs hiervoor is dat Allah (swt)...

Er bestaat een grote contradictie in de manier waarop in de moderne tijd naar het huwelijk wordt gekeken. Enerzijds wordt het huwelijk vereerd en...

Inleiding De meeste moslims hebben een bijzondere affectie voor de Moslims in Zuidoost Azië, Indonesië en Maleisië, Brunei Dar ur Salaam en de zuidelijke regio’s...

De Islamitische wetgeving die door de Islamitische Staat Al Khilafa geïmplementeerd zal worden doet de mensen beloftes die de aanhangers van het kapitalisme vreemd...

De Islamitische wetgeving die door de Islamitische Staat Al Khilafa geïmplementeerd zal worden doet de mensen beloftes die de aanhangers van het kapitalisme vreemd...

Er bestaat onder de moslims van West-Europa nog altijd discussie over de vraag of deelname aan democratische politiek wel of niet toegestaan is. De...

Er gaat haast geen dag voorbij of termen als 'dhimmitude' worden gebezigd om aan te tonen dat niet-moslims hun leven niet zeker zijn onder...

De #CIA maakte naaktfoto's van Moslims die beschuldigd waren van #terrorisme alvorens ze hen wegstuurden naar andere landen om gemarteld te worden. Het is een...

Toen de Profeet (saw) op bevel van Allah (swt) zijn emigratie (hidjra) maakte van Mekka, waar hij en zijn Sahaba (ra) jarenlang vervolgd werden,...

Geachte, U weerlegt Urbain Vermeulen in artikel “Professor Urbain Vermeulen, u begrijpt niets van Islam”: www.expliciet.nl/content/view/890/108/ U zegt hierin tegen Vermeulen: “Wanneer u uw standpunt beargumenteerd...

Demonstraties of betogingen (al moethaaharaat, enkelvoud al moethaahara) zijn het samenkomen van een groep mensen, op een publieke plaats, om gezamenlijk een bepaalde boodschap...

Een mens met eergevoel wil niet dat de mensen onnodig slecht praten over hem. Een mens met trots kijkt naar andere mensen en vergelijkt...

Betrouwbaarheid betekent dat men zijn belofte of toezegging nakomt. Oftewel, als men zegt iets te zullen doen, dan moet men dit ook daadwerkelijk doen....

De mens is een sociaal wezen en dit heeft te maken met het overlevingsinstinct. Het overlevingsinstinct zet de mens ertoe aan te zoeken naar...

Als men de familieband die men in de west-Europese of Amerikaanse samenlevingen vindt vergelijkt met de familieband in andere samenlevingen, dan blijkt deze relatief...

Het idee dat de vrouw haar gezicht behoort te bedekken en enkel de ogen mag tonen is een mening gebaseerd op de bronnen van...

Aangaande het oordeel over de houding van de moslims tegenover hun heerser, dienen wij rekening te houden met de verschillende realiteiten die heersers kunnen...

Soera (hoofdstuk) “Mohammed” is de eerste soera van de Edele Koran die over oorlog gaat en wordt ook wel de “Soera van de Strijd”...

Liegen (al kadhb) is iets anders dan antwoord geven zonder echt antwoord te geven, zoals in het voorbeeld van Profeet Ibrahiem (as) nadat hij...

Vergiffenis betekent “kwijtschelding van schuld” en “het niet meer kwalijk nemen”. Het resulteert als iemand een kwaad is aangedaan en deze persoon er vervolgens...

Het parlement of de volksvertegenwoordiging is een instituut binnen het democratische systeem dat het opstellen van wetten als taak heeft. Oftewel, het is de...

In het jaar 772 Hidjri, 1377 naar christelijke jaartelling, veranderde de Islamitische geleerde en intellectueel Aboe Zayd ‘Abdoer Rahman bin Mohammed bin Khaldoen Al...

Dat de vestiging van de Islamitische Staat Al Khilafa een plicht (fard) is op de moslims blijkt duidelijk uit de Koran, de Soenna en...

Islam is in zichzelf een ideologie want het omvat een specifieke visie op de wereld waaruit wetten en systemen voortkomen die de problemen die...

Imaam Al Mawardi Al Mawardi heeft in “Al Ahkaam al Soeltaniya” op bladzijde 5 gezegd: “Het aanstellen van een Imaam (Al Khalifa) die de zaken...

Na overtuigd te zijn geraakt van de waarheid van Islam zworen vertegenwoordigers van het volk van Yathrib bij Al ‘Aqaba een eed van trouw...

Aboe Bakr (ra) werd na het sterven van de Boodschapper van Allah (saw) verkozen tot opvolger van de Boodschapper van Allah (saw) in het...

Na de dood van ‘Oethman bin ‘Affan (ra) werd ‘Ali bin Aboe Taalib (ra) door de moslims verkozen tot Khalifa. Hij was derhalve de...

‘Oemar bin ‘Abdoel ‘Azziez (moge Allah tevreden met hem zijn) werd door de mensen aangesteld als Khalifa op het moment dat de gewoonte was...

Na de dood van ‘Oemar bin al Chattab (ra) werd ‘Oethman bin ‘Affan (ra) door de moslims verkozen als Khalifa. Hij was derhalve de...

“Het Kalifaat in de Nederlandse media” is een artikelenserie die de geschiedenis van de Islamitische Staat Al Khilafa van de moslims onder de loep...

“Het Kalifaat in de Nederlandse media” is een artikelenserie die de geschiedenis van de Islamitische Staat Al Khilafa van de moslims onder de loep...

Soevereiniteit en autoriteit in de Islamitische Staat Al Khilafa In een context van politiek, staat en staatsvorm betekent de term soevereiniteit het recht wetten te...

De volgende artikelen zijn afkomstig van de ontwerpgrondwet voor de Islamitische Staat van Hizb ut Tahrir. Algemene artikelen Artikel 1 Het Islamitisch basisidee ('aqieda) constitueert het grondbeginsel...

Het juridisch systeem van de Islamitische Staat Al Khilafa is het meest geschikt om het probleem van misdaad op te lossen. Vanwege de visie...

Burgerrechten zijn de rechten die een burger gegarandeerd worden door de grondwet van zijn staat. De in het westen gebruikelijke burgerrechten zijn ondermeer bescherming...

Om de Islamitische Staat in staat te stellen al haar verantwoordelijkheden na te kunnen komen heeft Islam de Islamitische Staat een aantal bronnen van...

Het nobele doel van de vaders van de westerse beschaving, filosofen zoals Thomas Hobbes (1588 – 1679), John Locke (1632 – 1704), François-Marie Arouet...

De geschiedenis van marteling In een legende uit de Griekse oudheid presenteert de smid Perillos vol trots zijn nieuwste uitvinding aan Phalaris, heerser over Agrigentum...

Dr. Tahir, Sinds de verschijning van uw artikel “De Islamitische Staat”, waarin u ingaat op vraag wat precies de Islamitische Staat Al Khilafa is en...

Hizb ut Tahrir is de enigste politieke partij die wereldwijd actief is. Van Indonesië tot Marokko werkt de Partij om de moslims in staat...

Volgens Islam is de dood gelijk aan een ontmoeting met Allah (swt). Allah (swt) zegt: “Onder de gelovigen zijn er mannen die de belofte die...

De zakaat is één van de vijf pilaren van Islam, zoals de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Islam is gebouwd op vijf (pilaren):...

Mohammed Taqioeddien an Nabhani was een Islamitisch jurist en geleerde, en is de oprichter van de Islamitische politieke partij Hizb ut Tahrir. Zijn jeugd Sjeich Mohammed...

Da’awa tot Islam is gedefinieerd als het oproepen en uitnodigen tot Islam. De drager van de da’awa tot Islam probeert anderen te doen neigen...

Het is helder en duidelijk de da’awa tot Islam, het oproepen en uitnodigen tot Islam en het doen neigen van anderen tot Islam middels...

Het is duidelijk dat de verbod op het dragen van “religieuze symbolen” die op verschillende plaatsen door Europe ingesteld zijn enkel en alleen gericht...

Chadidja bint Choewaylid Mohammed bin ‘Abd Allah bin ‘Abdoel Moettalib was een weesjongen die was grootgebracht door zijn oom, Aboe Talib, een van de nobelen...

Het is duidelijk dat het verbod op het dragen van “religieuze symbolen” in openbare scholen in Vlaanderen enkel en alleen gericht is tegen de...

De geschiedenis van marteling In een legende uit de Griekse oudheid presenteert de smid Perillos vol trots zijn nieuwste uitvinding aan Phalaris, heerser over Agrigentum...

Oebayy ibn Ka'b heeft vermeld dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd: "Als er geen Hidjrah was, dan zou ik een man van de Ansaar...

Broeder #Fouzi #Al #Awda is na dertien jaar vrijgelaten uit de #Guantánamo #Bay gevangenis. Uit vreugde heeft zijn vader uitnodigingen verstuurd voor een gezamenlijk...
video

Broeder Taji Mustafa geeft in het begin een mooie inleiding naar broeder Moazzam Begg. Hij is wederom opgepakt door het Westen. In dit geval...
video

Julian Assange is hier in gesprek met o.a. Moazzam Begg (ex-Guantanamo Bay gevangene) en Asim Qureshi (Cageprisoners) over de Khilafah, Sjari'a en de toekomst...
video

De moslims in Syrië maken hun loyaliteit aan Allah (swt) duidelijk met Labayk, Labayk Labayka ya Allah. Ze willen de overwinning van Islam door...