Laat je niet misleiden door sommige die beweren dat jij eigenlijk jouw schouders moet ophalen wanneer onze geliefde Profeet saw wordt gelasterd. Zij komen met valse argumenten dat de cartoons hem saw niet representeren of dat de laster jegens hem saw zijn hoge status niet kunnen aantasten.

Dit zijn drogredenen die te maken hebben met de gevolgen van laster die men wil bereiken en niet met de laster zelf. Het klopt dat de cartoons hem saw niet representeren en het klopt dat de laster zijn hoge status nooit kunnen aantasten. Maar de kwestie draait niet om of hetgeen wat de lasteraars willen bereiken wel dan niet behaald wordt. De kwestie is dat de Profeet saw bewust gelasterd wordt door hem saw af te beelden als … … … Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om hetgeen zij schrijven überhaupt te herhalen, Allahoe Moesta’an.

Het beledigen, zwartmaken of het kleineren van de Profeet saw is niet alleen ongeloof, maar tevens een grote misdaad in Islam. Zelfs wanneer een moslim, ongepast of kleinerend over de Profeet saw zou praten, hij of zij, ongelovig wordt volgens de geleerden. Hoe kan het zijn dat wij stilzwijgend aan de zijlijn toe kunnen kijken wanneer hij saw gelasterd en zwartgemaakt wordt door hen die Islam en de moslims openlijk bestrijden?

De liefde voor hem saw zou ons toch in gang moeten zetten om op te staan voor hem saw door een woord van waarheid te zeggen tegen deze repressieve criminelen? Ik weet zeker dat de mensen die de moslims nu oproepen om passief te zijn uit hun dak zullen gaan wanneer dit gezegd zou worden over hun moeder, hun vrouw of dochter en vooral als hun geliefden niet meer in leven zouden zijn. Maar is de Profeet saw niet veel geliefder dan onze vaders en moeders en de gehele mensheid bij elkaar?

De beste voorbeelden zijn ongetwijfeld de metgezellen van onze Profeet saw die een levend bewijs zijn geweest en ons hebben geleerd wat het volgen en liefhebben van de Profeet saw werkelijk inhoudt. Zij waren zo alert en waakzaam over de Profeet saw dat als hem saw iets zou overkomen zij zelfs hun levens voor hem saw op het spel zouden zetten. Zij stonden letterlijk als een barrière tussen het kwaad en de Profeet saw in om hem saw te beschermen. Ik zal slechts twee van de metgezellen benoemen om de liefde van de metgezellen voor de Profeet saw te beschrijven.

Een van deze metgezellen was Aboe Oebaida Amr ibn Djarrah ra die bij de slag van Oehoed naar de Profeet saw toesnelde in de hitte van de strijd omdat een afgodendienaar de Profeet saw zo hard had geslagen op zijn hoofd dat de ijzeren ringen van zijn helm dwars door de wangen van onze geliefde Profeet saw doorboordde. Aboe Oebaida ra hield zo veel van de Profeet saw dat hij de ringen niet met zijn handen wilde uithalen uit vrees om de Profeet saw pijn te doen. Dus besloot hij de ringen uit te halen door deze af te breken met zijn tanden. Er zaten twee ringen in de wang van onze geliefde profeet saw en bij het afbijten van iedere ring verloor hij een voortand waardoor hij twee voortanden verloor enkel uit liefde voor de profeet saw.
Ook de vrouwelijke metgezellen deden hier niet onder. Het was eveneens tijdens de slag bij Oehoed dat Oem Ammarah ra h de Profeet saw met haar lichaam beschermde. Overal waar de Profeet saw keek zag hij Oem Ammarah die als een soort schild om hem heen al het kwaad van hem afwendde met als gevolg dat zij zwaargewond geraakte en een arm verloor.

Zij hebben de eer gehad om hem saw te zien en te beschermen. Wij hebben die mogelijkheid helaas niet meer. Het allerminst wat wij dienen te doen is opstaan en onze stem laten horen om te laten zien dat wij klaar staan om zijn saw eer te beschermen.

Daarnaast dient het beledigen van Islam en de Profeet saw in het Westen een groter doel. Het gaat niet zozeer om de vrijheid van meningsuiting. Dat wordt slechts gebruikt als een stok om de moslims mee te slaan. Maar dit wordt gedaan om de volgzaamheid van de moslims aan Islam tegen te werken. Het is dan niet voor niets dat de Boodschapper van Islam saw, de meeste geliefde en belangrijkste persoon binnen Islam, bewust en continue zwart wordt gemaakt. In de context van het assimilatiebeleid van Westerse landen die ze voeren tegen de moslims worden daarom opzettelijk de heiligheden, normen en waarden van Islam aangevallen en gekleineerd in de hoop dat de niet-moslims weg zullen blijven van Islam en dat de komende generatie moslims een vertekend beeld van Islam zullen krijgen. Een beeld dat geassocieerd wordt met irrationaliteit en gevuld is met schaamte.

Ze zullen net zolang doorgaan totdat de moslims moe zullen worden om hier tegenin te gaan en vervolgens het normaal zullen vinden dat de heilige normen en waarden van Islam beledigd worden met als gevolg dat zij de religie van Allah swt verlaten en opgaan in het seculiere gedachtegoed.

Als we dit in ogenschouw nemen, wordt het opkomen voor de Profeet saw niet louter een kwestie van enkel opkomen voor eer van de Profeet saw maar opkomen voor de Islam die bestreden wordt. De vraag is aan welke kan wil jij staan?

Okay Pala

Comments

comments

DELEN