Het vasten op de dag van Asjoera (de dag ervoor en/of erna) is een daad van aanbidding om Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى tevreden te stellen in de hoop dat Hij سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى onze zondes wegwist.

De Profeet صلى الله عليه و سلم heeft gezegd: “Met het vasten op de dag van Arafa hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het komende jaar. En met het vasten op de dag van Asjoera hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar.” (Moeslim)

Het vasten op die dag werd in de eerste instantie verplicht gesteld voor de moslims, totdat Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى het jaar daarop het volgende vers openbaarde: De maand Ramadaan is die, waarin de Qor’aan als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten…”

Hierna werd het vasten in de maand Ramadan verplicht gesteld en werd het vasten op de dag van Asjoera aangeraden verklaard.

Ook is het aangeraden om de dagen voor en/of na de dag van Asjoera te vasten in tegenstelling tot de joden die enkel op die dag vastten. Dus een dag voor Asjoera, de 9de of een dag na Asjoera de 11de of zelfs alle drie de dagen achtereenvolgens te vasten.

De Profeet صلى الله عليه و سلم   zei: “Als ik het volgende jaar nog in leven ben dan zal ik de negende dag (van de maand moeharram) ook vasten.”

We zouden ons best moeten doen om deze dagen vastend door te brengen in de hoop dat zowel de beloning als de vergeving enkel van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى komt.

Maar daarnaast zijn er veel leringen die we kunnen trekken uit de dag van Asjoera die ik in een paar punten willen samenvatten.

 Toen de Profeet صلى الله عليه و سلم in Medina aankwam als politiek leider van de eerste Islamitische staat, zag hij dat de Joden op de dag van Asjoera aan het vasten waren. Hij vroeg aan de joden waarom zij vastten, waarop zij antwoordden: “Vandaag is voor ons een goede dag. Het is de dag dat Allah de Israëlieten redde van hun vijand (de Farao), daarom vastte Moesa (Mozes) als dank op deze dag.”

Toen de Profeet صلى الله عليه و سلم  dit hoorde zei hij: “Ik heb meer recht op Moesa dan jullie.” Daarop vaste de Profeet op de dag van Asjoera en beval de moslims om ook te vasten.

Het is opmerkelijk dat onze geliefde Profeet صلى الله عليه و سلم  de eerste verplichte dag van het vasten in Islam, de dag van Asjoera heeft gekozen. Hij combineerde hiermee het verplichte vasten met de herdenking van de bevrijding van een volk uit de handen van een onderdrukker. 

Dit terwijl de bevrijding van Moesa عليه السلام uit de handen van de tiran Farao, vele honderden jaren daarvoor had plaatsgevonden, in een ander plaats met een ander volk. Maar desalniettemin liet de Profeet صلى الله عليه و سلم ons zien dat de bevrijding van een gelovig volk uit de handen van tirannie en onderdrukking iets is om bij stil te staan en het te gedenken door de gehele dag niets te eten en te drinken.

Dit is niet iets dat zich slechts beperkt tot louter het herdenken van een bevrijding, aangezien hij ons tegelijkertijd heeft aangespoord om de herdenking samen te laten gaan met een fysieke handeling, namelijk; het vasten. Hij leert ons, om ons loyaal op te stellen met diegenen die onderdrukt worden en deze loyaliteit om te zetten in handelingen.

Hij leert ons dat deze loyaliteit voortkomt uit de Boodschap van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى en broederschap tussen de moslims en dat niets hiertussen mag komen, zelfs niet de enorme tijds barrière tussen hem صلى الله عليه و سلم en Moesa عليه السلام.

Wat betekent dit als we dit vertalen naar onze huidige realiteit?

We dienen tijdens de dag van Asjoera uiteraard de bevrijding van Moesa en zijn volk te herdenken. Maar ook de Gunsten van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى  op hen en geloof te hebben dat wanneer Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى  Zijn dienaren wil Helpen geen enkel macht of kracht Hem kan tegenhouden. Er is geen Kracht noch Macht buiten Hem.

In tegenstelling tot de bevrijding van Moesa عليه السلام en zijn volk zit er geen barrière van tijd tussen ons en de moslims die overal op aarde onderdrukt worden. We dienen loyaal te zijn aan de onderdrukte moslims in Myanmar, Kasjmier, Centraal-Afrikaans Republiek, Syrië, Irak, Afghanistan, de Oeigoer moslims in Oost-Turkistan en andere landen waar de moslims vervolgd en vermoord worden.

We hebben de mogelijkheid om iets van betekenis te zijn voor hen. Laten we onze rol en verantwoordelijkheid om op te komen voor de moslims en op te staan tegen onderdrukking tijdens deze dag van Asjoera heroverwegen.

Laten we daarom deze dag van Asjoera benutten, om dichter bij Hem te komen door onze daden van aanbidding en vasten, maar ook door ons actief in te zetten om het leed en verdriet van onze broeders en zuster te verlichten en het tenslotte te beëindigen en hen met de Wil van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى  te bevrijden.

Comments

comments

DELEN
Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland