FiqhIslamitische wetenschappen

Het Goddelijk Oordeel betreffende: Lidmaatschap van democratische politieke partijen

Volgens de Encarta encyclopedie 2000 is een partij “een blok van politiek gelijkgezinden”. In het “Dizionario Di Politica” staat: “Volgens de bekende definitie van Weber is de politieke partij een verbond met een concreet doel, zij het inhoudelijk van aard, zoals het realiseren van een bepaald materieel of ideëel program, of van persoonlijke aard, zoals het streven naar bepaalde voordelen of macht met bijborende respect voor het leiderschap en haar gevolg.”

Een politieke partij is een organisatie van mensen op basis van ideeën over de ordening van samenleving, economie en staat, met als doel deze ideeën geïmplemeteerd te krijgen door middel van regeringsverantwoordelijkheid.

Islam heeft politieke partijen toegestaan en de moslims toegestaan om aan deze partijen deel te nemen:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt, dezen zijn het die zullen slagen.”
(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ali Imran 3, vers 104)

Dit vers geeft verder aan dat de politieke partijen voor moslims op de Islamitische ‘aqieda gebaseerd dienen te zijn. De partij moet dus uitgaan van de Islamitische ideeën over de ordening van samenleving, economie en staat, oftewel de Islamitische sjarie’a. Communistische, socialistische, kapitalistische, seculiere, democratische of nationalistische partijen zijn dus niet toegestaan.

Het vers heeft ook vastgesteld welke activiteiten de politieke partijen voor moslims mogen worden ondernemen. Deze activiteiten zijn het oproepen tot Islam, het oproepen tot het goede zoals gedefinieerd door Islam, het gebieden van het behoorlijke zoals gedefinieerd door Islam en het verbieden van het verwerpelijke zoals gedefinieerd door Islam.

De politieke partijen in het westen zijn organisaties gebaseerd op het socialisme, of het kapitalisme, of het secularisme, of de democratie, of het nationalisme, en zijn dus niet gebaseerd op Islam en adopteren andere oordelen en ideeën dan de Islam.

De moslim die lid wil worden van een van deze partijen en deel wil nemen aan haar activiteiten zal niet kunnen ontkomen aan het adopteren van de ideeën van de partij bij welke hij zich zal voegen. Hij zal het programma van die partijen moeten accepteren. En hij zal moeten oproepen tot het ordenen van de zaken van de mensen met deze ideeën als maatstaf. Deze daad is daarom haraam.

De moslim die lid wil worden van een partij in het westen heeft niet de keuze om het programma te accepteren of te verwerpen. Net zo min heeft hij het recht heeft om slechts delen van het verkiezingsprogramma goed te keuren en hiertoe ertoe op te roepen, en andere delen af te keuren en hiertoe niet op te roepen. Zo is het voor een moslim – die lid is van een politieke partij – bijvoorbeeld niet toegestaan om tegen homoseksualiteit te zijn, indien het verkiezingsprogramma oproept tot gelijke rechten voor homoseksuelen staan. Sterker nog, hij dient tot dit deel van het verkiezingsprogramma op te roepen net zoals hij tot de andere delen van het programma dient op te roepen. Indien hij omtrent dit vraagstuk om zijn mening wordt gevraagd dient hij de geadopteerde mening van de partij te verkondigen en het voorstel te steunen. En dit geldt voor elk deel van het verkiezingsprogramma of partijprogramma en voor elke clausule zolang deze door de partij door een meerderheid binnen de partij zijn aangenomen.

De moslim die wil deelnemen aan westerse politieke partijen staat voor twee keuzes. Of hij neemt deel aan deze partijen en is overtuigd van haar ideeën en adopteert haar meningen, maar het minste wat over deze moslim gezegd kan worden is dat hij een zware zondaar is (faasiq) is en het ergste dat hij koefr heeft geadopteerd – wij zoeken onze toevlucht bij Allah (swt) tegen zulke vreselijke zaken.

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“En wie niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft, zij zijn de ongelovigen.”
(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 44)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“En wie niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft, zij zijn het die de onrechtvaardigen zijn.”
(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 45)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“En wie niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft, zij zijn degenen die zware zondaren zijn.”
(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 47)

Als hij deel neemt aan deze partijen om bepaalde doelen voor de moslims te bereiken en doet alsof hij in de ideeën van de partij gelooft, terwijl hij ze van binnen afkeurt, dan is dit leugen en bedrog. En leugen en bedrog zijn haraam. Hoe kan de moslim aan de westerling de ware aard van de Islam laten zien als hij liegt en bedriegt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button