FiqhIslamitische wetenschappen

Het Goddelijk Oordeel betreffende: Klonen

Bij het klonen wordt er een identieke kopie gemaakt van een levende wezen zoals een plant, dier of mens.

Een individu kan gedupliceerd worden door de kern uit een levend cel te halen en deze te implanteren in een vrouwelijke eicel, waarvan de kern is verwijderd. Na het samenbrengen wordt de eicel met de nieuwe kern ingeplant in de baarmoeder van een vrouw, zodat de eicel kan volgroeien tot een volmaakte foetus en uiteindelijk tot een baby die op natuurlijke wijze geboren wordt. Deze baby is dan een duplicaat van de persoon wiens cel-kern werd ingeplant in een vrouwelijk eicel.

Het doel van klonen in planten en dieren is het verbeteren van de kwaliteit, het verhogen van de productiviteit en het vinden van een natuurlijke genezing voor de vele voorkomende menselijke ziektes.

Verbetering in kwaliteit en verhoging van productiviteit bij planten en dieren is volgens de Sjari’a niet verboden en het valt onder de dingen die toegestaan zijn. Het bewijs hiervoor is het feit dat de Profeet (saw) de praktijk van kruisbestuiving toestond om de productie en kwaliteit van de oogst te verbeteren, zoals is overgeleverd door Imaam Moeslim: “Jullie zijn het beste op de hoogte van de zaken van de doenya.”

En het klonen van dieren en planten om ziektes te genezen is eveneens toegestaan in Islam. Het wordt zelfs aanbevolen, want het zoeken naar een genezing en het produceren van geneesmiddelen voor ziektes wordt aanbevolen. Volgens een overlevering van Imaam Ahmed: “Allah (swt) heeft de ziekte en zijn kuur geschapen. Dus zoek de genezing.” Ook volgens een overlevering van Aboe Dawoed en Ibn Maadja: “ ‘Osama bin Sjaarik zei: ‘Ik was met de Boodschapper (saw) toen de (bedoeïenen) naar Hem kwamen en vroegen: ,,O Profeet, zullen we voor onze ziektes genezing zoeken?’’ Hij zei: ,,Jazeker. O slaaf van Allah, zoek een genezing. Allah de Almachtige heeft geen ziekte geschapen zonder een genezing ervoor geschapen te hebben’’.’ ”

De regelgeving omtrent het klonen van mensen, wat tot heden nog niet is gebeurd, luidt als volgt:

Bij foetus kloning is de zygote gevormd in baarmoeder als resultaat van de natuurlijke samensmelting van de sperma- en de eicel. Deze zygote is verdeeld in meerdere cellen die weer verdeeld kunnen worden en verder kunnen groeien. Deze cellen worden zo verdeeld dat elk een zelfstandig foetus wordt, als een duplicaat van de originele. Als dit in de baarmoeder van een onbekende vrouw geïmplanteerd wordt of in de baarmoeder van de tweede vrouw van de man, zullen deze twee vormen van klonen haraam zijn, omdat dit leidt tot vermenging van de verwantschap, wat vervolgens leidt tot een verlies van de verwantschap. En dit is verboden in Islam. Als aan de andere kant één of meerdere zygoten in de baarmoeder van de vrouw (waarvan de cel oorspronkelijk afkomstig was) zouden worden ingeplant, dan is deze vorm van klonen halal. Dit vanwege het feit dat het puur een vermenigvuldiging is van de zygote, die door een medische procedure is ingebracht en een tweeling als gevolg zal hebben.

Wat het klonen van de mens betreft, dit zou gedaan moeten worden door het nemen van een lichaamscel van een man om uit deze de kern te nemen en vervolgens samen te brengen met de eicel van een vrouw waarvan de kern is verwijderd. Deze mannelijke kern in de vrouwelijke eicel zou overgebracht worden naar de baarmoeder van een vrouw waar het zich zou verdelen en groeien. Dan zou het een foetus worden en daarna een baby die een duplicaat is van de originele man wiens lichaamscel gebruikt is.

Deze vorm van klonen kan ook alleen onder vrouwen plaatsvinden zonder tussenkomst van een man. Hierbij wordt een cel verwijderd uit de lichaam van een vrouw, waarna de celkern wordt verwijderd om deze samen te brengen met een andere vrouwelijke eicel. Hierna wordt de eicel overgebracht naar een baarmoeder van een vrouw, na samensmelting met de celkern, om te groeien, een foetus worden en daarna tot een baby te volgroeien die een duplicaat wordt van de originele vrouw wiens lichaamscel gebruikt is.

Dit is bij het schaap “Dolly” gebeurd. Hier werd de kern van een borstcel van een schaap verwijderd en gebruikt. De eigenschappen in deze kern die betrekking hadden tot de borst werden eerst verwijderd en daarna in een eicel van een schaap gebracht diens kern verwijderd was. Hierna werd het overgebracht naar een baarmoeder van een schaap om zich daar te vermenigvuldigen, groeien en zich tot een foetus te vormen. De schaap “Dolly” werd geboren als een exacte duplicaat van het eerste schaap waarvan de celkern gebruikt werd.

Het klonen van mensen, mannen of vrouwen, zal bij uitvoering desastreus voor de wereld zijn. Zowel in het geval van het verbeteren van de kwaliteit, zoals slimmer, sterker, moediger, gezonder of mooier; als wanneer het doel is om de aantallen te vermeerderen om zo de populatie te vermeerderen en de staat te versterken. Dit is haraam en niet toegestaan om de volgende reden:

Ten eerste, het krijgen van kinderen op deze manier verschilt van de natuurlijke weg die Allah (swt) de mens heeft laten zien:

“En dat Hij de twee echtgenoten schept, de vrouwelijke en de mannelijke Uit een (Noetfah) levenskiem wanneer deze uitgegoten wordt” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nadjm 53, vers 45 – 46)

“Was hij niet een kleine levenskiem die werd uitgestort? Dan werd hij een klonter bloed, daarna schiep en vervolmaakte Hij hem.Daarvan (de kiem) maakt Hij een paar, man en vrouw” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Qijaama 75, vers 37 – 39)

Ten tweede, de kinderen die geboren worden als resultaat van het klonen van vrouwen, zonder een man, hebben geen vaders. Aanvullend hierop zullen ze ook geen moeder hebben als het ei dat gevormd werd door samensmelting van een celkern met een leeg ei zonder celkern geplaatst wordt in de baarmoeder van een vrouw wiens eicellen niet gebruikt werden bij dit kloning proces. Het kind zal dan noch een vader, noch een moeder hebben en dit is in tegenspraak met wat Allah (swt) heeft gezegd:

“O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen…” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Hoedjoeraat 49, vers 13)

“Noemt hen bij hun vaders naam dat is billijker in de ogen van Allah…” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ahzaab 33, vers 5)

Ten derde, Islam verplicht het behoud van verwantschap. Ibn Abbaas (ra) heeft overgeleverd dat de Profeet (saw) heeft gezegd: “Wie een bloedrelatie buiten zijn eigen vader claimt, of zegt dat hij behoort tot anderen waar hij niet toe behoort, op hem zal de vloek van Allah, de engelen en van alle mensen zijn.” (Ibn Maadja). En er is overgeleverd van de Profeet (saw): “Als iemand beweert dat een persoon zijn vader is, wetende dat het niet zijn vader is, het paradijs zal voor hem verboden zijn.” (Ibn Maadja). En er is overgeleverd: “Elke vrouw die aan een aantal mensen een nakomeling toekent als behorende tot hen, die niet tot hen behoort, zij heeft niets te maken met Allah en zij zal het Paradijs niet betreden. En elke man die zijn zoon ontkent terwijl hij hem aankijkt, Allah zal zich zelf niet aan hem openbaren en Allah zal hem vernederen voor de eerste en laatste generaties.” (Ad Daarimi).

Te vierde, de ontwikkeling van kinderen door klonen voorkomt het toepassen van vele door de Sjari’a voorgeschreven regels zoals de regels omtrent het huwelijk, verwantschap, alimentatie, vaderschap, zoonschap, erfrecht en voogdijschap.

Voor al deze redenen is het klonen van mensen haraam en niet toegestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button