Intellectueel

Een analyse van de argumenten voor het boerka en niqaab verbod

Op internet circuleert een video van de arrestatie door de politie in Frankrijk van een moslima omdat zij zich met niqaab – de gezichtbedekking die enkel de ogen vrijlaat – buiten op straat had begeven. Het zijn schokkende beelden. Uit twee politiewagens stappen vier politieagenten met volledige uitrusting. Drie van hen grijpen de vrouw vast en dwingen haar één van de politiewagens in, terwijl de vrouw zich verzet. De vierde politieagent houdt omstanders op afstand en probeert het mensen onmogelijk te maken om video opnames te maken van de gebeurtenis.

Het voor mij meest schokkende van de video is het moment waarop de agenten haar vastgrijpen en beginnen te dwingen om richting de politiewagen te bewegen. De moslima laat op moment een diepe scheeuw. Het is niet een schreeuw van angst, of van pijn, of van woede. Het is anders. Het is de schreeuw van de onderdrukte op het moment dat hij onderdrukt wordt door de tiran. En dat is een typische, unieke schreeuw. Eenzelfde schreeuw kan ik me herinneren van videobeelden uit de zionistische bezettingsstaat en de moslimlanden geregeerd door tirannen. Ik stel me voor dat de moslima die ten tijde van Khalifa Al Moe’utasim Billa gekidnapped werd door de Byzantijnen met eenzelfde soort geluid “Jaa Moe’utasim!” geroepen moet hebben.

Wie had zich, tot misschien een paar jaar geleden, kunnen voorstellen dat in West-Europa iemand met dwang door politie afgevoerd zou worden vanwege zijn of haar kleding? Een kledingstuk, bovenal, die gedragen wordt vanwege religieuze overtuiging en niets anders? Wat mij betreft markeren de videobeelden daarom het moment waarop religieuze tirannie teruggekeerde in Europa.

België is Frankrijk gevolgd in het verbieden van “gezichtbedekkende kleding”. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat vrouwen die door politie afgevoerd worden vanwege een stukje stof voor hun gezicht binnenkort ook op de straten van Brussel en Antwerpen waar te nemen zal zijn. Misschien zullen razzia’s van politie ook weer terugkeren, waarbij vrouwen met stukjes stof voor hun gezicht eerst bijeengedreven worden en hierna in bussen worden afgevoerd…. In Nederland en Italië wordt over een verbod op de boerka en niqaab gesproken – “wordt het volk langzaam meer zeker klaar gemaakt om de regering deze stap te laten nemen” zou misschien een meer nauwkeurige beschrijving zijn. Maar waarom eigenlijk?

Bescherming van de “westerse waarden”

Het bedekken van het gezicht zou ingaan tegen de “westerse waarden”, wordt door sommigen gezegd. Nu ging ik in West-Europa naar school, maar ik heb daar nooit geleerd dat de westerse waarden – en ik neem voor het gemak maar even dat hiermee de waarden van de Verlichting bedoeld worden – een kledingvoorschrift omvatten. Ik heb altijd geleerd dat deze westerse waarden vooral gaan over persoonlijke vrijheid en over religieuze vrijheid. Oftewel, dat een mens mag doen en laten wat hij zelf wil, binnen bepaalde kaders gesteld door de wet om te voorkomen dat de vrijheden van andere overtreden worden. En dat de mensen zelf mogen weten welke religie zij willen volgen, en dat hen de ruimte wordt gelaten om volgens hun religie te leven. Ik dacht altijd dat dat de westerse waarden waren! Dus hoe precies het dragen van een stukje stof voor het gezicht uit religieuze overtuiging in kan gaan tegen de westerse waarden is mij volstrekt onduidelijk.

Bescherming van de scheiding van kerk en staat

In Frankrijk wordt wel gezegd dat het verbod op de boerka en niqaab nodig is om “laïcité”, oftewel de scheiding van kerk en staat, te beschermen. Deze opmerking gaat er van uit dat een stofje voor het gezicht een politiek statement is dat zegt “weg met de scheiding van kerk en staat”. Nu, zelfs al waren de boerka of niqaab zo een politiek statement – en dit is op zijn minst hoogst twijfelachtig! – so what? Het was in Europa, het vrije Europa, toch toegestaan om politieke statements te maken? Dit is toch juist iets waar Europa trots op is, dat men aan zijn politieke mening uiting mag geven? Als men de boerka of niqaab wil verbieden omdat dezen een politiek statement zijn, dan betekent dit dat het seculier liberale Europa niets verschilt van een politieke dictatuur zoals Noord-Korea of China, waar de mensen niet het recht hebben om politieke statements te maken. En wat gaat dan de volgende stap zijn, een verbod op t-shirts met de afbeeldingen van Marx, Lenin of Che Guevarra? Dat zijn toch ook – veel duidelijker zelfs! – politieke statements?

Bovendien, terug naar mijn schooltijd, ik heb altijd geleerd dat “laïcité” geïntroduceerd is in Europa om een einde te maken aan de situatie waar de heerser van een land zijn volk voorschrijft welke religie ze moeten volgen. Dit was de situatie in Middeleeuws Europa en dit leidde tot grootschalige onderdrukking. Maar ik stel de vraag: wat is het verschil tussen een staat die de mensen dwingt om in het openbaar een bepaalde religie te volgen, en een staat die de mensen dwingt om in het openbaar geen religie te volgen? Beiden zijn volgens mij vormen van tirannie, want beiden verbieden mensen om de religie van hun keuze na te leven. Dus als “laïcité” werkelijk betekent dat de mensen in het openbaar zich niet meer mogen kleden zoals hun religie zich voorschrijft, dan verschilt het niets van hetgeen waartegen het zich zegt af te zetten. En dan is het niet iets om trots op te zijn of dat het waard is om te beschermen.

“Boerka en niqaab hebben niets met religie te maken!”

Feitelijk hetzelfde moet ik denken wanneer mensen zeggen “die boerka of niqaab heeft toch helemaal niets met religie te maken!” om het verbod te rechtvaardigen. In gedachten zie ik dan altijd een middeleeuws hof voor met een koning die zegt “ik verbied hierbij het jodendom in mijn land, dus alle synagoges moeten dicht en de keppeltjes moeten af”. Één van zijn wijze adviseurs zegt dan tegen hem “Eeuhhh uwe majesteit, is dat nu wel zo een goed idee? Dat zou u in het land onder de mensen misschien de reputatie van tiran geven, onderdrukker van religies”. “Goed dan”, antwoordt de koning hierop. “Dan sta ik de joden hierbij toe om vrij hun religie te beleven. En ik besluit hierbij ook dat synagoges en keppeltjes niets met het jodendom te maken, en dat synagoges en keppeltjes verboden worden”.

Er bestaat helemaal geen vrijheid van religie als de staat beslist wat tot religie behoort en wat niet. Een staat die mag beslissen wat tot religie behoort en wat niet is hetzelfde als een staat die mag beslissen welke religie wel mag en welke niet. Dus of “laïcité” geeft de mensen vrijheid van religie en laat hen zelf beslissen hoe hun religie is, of “laïcité” is gewoon een andere vorm tirannie.

“De moslims zijn hier te gast!”

Het argument voor het boerka en niqaab verbod dat zegt “de moslims zijn hier te gast en moeten zich daarom aanpassen aan onze tradities en gewoontes” heeft natuurlijk het probleem dat de verreweg meeste boerka en niqaab draagsters niet alleen geboren en getogen Europeanen zijn, maar ook nog eens bekeerlingen tot Islam. Oftewel, ze komen uit traditioneel Europese gezinnen. Zowel de boerka als de niqaab in Europa hebben dus niets van doen met “moslims zijn hier gasten”. Bovendien, als ik in landen buiten Europa Europeanen ontmoet dan merk ik bij hen nooit iets van deze zogenaamde Europese regel “de gast past zich aan aan zijn gastheer”. Ik zie Europeanen buiten Europa, toeristen en expats, zich nooit aanpassen aan de lokale tradities en gewoontes. Dus laten we eerlijk zijn, is “de moslims zijn hier te gast en moeten zich daarom aanpassen aan onze tradities en gewoontes” niet eigenlijk gewoon een excuus om tirannieke onderdrukking van de moslima met boerka of niqaab te rechtvaardigen?

Bescherming van de communicatie

Het argument “de boerka en niqaab belemmeren de communicatie, en communicatie is belangrijk in onze open samenlevingen” is wat mij betreft veel te kort door de bocht. Het klopt dat communicatie uit woorden en uit lichaamstaal – waaronder gezichtsuitdrukkingen – bestaat. Maar dit betekent dat de boerka en niqaab enkel een deel van de communicatie belemmeren, en niet de complete communicatie, want praten lukt met een stukje stof voor je gezicht ook wel. Bovendien, niemand kan ontkennen dat woorden het belangrijkste element in de communicatie zijn omdat lichaamstaal de rol van ondersteuning van woorden speelt. Met dit in het achterhoofd heb ik een aantal vragen voor de aanhangers van de opvatting “de boerka en niqaab belemmeren de communicatie”:

Ten eerste, u realiseert zich toch wel dat de boerka en niqaab draagsters dit doen omdat zij dit als een religieuze plicht zien? Met andere woorden, er is een conflict tussen religieuze vrijheid en een deel van de communicatie; het ondersteunende, minst belangrijke en niet essentiële deel van de communicatie. Want als men de boerka en niqaab toelaat en vrijlaat dat lijdt de communicatie middels lichaamstaal hieronder; maar als men de boerka en niqaab verbiedt dan lijdt de religieuze vrijheid van mensen hieronder. Als men bij dit conflict de voorkeur geeft aan het ondersteunende, minst belangrijke en niet essentiële deel van de communicatie, dan is vrijheid van religie wel heel erg weinig waard. Zo weinig dat dan gezegd moet worden dat er in de praktijk geen vrijheid van religie is, omdat ook bij ieder ander mogelijk conflict tussen vrijheid van religie en een ander belang de vrijheid van religie zeker het onderspit zal delven en opgeofferd zal worden.

Ten tweede, bestaat er in Europa een plicht tot communiceren? Ik zal u eerlijk vertellen, ik vind uw standpunt van zo een laag intellectueel niveau dat ik geen zin heb om hierover met u te discussiëren. Ik wil u gewoon negeren. Moet ik nu ook naar de gevangenis samen met de boerka en niqaab draagsters? Ik wil immers niet communiceren. Waarschijnlijk moet ik langer naar de gevangenis dan de boerka en niqaab draagsters, want die willen nog wel met u spreken maar enkel geen lichaamstaal tonen. Ik, daarentegen, wil u enkel lichaamstaal tonen: mijn rug! Wat ik hiermee wil zeggen is, u bent een beetje arrogant wanneer u denkt dat u het recht heeft om van andere mensen te eisen hoe zij met u communiceren. U mag wel zeggen “ik wil niet communiceren met iemand die zich niet aanpast aan wat ik wil”, want er is ook niemand die u tot communiceren kan dwingen. En als u dan professor op een universiteit bent, of klant in een winkel, dan is dat een behoorlijk vervelend gevolg van het dragen van de boerka of niqaab voor de draagster ervan. Maar ik betwijfel of dit boerka of niqaab draagsters ertoe zal bewegen om hun gezichtsbedekking af te doen. Ik zou het niet doen, in ieder geval, want met iemand die zo arrogant is dat hij wil dat mensen zich aan hem aanpassen, zou ik niet eens willen spreken!

“In het Midden-Oosten zijn de mensen toch ook niet vrij?”

Enkel de mensen die zeggen “In het Midden-Oosten zijn de mensen toch ook niet vrij? Dus waarom zouden wij de moslims hier vrijheid moeten geven?” kunnen op enig begrip rekenen van mij. Zij zeggen gewoon eerlijk en duidelijk “Wij willen ook als tirannen zijn, zoals de heersers in het Midden-Oosten, en de moslims kunnen onderdrukken waar en wanneer we maar willen zonder enige verantwoording af te hoeven leggen”. Al de andere argumenten die gebruikt worden om de boerka en niqaab te verbieden allemaal zo overduidelijk zwak, want vaak illogisch of inconsistent, dat het duidelijk is dat zij in werkelijkheid slechts excuses zijn van mensen die tirannetje wil spelen tegenover de moslims in Europa, maar hier niet openlijk voor uit durven komen. En tsja, inderdaad, wat is er nu eigenlijk erg aan om je als tiran te gedragen… Behalve dat je dan een tiran bent!

Vriendelijke groet,

Abdullah as Siddiq

PS – Tegen de mensen die zeggen “de boerka en niqaab moeten verboden worden omdat criminelen zich er achter zouden kunnen verschuilen” wil ik zeggen: geeft u mij eerst een crimineel die zich achter boerka of niqaab verscholen heeft en dan zal ik u uitleggen waarom dit toch geen valide argument is om de boerka en niqaab te verbieden. (Ik ben wel bereid u alvast een hint te geven: achter motorhelm, zonnebril, capuchon en mondkapje kan men zich ook verschuilen…)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button