Er bestaat geen twijfel dat Allah (swt) de moslims heeft verplicht om een leider voor hun gemeenschap aan te stellen. Hij (swt) zegt namelijk ondermeer:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

“O jullie die geloven, gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de Boodschapper, en degenen met autoriteit onder jullie.”

(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisaa 4, vers 59)

De plicht om “degenen met autoriteit” te gehoorzamen kan niet vervuld worden als er geen mensen met autoriteit zijn. De plicht tot gehoorzaamheid verplicht daarom de benoeming van mensen in posities van autoriteit en leiderschap.

Er bestaat ook geen twijfel dat Allah (swt) de moslims in positie van autoriteit en leiderschap heeft verplicht om te oordelen op basis van Islam. Hij (swt) zegt namelijk ondermeer:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونََ

“En wie niet oordeelt (tussen de mensen) op basis van Allah heeft nedergezonden, zij zijn de ongelovigen.”

(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maa-ida 5, vers 44)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونََ

“En wie niet oordeelt (tussen de mensen) op basis van Allah heeft nedergezonden, zij zijn de tirannen.”

(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maa-ida 5, vers 45)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونََ

“En wie niet oordeelt (tussen de mensen) op basis van Allah heeft nedergezonden, zij zijn de zondaren.”

(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maa-ida 5, vers 47)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ

“En oordeel (tussen de mensen) tussen hen volgens wat Allah nedergezonden heeft, en volg hun lage verlangens niet, en pas op dat zij jouw niet wegleiden van iets dat Allah tot jouw heeft nedergezonden”

(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maa-ida 5, vers 49)

De hoogste positie van autoriteit is de positie van Khalifa. Het bewijs hiervoor is hetgeen Profeet Mohammed (saw) heeft gezegd: “De belangen van Bani Israïel werden behartigd door Profeten. Na het sterven van iedere Profeet werd deze opgevolgd door een andere Profeet. Er is geen Profeet na mij, maar er zullen Khoelafa’u (meervoud van Khalifa) zijn.” (Moeslim) Met andere woorden, de Khalifa is de opvolger van Profeet Mohammed (saw) in het regeren over de mensen en dus de hoogste leider In de Islamitische Staat Al Khilafa.

In de visie van Islam is de positie van Khalifa, zoals al de positie van leiderschap, niet een eer maar een taak. Profeet Mohammed (saw) heeft namelijk gezegd: “De Imaam is zoals een herder en hij is verantwoordelijk voor zijn kudde” (Al Boechari, Moeslim) Een herder heeft de zorg voor zijn kudde, oftewel hij moet ervoor zorgen dat zijn kudde veilig en wel is. Net zo moet de Khalifa er voor zorgen dat de mensen onder zijn hoede, zowel de moslims als de niet-moslims, veilig en wel zijn.

Dat dit geen eenvoudige taak is behoeft geen betoog. Niet iedereen zal daarom Khalifa kunnen zijn. Allah (swt) heeft het echter niet aan het verstand van de mensen overgelaten om te bepalen welke personen geschikt zijn voor de positie van Khalifa, en welke niet. Hij (swt) heeft de vereisten voor de positie van Khalifa reeds bepaald.

Islam

De eerste vereiste waaraan degenen die zich verkiesbaar willen stellen voor de positie van Khalifa moeten voldoen is de vereiste van Islam, oftewel de persoon moet moslim zijn. Het bewijs hiervoor is hetgeen Allah (swt) zegt:

وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

“En Allah zal de ongelovigen geen weg boven de gelovigen geven”

(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisaa 4, vers 141)

De betekenis van dit vers is dat Allah (swt) niet wil dat de ongelovigen een positie boven de gelovigen innemen. Hij (swt) wil hen geen pad tot deze positie geven, wat aangeeft dat Hij (swt) niet wil dat dit gebeurt, oftewel de moslims moeten ervoor zorgen dat dit niet gebeurt.

Mannelijkheid

De tweede vereiste is dat de persoon man is, omdat Profeet Mohammed (saw) heeft gezegd: “Een volk dat een vrouw aanstelt om de belangen te behartigen zal nimmer succesvol zijn.” (Al Boechari)

Volwassenheid

De derde vereiste is dat de persoon volwassen is. Dit is omdat Profeet Mohammed (saw) heeft gezegd dat kinderen niet verantwoordelijk zijn voor hun daden: “De pen (die de daden van mensen registreert) is opgeheven in drie gevallen: Het kind totdat deze puberteit bereikt, de krankzinnige totdat deze weer bij zinnen komt, en degene die slaapt totdat hij wakker wordt.” (Aboe Dawoed) Als een kind niet verantwoordelijk is voor zijn eigen daden dan kan deze onmogelijk de verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap.

Geestelijke gezondheid

Voor dezelfde reden dat een kind geen Khalifa kan worden kan ook de krankzinnige zich verkiesbaar stellen. Ook deze persoon is niet verantwoordelijk is voor zijn eigen daden omdat Profeet Mohammed (saw) heeft gezegd “de krankzinnige totdat deze weer bij zinnen komt” en hij dus evenmin de verantwoordelijkheid kan nemen voor de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap. De vierde vereiste voor de positie van Khalifa is daarom geestelijk gezondheid.

Rechtvaardigheid

Allah (swt) eist rechtvaardigheid van alle mensen:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

“Jullie die geloven! Wees standvastig voor Allah als getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid.”

(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maa-ida 5, vers 8)

Als dit een eis op alle mensen is, dan is dit voorzeker een eis op de Khalifa die verantwoordelijk is voor de mensen. Rechtvaardigheid is daarom de vijfde vereiste voor de positie van Khalifa.

Vrijheid

Als een persoon door andere mensen gedomineerd wordt die voor hem bepalen wat hij moet beslissen, zoals een slaaf die gehoorzaam moet zijn aan zijn eigenaar, dan kan deze persoon niet een leider zijn. Een leider wordt immers autoriteit gegeven, oftewel het recht om voor andere mensen beslissingen te nemen. Iemand die geen beslissingen voor zichzelf kan nemen, kan ook zeer zeker geen beslissingen voor anderen nemen. Vrijheid is daarom de zesde vereiste voor de positie van Khalifa.

Bekwaamheid

De zevende vereiste voor de positie van Khalifa is bekwaamheid.Dit is omdat de persoon die verkozen wordt tot Khalifa effectief een contract aangaat met de mensen: de mensen beloven hem te zullen gehoorzamen en hij belooft voor hen te zullen zorgen zoals Islam voorgeschreven heeft. Iemand die niet bekwaam genoeg is om voor de mensen te zorgen zoals Islam voorschrijft kan deze belofte niet doen.

Sommige geleerden hebben nog verdere vereisten gesteld aan de Khalifa, zoals geleerdheid of afkomst.

Geleerdheid

Sommigen hebben gezegd dat de positie van Khalifa één specifieke bekwaamheid vereist, namelijk de bekwaamheid om zelfstandig Islamitische oordelen betreffende vraagstukken te achterhalen in de bronnen van Islamitische wetgeving. Zij zeggen feitelijk “In het contract tussen de mensen en de Khalifa, beloven de mensen de Khalifa te zullen gehoorzamen en belooft de Khalifa dat hij voor hen zal zorgen zoals Islam voorgeschreven heeft, dus moet de Khalifa weten wat precies Islam voorgeschreven heeft.”

Het probleem met deze opvatting is dat een persoon naast zelfstandige studie van de bronnen van Islamitische wetgeving ook op andere manieren Islamitische oordelen betreffende vraagstukken kan achterhalen. Bijvoorbeeld, hij kan andere mensen die in staat zijn zelfstandig Islamitische oordelen betreffende vraagstukken te achterhalen in de bronnen van Islamitische wetgeving vragen wat zij denken dat het Islamitische oordeel is in een kwestie.

Er zijn ook geen openbaringen in de Koran of de Soenna van Profeet Mohammed (saw) die zeggen dat leiders in het algemeen, of specifiek de Khalifa, rechtsgeleerden moeten zijn.

De correcte opvatting is derhalve dat geleerdheid niet een vereiste voor de positie van Khalifa is. Het is aanbevelenswaardig om een persoon tot Khalifa te verkiezen die zelfstandig Islamitische oordelen betreffende vraagstukken kan achterhalen in de bronnen van Islamitische wetgeving. Maar het is niet noodzakelijk.

Afkomst

Er zijn overleveringen van Profeet Mohammed (saw) die aan lijken te geven dat de Khalifa van de Qoraisji-stam moet zijn. Bijvoorbeeld heeft Profeet Mohammed (saw) gezegd: “Deze kwestie is van de Qoraisj. Niemand zal hen betwisten zolang zij de religie ten uitvoer brengen, of Allah zal hem wegslepen met zijn gezicht op de grond.” (Al Boechari). En: “Het Kalifaat zal bij de Qoraisj blijven zelfs als er nog maar twee over zijn.” (Moeslim) En: “De mensen volgen Qoraisj zowel in het goede als in het slechte.” (Moeslim)
Er zijn verschillende andere overleveringen zoals deze, en sommige geleerden zeggen dat de bevolking van Al Madina na de dood van Profeet Mohammed (saw) vanwege deze overleveringen accepteerden dat één van de emigranten uit Mekka, Aboe Bakr As Siddiq (ra), de Khalifa werd. De leiders van de mensen van Al Madina stelden eerst iemand uit hun midden voor als Khalifa, te weten Sa’ad bin ‘Oebada (ra).Maar de leiders van de emigranten uit Mekka zeiden “De Imaams zijn van de Qoraisj”, wat de leiders van de mensen van Al Madina accepteerden. (Imaam Al Mawardi in “Al Ahkaam Al Soeltaniyya”)

Echter, geen van de overleveringen betreffende de Khalifa en de Qoraisj-stam maakt gebruikt van een taalvorm waaruit een plicht blijkt. Profeet Mohammed (saw) beschrijft met “Niemand zal hen betwisten” een toekomst. Met “Het Kalifaat zal bij de Qoraisj blijven” en “De mensen volgen Qoraisj” beschrijft hij (saw) een waarneembare realiteit. Volgens de regels van Islamitische jurisprudentie geven overleveringen van Profeet Mohammed (saw) in de informatieve vorm een voorkeur aan en niet een plicht. Tenzij iets in de informatieve overlevering op een plicht duidt, zoals “dat gaat problemen geven” of “dit zal Allah (swt) boos maken”. In de informatieve overleveringen betreffende de Khalifa en de Qoraisj-stam is er echter niets dat op een plicht duidt. “Niemand zal hen betwisten zolang zij de religie ten uitvoer brengen, of Allah zal hem wegslepen met zijn gezicht op de grond” betekent namelijk dat opstandigheid tegen een leider van de Qoraisj niet toegestaan is. Het betekent niet dat een niet-Qoraisji geen leider van de moslims mag zijn.

Verder heeft Profeet Mohammed (saw) in “Deze kwestie”, oftewel de kwestie leiderschap, zelf mensen tot leider benoemt die niet tot de Qoraisj-stam behoorden, zoals ‘Abdoellah bin Roewaha, Zaid bin Haritha, en Osama bin Zayd. Hij (saw) heeft zelf ook gezegd: “Luister en gehoorzaam (jullie leider) zelfs als een Ethiopische slaaf met een hoofd als een rozijn over jullie benoemt wordt.” (Al Boechari)

De afkomst van een persoon is dus niet een voorwaarde voor de positie van Khalifa. De persoon die zich verkiesbaar wil stellen voor de positie hoeft niet van de Qoraisji-stam te zijn, maar het is aanbevelenswaardig wanneer hij dit wel is.

Comments

comments

DELEN