De moslims hebben een relatie met Allah (swt) en deze relatie met Allah (swt) kunnen wij uit het volgende vers begrijpen:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.” – Soerah al-Faatihah, vers 2

In dit vers geeft Allah (swt) aan dat alle lof toebehoort aan Hem (swt) en dat Hij de Heer der Werelden is. Hierin zijn twee belangrijke zaken om te weten als moslim.

Elk verrichte handeling – met de wil van Allah (swt) – gaat gepaard met de lofprijzing aan Allah (swt) en dat Allah (swt) de Schepper is van de materie en dus het gehele universum. Echter, dienen wij verder te kijken naar ‘alle lof zij Allah’ en ‘de Heer der Werelden’.

Ten eerste ‘alle lof zij Allah’, hierover heeft Anas ibn Malik overgeleverd dat de Profeet (saw) het volgende heeft gezegd:

“Allah is tevreden met de slaaf die eet en Hem erover gaat lofprijzen of die drinkt en Hem erover gaat lofprijzen” (Moslim)

De dagelijkse lofprijzing aan Allah (swt) is de positie die wij moeten innemen om dankbaarheid te tonen jegens Zijn gunst. Wij dienen hiermee te beginnen en ook daarmee te eindigen, want dit dienen wij te doen d.m.v. het gehoorzamen van Allah (Swt) en de daaruit resulterende lofprijzingen.

Tevens zegt Allah (swt) het volgende;

“En Hij is Allah, er is geen god dan Hij. Aan Hem behoort alle lof, op deze wereld en in het Hiernamaals, en aan Hem behoort het oordeel en tot Hem zullen jullie teruggekeerd worden.” – Soerah al-Qasas, vers 70

Shaqiq ibn Ibrahim zegt in de tafseer van Imam al-Qurtubi dat ‘alle lof zij Allah’ drie aspecten kent;

1. Wanneer Allah (swt) jou iets geeft, dan dien jij Allah (swt) hierover te erkennen.
2. Jij bent tevreden met hetgeen Hij (swt) jou heeft gegeven.
3. Zolang er nog kracht aanwezig is in jouw lichaam, dan ben jij Hem (swt) niet ongehoorzaam.

Ten tweede ”de Heer der Werelden’, dit toont de absolute vorm aan dat Allah (swt) de Schepper is van al hetgeen Hij (swt) heeft geschapen. Dit is tevens ook het Islamitische concept van God. Hij (swt) is de onafhankelijke autoriteit, de meest ultieme die handelen kan zoals Hij (swt) wil dat er gehandeld wordt. Hij (swt) is de ultieme Meester die de wereld heeft geschapen, die er naar kijkt, het verzorgt en ervoor zorgt dat er stabiliteit op aarde is en een perfect systeem heeft over al hetgeen Hij (swt) geschapen heeft. Hij (swt) heeft de volledige macht om alles te beheren, zoals Hij (swt) dat wil.

De relatie van de moslim met Allah (swt) is de erkenning van Zijn (swt) heerschappij. Hij (swt) is de heerser over Zijn (swt) schepping en dat Hij (swt) de enige is die bepaalt hoe wij als moslims dienen te leven. Deze erkenning en dankbaarheid komt voort uit de gehoorzaamheid jegens Hem (swt) dat alle lof toebehoort aan Allah (swt) en dat wij enkel Zijn (swt) maatstaf voor dit leven accepteren, omdat Hij (swt) de Heer der Werelden is.

Comments

comments

DELEN