De maand Ramadan is voor hen die het bewust mee willen maken een tijd van bezinning en verandering. Het is een soort jaarlijks terugkerende reset waarmee we nog dichter komen tot de essentie van ons bestaan en een uitmuntende gelegenheid om de band met onze Schepper te versterken.

De Boodschapper van Allah saw zei: “Wanneer Ramadan komt, worden de poorten van het paradijs geopend en de poorten van de hel gesloten en de duivels worden geketend.”

Het vastketenen van de duivels houdt in dat er één obstakel minder is tussen de mens en zijn Schepper, waardoor het gemakkelijker wordt gemaakt om nog dichter bij Hem swt te geraken. Dit, tezamen met de talloze Zegeningen waar Allah swt deze maand mee heeft begunstigd, de atmosfeer van saamhorigheid die het gezamenlijk vasten met zich meebrengt en de extra daden van aanbidding dragen allen bij aan een interne verandering bij de gelovige.

Het doel is om Taqwa te realiseren, wat vrij vertaald neerkomt op Godsvrees en Godsbewustzijn in de hoop dat Zijn Tevredenheid gerealiseerd wordt.

Deze verandering die van ons verwacht wordt, is echter niet enkel een verandering van onze handelingen en gedragingen met betrekking tot onze aanbiddingen, goede zeden en moraal, zoals het continueren van het gebed (als we die niet eerder verrichtten) of het verbeteren ervan, het memoriseren van de Edele Koran, het meer uitgeven aan liefdadigheid en betere omgang met mensen nastreven.

De verandering die Allah swt van ons verwacht, behelst ook onze manier van denken zodat we niet enkel handelen volgens Islam maar ook denken volgens Islam. Het eigen maken of verbeteren van een islamitische mentaliteit kan plaatsvinden wanneer we enkel denken volgens de richtlijnen die Islam ons leert. Concepten als Taqwa (Godsbewustzijn), Tawakkoel (Het plaatsen van totaal vertrouwen in Allah swt) en Rizq (proviand, is enkel in de handen van Allah swt) zijn essentieel.

Maar ook concepten zoals loyaliteit, bondgenootschap, het bedrijven van politiek, politiek bewustzijn, het regeren, ordenen van een samenleving, het Wetgeven volgens Islam en zoveel meer.

Helaas wordt tegenwoordig de focus tijdens de maand Ramadan bijna uitsluitend gelegd op persoonlijke verandering, namelijk het welzijn en slagen van het individu. Individuele doelen worden bepaald die men dan probeert tijdens de maand Ramadan en erna, na te streven. Dit is uiteraard noodzakelijk maar het is beperkt.

De maand Ramadan is vooral een maand waarin we als Oemma een collectieve verandering dienen na te streven die het welzijn en slagen van de moslims als geheel probeert te realiseren. Sterker nog, de maand Ramadan is de maand waarin de Koran is geopenbaard als Leiding en redding voor de gehele mensheid.

Allah swt zei:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

“De maand Ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqan.” (Baqara: 185)

De Profeet saw en zijn sahaba tijdens de maand Ramadan

Twee jaar nadat de Profeet saw in Medina de islamitische staat had opgericht, opende hij tijdens de gezegende maand Ramadan de confrontatie met de Qoeraisj bij de Slag van Badr. De Profeet saw bracht de nacht voor het gevecht met smeekbeden door en vroeg Allah swt, met tranen in zijn ogen: “O Allah! Mocht deze groep (de moslims) vandaag worden verslagen, dan zal U niet langer aanbeden worden.

De Slag bij Badr was de eerste grote veldslag tussen waarheid en valsheid. De overweldigende zege op de vijanden van Islam versterkte het geloof van de moslims en verstevigde de prille islamitische staat in al Medina. Dankzij deze strijd en de opofferingen van de sahaba, konden met de Wil van Allah swt Islam en de moslims beschermd worden waardoor de Boodschap van Islam ons heeft kunnen bereiken. De Profeet saw en de sahaba ra waren niet enkel bezig met het perfectioneren van de eigen ik maar waren daarnaast ook bezig met een groter gezamenlijk doel als Oemma.  Allah swt zei:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Zo maakten Wij jullie (Moslims) tot een rechtvaardige natie, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Moehammed) een getuige zal zijn voor jullie.” (Baqara: 143)

Zo onderwijst de Profeet saw ons dat de maand Ramadan een tijd is waarin de moslims zich gezamenlijk dienen in te spannen voor een collectieve verandering voor de belangen van Islam en de moslims, zonder afbreuk te doen aan de ontwikkeling en verandering van het individu. Beiden dienen namelijk hand in hand te gaan.

Dit is slechts een voorbeeld hoe de moslims in de hoedanigheid als Oemma, in de Gezegende maand Ramadan zich hebben ingezet ten behoeve van het welzijn en slagen van de moslims als geheel. Onze glorierijke geschiedenis staat letterlijk boordevol gelijksoortige overwinningen tijdens de maand Ramadan.

Het zou eveneens niet correct zijn om deze gebeurtenissen enkel te gebruiken als louter geschiedkundige feiten met een feel-good effect zonder daar lering uit te trekken en ons te onttrekken van de ellende waar de Oemma vandaag de dag mee te kampen heeft.

De Oemma bevindt zich wederom in een benarde situatie, waar verdeeldheid, uitbuiting en de hegemonie van valsheid de boventoon voert. De Oemma is daarom in beweging om haar oorspronkelijke positie te herstellen door wederom een islamitische staat te vestigen waarin Islam uitgevoerd kan worden, haar krachten gebundeld kunnen worden, en de eer en het bloed van de moslims beschermd kunnen worden.

Wees ook een onderdeel van deze collectieve strijd voor Islam tijdens deze gezegende maand Ramadan.

 

 

Comments

comments

DELEN
Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland