As salamoe aleykoem,
Wij zijn een groep vrienden die sinds kort meer op zoek gaan naar kennis. We kennen gelukkig een paar mensen met goede kennis.

Maar zij geven ons het advies om alleen maar naar sommige websites te gaan en niet naar anderen. En om niet van iedereeen boeken over Islam te lezen. Ik begrijp dit niet goed. Ik dacht dat hoe meer je leest over Islam, hoe beter het is. Maar zij zeggen dat het gevaarlijk is.

Want denkt u hierover?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Ten eerste, we moeten onderscheidt maken tussen lezen over Islam via websites en boeken geschreven door moslims en lezen over Islam via websites en boeken geschreven door niet-moslims zoals de oriëntalisten of sektes die Islam verlaten hebben zoals de Ahmediyya.

Voor wat betreft de websites en boeken geschreven door niet-moslims zoals de oriëntalisten of sektes die Islam verlaten hebben zoals de Ahmediyya, voor hen geldt in de meeste gevallen dat zij de zaken niet beschrijven zoals zij werkelijk zijn. De oriëntalisten vermengen waarheden met onwaarheden omdat zij de mensen weg willen houden van Islam en de moslims weg willen laten gaan van Islam. En de Ahmadiyya vermengen waarheden met onwaarheden omdat zij de mensen naar zich toe willen trekken, en dus de moslims weg willen halen van de Islam geopenbaard aan Profeet Mohammed (saw) naar de niet-Islamitische leerstelling van hun oprichter Mirza Ghoelam Ahmad. Betreffende de websites en boeken geschreven door niet-moslims moet dus inderdaad gezegd worden dat moslims die nog maar weinig kennis van Islam hebben maar die meer over Islam willen leren, deze het beste kunnen vermijden. Want in de meeste gevallen willen de websites en boeken geschreven door niet-moslims je toch niet echt informeren over Islam.

Voor wat betreft de websites en boeken geschreven door moslims, het klopt dat er onder de moslims vele verschillende groepen en bewegingen bestaan. Er bestaan bijvoorbeeld verschillende wetsscholen (madhaahib) in Islam die in sommige zaken van mening verschillen over wat precies de wet van Allah (swt) is. Maar zij zijn het allen eens dat Allah (swt) de Enige God is, dat Profeet Mohammed (saw) Zijn (swt) laatste profeet en boodschapper is, dat de Koran het woord van Allah (swt) is en dat Profeet Mohammed (saw) ons de Islam heeft geleerd, en dat al de geboden en verboden van Islam gevolgd moet worden in het leven.

Er bestaan ook verschillende stromingen in Islam. Bijvoorbeeld zeggen sommige moslims dat de focus van de moslim moet liggen op aanbidding en het wegblijven van de aardse zaken (soefisme), terwijl andere moslims zeggen dat de moslim zich met beiden bezig mag en moet houden. Maar ook hier geldt, zij zijn het allen eens dat Allah (swt) de Enige God is, dat Profeet Mohammed (saw) Zijn (swt) laatste profeet en boodschapper is, dat de Koran het Woord van Allah (swt) is en dat Profeet Mohammed (saw) ons de Islam heeft geleerd, en dat al de geboden en verboden van Islam gevolgd moet worden in het leven.

Dan zijn er nog meningsverschillen onder de moslims over de oorzaak van de problemen waar de moslims mee kampen, en over wat de oplossing hiervan is. Dit zorgt voor het bestaan van verschillende bewegingen en partijen onder de moslims. Sommigen zeggen dat de oorzaak veelgoderij (sjirk) en innovatie in het geloof (bid’a) is waar de moslims uit onwetendheid mee zijn begonnen, en dus dat de onwetendheid van de moslims bestreden moet worden. Anderen zeggen dat de oorzaak te weinig aandacht voor Allah (swt) en Islam is en teveel aandacht voor het wereldse, en zij gaan langs de deuren van de moslims in pogingen om samen met hen aandacht te geven aan Allah (swt) en Islam. Weer anderen zijn van mening dat de oorzaken voor de onwetendheid van de moslims en hun gebrek van aandacht voor Allah (swt) en Islam een politieke oorzaak heeft. Omdat er geen Islamitische Staat is, zeggen zij, is er niemand die waakt over de moslims, die hen beschermt en dus deze dingen bestrijdt. Men kan zeggen dat er binnen deze laatste groep moslims dan weer meningsverschillen zijn over hoe dit in oorsprong politieke probleem opgelost moet worden: deelname aan verkiezen of niet, et cetera. Maar ook voor al deze moslims geldt dat zij zijn het allen eens dat Allah (swt) de Enige God is, dat Profeet Mohammed (saw) Zijn (swt) laatste Profeet en boodschapper is, dat de Koran het Woord van Allah (swt) is en dat Profeet Mohammed (saw) ons de Islam heeft geleerd, en dat al de geboden en verboden van Islam gevolgd moet worden in het leven.

Deze verschillen van mening zorgen ervoor dat de moslims de prioriteiten in hun levens soms anders leggen: ascetisme versus da’awa, da’awa om liefde voor Allah (swt) en Islam te kweken in de mensen versus da’awa om bid’a en sjirk te bestrijden versus da’awa om de Islamitische Staat weder op te richten in de Islamitische wereld, et cetera.

Dit is meest waarschijnlijk waarom uw vrienden u adviseren om enkel te lezen wat zij u aanbevelen. Omdat zij van mening zijn dat hetgeen zij volgen het juiste begrip van Islam is. En dat al de andere begrippen van Islam onjuiste begrippen van Islam zijn, waartegen ze u willen beschermen. En daarom zeggen zij in oprechtheid tegen u: luister maar naar ons, niet naar anderen.

Maar wij kijken anders naar deze kwestie. Wij vragen, als men slechts één mening kent, hoe kan men dan ooit weten of die mening de juiste is of niet? De grote ahadieth geleerde Ibn al Moebaarak zei daarom terecht volgens ons: “Om een authentieke uitspraak te vinden moet men de woorden van de geleerden met elkaar vergelijken.” (Khatib al Baghdadi in Al Djaami’u). En Ejjoeb al Sakhtijaani, een tabi’i, zei volgens ons daarom terecht: “Als je de fouten van je sjeich wilt weten, dan moet je ook met anderen samen gaan zitten.” (Ad Daarimi in zijn Soenan).

Ons advies aan de beginnende student van Islam is daarom als volgt:

De moslims zijn het over sommige dingen allemaal eens, hoofdzakelijk dat Allah (swt) de Enige God is, dat Profeet Mohammed (saw) Zijn (swt) laatste Profeet en boodschapper is, dat de Koran het Woord van Allah (swt) is en dat Profeet Mohammed (saw) ons de Islam heeft geleerd, en dat al de geboden en verboden van Islam gevolgd moet worden in het leven.

Maar onder deze moslims bestaan soms verschillen van mening over wat de boodschappen die Islam duidelijk maken, de Koran en de Soenna en de consensus onder de Sahaba, nu precies zeggen. Daarom bestaan er soms verschillen van mening over de moslim betreffende de Islamitische wet, over de focus die het leven van de moslims moet hebben, of over wat de moslim als prioriteit in zijn leven moet nemen.

Om hun verschillende meningen bekend te maken hebben de meeste van de bewegingen en partijen onder de moslims websites en boeken. De beste van dezen boeken zetten de mening uiteen en geven de bewijsvoering (deliel) voor deze mening. De slechtste van deze boeken zetten alleen de mening uiteen maar geven de bewijsvoering (deliel) niet. Enkel van de goede boeken, de boeken die bewijsvoeringen geven, kan een student van Islamitische kennis leren. Want enkel zij leggen uit.

En Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN