In de middeleeuwen werd de vrouw in het westen als minderwaardig gezien. Er werd zelfs geroepen dat de vrouw iets is wat ligt tussen de man, mens en dier en geen ziel zou hebben. Zo werd overspel enkel de vrouw kwalijk genomen waarbij ze op brute wijze werd vermoord. Indien een vrouw wat kennis had over medicatie en wijs zou zijn, werd ze al heel snel als heks verklaard waarbij executie volgde. Nog in het begin van de 19e eeuw was het in sommige westerse landen toegestaan om je eigen vrouw te verkopen. De vrouw werd als een object gezien zoals een stoel, tafel of kast welke men in bezit had.

In de loop van de 19e eeuw werd er ingezien dat de vrouw eeuwenlang (onterecht) als minderwaardig werd gezien. Hierdoor kwamen vrouwen op voor haar rechten. Dit heeft ertoe geleid dat de traditionele man en vrouw verdeling als achterhaald werd gezien. Het zou de emancipatie van de vrouw tegen gaan. De vrouw en de man zouden gelijk moeten zijn aan elkaar.

Vanwege het feit dat binnen Islam de traditionele man en vrouw verdeling geldt, welke ook in het westen gold, wordt er gedacht dat islam oproept tot dezelfde absurde idee├źn welke heersend waren in het westen. Daarom wordt er geroepen dat de moslima geen rekening moet houden met haar geloofsovertuiging door zich bijvoorbeeld niet islamitisch te kleden en zo ‘vrij’ door het leven te gaan. Dit heersende idee is ontstaan vanwege de geschiedenis van de vrouw in het westen en heeft niks met de geschiedenis van Islam te maken.

In de geschiedenis van Islam is het nooit voorgekomen dat de vrouw minderwaardig was dan de man. Islam heeft geen dergelijke onderdrukking van vrouwen gekend. Daarentegen, vrouwen werden gezien als waardige burgers in de samenleving en participeerden actief. Aan de vrouwen werd o.a. gevraagd om hun stem te geven van loyaliteit en het verkiezen van de Khaliefen. Dit zijn rechten die niet zo lang terug nog niet toegestaan was voor de westerse vrouw.

Comments

comments

DELEN