De laatste eeuw zijn er allerlei nieuwe ziektes ontstaan. Allerlei lichamelijke ziektes en aandoeningen. Maar zeker ook psychische stoornissen waar mensen geen raad mee weten. Zoals verschillende angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, gedragsstoornissen, et cetera.

Naast deze ziektes en stoornissen zijn er mannen en vrouwen die specifieke dingen doen, die wij ook weer ziek noemen. Criminelen die moorden en over de honderd slachtoffers hebben (seriemoordenaars), een student die van zijn vrienden blijft stelen (kleptomaan) of misschien iemand die wekelijks de drang heeft om huizen of andere objecten in de fik te steken (pyromaan). En ook hier is het mogelijk nog veel meer voorbeelden op te sommen, wat ik nu niet zal doen.

Een derde categorie zieken, zonder er te veel op in te gaan, zijn die vanwege hun extreem gedrag zoals onder andere de homo’s, pedo’s en transgenders.

Het is duidelijk dat er miljoenen mensen met duizenden ziektes door het leven gaan. En het blijft niet bij de drie categorieën die ik net opnoem. Men zou zich moeten afvragen hoe dit komt en zijn het wel ziektes? Ziekte wordt gedefinieerd als een afwijking van een organisme. Hoe ontstaan die afwijkingen dan? En als er zoveel ziektes zijn, kan je dan nog spreken van een afwijking. Naast alle ziektes doen wij dagelijks dingen, die wij vervolgens afkeuren of anders hadden willen doen. We maken keuzes die niet goed zijn. Waarom? Beledigen, liegen en vechten zijn dagelijkse praktijken van ons.

De bovengenoemde afwijkingen hebben allen met het gedrag van de mens te maken. Willen we deze afwijkingen herstellen of genezen is het belangrijk dat we weten wat ons gedrag bepaald. En in de kern van wat jouw gedrag bepaald is ten eerste jouw visie op het leven; antwoorden op de vraag bestaat de schepper, waarom leef ik eigenlijk en wat gebeurt er met me als ik dood ga?! Deze visie op het leven is jouw bron die je raadpleegt voor het bepalen welk gedrag jij zal vertonen. Bijvoorbeeld wat te eten en wat niet. Het tweede wat het gedrag bepaald zijn de wetten en regels van de samenleving waar wij in leven. Want deze wetten en regels zorgen ervoor dat er geen conflicten ontstaan tussen de verschillende mensen die gedrag vertonen. Bij problemen wordt er ingegrepen door de autoriteiten en word jouw gedrag aangepast of verwijderd uit die samenleving. Bijvoorbeeld door jou gevangen te zetten.

De levensvisie welke mensen tegenwoordig raadplegen voor hun gedrag is het secularisme en op dit idee van scheiding tussen kerk en staat worden wetten en regels gemaakt. Deze combinatie van visie op het leven, de oplossingen in het leven en de wetten en regels gebaseerd op dit idee wordt Kapitalisme genoemd. En mensen over heel de wereld, in alle landen, leven en handelen gedwongen onder deze ideologie.

Het is evident dat Kapitalisme niet werkt, dat de levensvisie en de oplossingen hieruit niet passen bij de mens, en de wetten en regels niet deugen. Het lost de problemen in een samenleving niet op en het verergert alleen maar alles. De grootste oorzaak voor bovengenoemde ziektes en afwijkingen is het Kapitalisme, want men vertoont gedrag volgens deze ideologie. Het is eigenlijk geen ziekte te noemen, want kapitalisme heeft niet deze ziektes als afwijking geproduceerd, maar als de norm, en probeert zich te schuilen achter deze ziektes om de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem. Het is door kapitalisme dat men zogenaamd ziek is en ziek gedrag vertoond.

Kapitalisme is het ziekte. De vraag is hoe ziek ben jij?

Comments

comments

DELEN