As salamoe aleykoem broeders,

Soms zeggen de mensen dat Islam de juiste manier van leven is omdat het materie met spiritualiteit mixt. Maar om eerlijk te zijn, ik begrijp dit niet helemaal. Kunnen jullie misschien kort de tijd nemen om me dit uit te leggen: wat precies is mixen van materie en spiritualiteit en hoe doet Islam dit?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

U heeft gelijk, sommige mensen zeggen dat de Islamitische manier van leven beter is dan de westerse manier van leven omdat volgens hen in de westerse manier van leven alleen maar wordt gekeken naar geld en andere wereldse zaken, waarbij de spirituele zijde van het leven genegeerd wordt. Islam, zeggen zij, staat de wereldse zaken toe en laat de persoon hieraan werken maar biedt tegelijkertijd ook een manier om de spirituele zijde van het leven te bevredigen.

Maar deze opvatting is volgens ons onjuist omdat het vertrekt van een verkeerd begrip van de termen “materie” en “spiritualiteit”. Het is namelijk een opvatting betreffende “materie” en “spiritualiteit” die uitgaat van de westerse visie op het leven waaronder het leven gescheiden moet zijn van religie, een visie op het leven die vals is en daarom onjuist. Tevens is deze opvatting onjuist omdat het gebaseerd is op een verkeerd begrip van aanbidding volgens Islam. Om dit alles uit te kunnen leggen moeten we misschien eerst de betekenis van de gebruikte termen verduidelijken.

Wanneer wordt gesproken over het mixen van materie en spiritualiteit wordt met “materie” al het wereldse bedoeld. Dus als de dingen die men nodig heeft om de organische behoeften te kunnen bevredigen alsmede de instinctieve behoefte aan gemeenschap met het andere geslacht, liefde, geborgenheid en veiligheid. De handelingen die men met dit doel verricht vallen ook onder de noemer “materie”. Met “spiritualiteit” wordt dan al hetgeen bedoeld dat niet met het wereldse te maken heeft, oftewel religie en aanbidding. In de westerse wereld, waar men leeft volgens het principe van scheiding van kerk en staat oftewel van scheiding van religie van het leven, is geen ruimte voor handelingen met een relatie tot spiritualiteit. De mensen worden van kinds af aan geprogrammeerd om alleen maar te denken in termen van profijt en wereldlijk voordeel, veelal in termen van geld. De mensen die zeggen dat Islam een betere manier van leven is dan de westerse manier leven omdat Islam materie mixt met spiritualiteit, die stellen dat Islam de mens eveneens leert om te denken in termen van profijt en wereldlijk voordeel maar niet exclusief, omdat Islam de mens aanspoort ook af en toe tijd te nemen voor spiritualiteit, oftewel om ook af en toe tijd te nemen voor aanbidding in de vorm van salat (bidden) of siyam (vasten).

Maar, materie is in werkelijkheid al de feiten in dit leven, en van materie zijn eveneens al de handelingen omdat zij gedaan worden door materie (bijvoorbeeld door mens of dier) en omdat zij van materie gebruik maken (hamer, mes, et cetera). Wanneer men de feiten in dit leven onderzoekt dan kan men niet anders dan tot de conclusie komen dat zij allemaal geschapen zijn door een schepper, Allah (swt), die zelf geen materie is: Hij (swt) is de Schepper van de materie en gaat dus de materie te boven. Dit is de spirituele zijde van de materie, zijnde het feit dat de materie geschapen is door Allah (swt).

Wanneer iemand zich realiseert dat hij geschapen is, dan brengt dit in hem een bepaald gevoel te boven, namelijk een behoefte tot aanbidding. Dit gevoel is spiritualiteit. Wanneer iemand zich realiseert dat hij geschapen is, dan betekent dit dat hij het bestaan van Allah (swt) erkent en dan voelt hij dat hij Allah (swt) dankbaar moet zijn omdat deze hem het leven geschonken heeft. En deze persoon zal dan een verlangen voelen om Allah (swt) te aanbidden, om Allah (swt) te vragen waarom Hij (swt) hem geschapen heeft en om Allah (swt) te vragen wat Hij (swt) van Zijn (swt) schepping wil. Oftewel, deze persoon zal een verlangen voelen om zijn leven in te richten volgens de verordeningen van Allah (swt).
Islam is de religie afkomstig van Allah (swt) en ordent het gehele leven van de mens.

Feit is dat bij het leven problemen horen die een oplossing nodig hebben, en Islam is de oplossing voor ieder van deze problemen. En Islam is de juiste oplossing voor de problemen want het is de oplossing die afkomstig is van de Schepper van Hemelen en Aarde. Daarom is Islam ver verheven boven de oplossingen die de ideologieën van mensenhanden – kapitalisme en communisme – de mensen bieden. Allah (swt) zegt om Zijn (swt) Islamitische levenswijze duidelijk te maken:

“Zeg: Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Aali Imraan 3, vers 32)

En:

“Maar nee, bij uw Heer, niet zullen zij geloven totdat zij u (oh Mohammed) opdragen te oordelen in hun onderling getwist en zij daarna bij zichzelf geen bezwaar vinden tegen wat gij beslist hebt en zij volkomen instemmen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisa 4, vers 65)

Dus Allah (swt) maakt de mens duidelijk dat een leven volgens Islam betekent dat de wet van Allah (swt) gevolgd moet worden, en dus dat de moslim voor iedere handeling zichzelf de vraag stelt “wat is halal (toegestaan) volgens Allah (swt) en wat is haraam (verboden) volgens Allah (swt)?”, om daarna ervoor te zorgen dat hij halal volgt en van haraam wegblijft.

Dit is de ware aanbidding in Islam. Bij iedere handeling denkt de moslim eerst over Degene die buiten de materie is, Allah (swt), en doet hij dus waar zijn spiritualiteit hem toe aanzet. Hij weet dat Allah (swt) bestaat, en denkt dus eerst aan Allah (swt) om te leren wat Allah (swt) wil dat hij doet. En dan, dan handelt de moslim zoals Allah (swt) hem heeft toegestaan omdat Allah (swt) hem dit heeft toegestaan. De aanbidding in Islam is dus veel meer dan alleen salat en siyam, de aanbidding in Islam is het volgen van de wet van Allah (swt) in ieder situatie en bij iedere kwestie.

En dit is het ware mixen van materie en spiritualiteit. Bij iedere handeling (materie) denkt degene die handelt eerst aan Degene die buiten de materie is, en altijd laat hij zijn handeling leiden door het gevoel dat resulteert wanneer hij zich realiseert dat hij geschapen is, oftewel de spiritualiteit. Hij doet daarom de halal en hij blijft weg van de haraam.

We hopen zo de kwesties aanbidding in Islam en het mixen van materie en spiritualiteit duidelijk voor u uiteengezet te hebben. Aanbidding betekent het volgen van de wet van de Schepper. Niet waar en wanneer dit het schepsel uitkomt maar altijd en overal: dit is ware overgave (Islam). En materie en spiritualiteit zijn niet twee afzonderlijke dingen die men los van elkander kan bezien waarbij men kan doen en laten wat men wil in het materiële om vervolgens Allah (swt) te aanbidden in het spirituele. De materie moet voortgaan in het leven volgens de wet van Degene die de materie geschapen heeft, en materie moet dus altijd met spiritualiteit gemixt zijn, dit is natuurlijk. Om Allah (swt), de Schepper, het recht van het voorschrijven van de wet te ontkennen of om deze wet te negeren, dat is onnatuurlijk.

En Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN