In totaal zijn er ongeveer 280 Nederlanders naar #Irak en #Syrië gereisd. Ongeveer 190 van hen zijn daar nog. Daarnaast zijn er #strijders uit zeker honderd andere landen actief in het oorlogsgebied. In een vandaag verschenen nota waarschuwt de #AIVD voor de dreiging die uitgaat van strijders die terugkeren.

Zodra er voldoende aanwijzingen zijn dat iemand is vertrokken naar IS-gebied, beginnen justitie en politie met onderzoek. De uitreiziger krijgt een strafdossier. Er volgt een Europees arrestatiebevel.

Er komen soms signalen van #jihadstrijders die terug willen naar Nederland. Op dat moment worden alle betrokken partijen ingelicht en bij elkaar geroepen. Buitenlandse Zaken wordt ingeseind.

In Nederland worden terugkeerders vastgezet en verhoord. Het voorarrest is maximaal twee jaar. Er wordt zo snel mogelijk een risico-inschatting gemaakt en er volgt een psychologisch persoonlijkheidsonderzoek. Wat zijn bijvoorbeeld de motieven om terug te keren?

De mensen die nu terugkeren, zullen allemaal voor de rechter verschijnen. Een aantal is bij verstek veroordeeld tot 6 jaar celstraf. De straffen tegen terugkeerders variëren nogal. Van een paar weken, maanden tot een paar jaren, oplopend tot 6 jaar, afhankelijk van de duur van het verblijf daar en van wat ze precies hebben gedaan.

De aanklacht tegen de verdachte betreft altijd #terrorisme, lidmaatschap van een terroristische organisatie bijvoorbeeld, of voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Het wettelijk begrip terrorisme heeft niet noodzakelijk te maken met aanslagen. Er is sprake van terrorisme als geprobeerd wordt een regime te laten wankelen en een bevolkingsgroep angst aan te jagen.

Lees hier meer: http://nos.nl/artikel/2158328-wat-gebeurt-er-met-terugkerende-jihadstrijders.html

Comments

comments

DELEN