As salamoe aleykoem,

Ik wil van u graag weten, wat betekent djihaad precies en zijn we allemaal verplicht om voor Islam te vechten?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Het woord djihaad betekent letterlijk “je uiterste best doen, volledige inzet om een doel te realiseren”. Het betekent ook geduld hebben in moelijkheden, zowel tijdens oorlog als daarbuiten. Dus geduld hebben voor de ernst van de oorlog en het geduld hebben voor het realiseren van je wensen.

Volgens de terminologie van Islam betekent djihaad je volledig inzetten voor het gevecht in de naam van Allah, hetzij direct door fysiek deel te nemen aan het vechten, hetzij indirect door middel van het verlenen van financiële steun, of door op te roepen tot deelname, et cetera.

Islam heeft de term djihaad voor vechten gebruikt vanwege de moeite die men ervoor moet doen en het geduld dat men ervoor moet opbrengen. Maar ieder volk kent in de eigen taal een term met een letterlijke betekenis gelijk aan djihaad, oftewel vechten. Dus alhoewel de term djihaad specifiek is voor Islam, is het concept vechten algemeen voor de mensheid. De kruisvaarders, bijvoorbeeld, gebruikten de term “heilige oorlog” toen zij tegen de moslims vochten.

De realiteit van vechten is dat het zowel offensief als defensief kan zijn. Dit betekent dat de Islamitische Staat Al Khilafa door middel van djihaad zelf met oorlog kan beginnen, om daarmee een land te veroveren of om een van haar belangen te realiseren. Maar ze kan de djihaad ook defensief inzetten, om bijvoorbeeld de Staat te verdedigen. Ook dit is niet specifiek voor Islam. De westerse wereld, bijvoorbeeld, heeft de oorlog in Irak zelfverklaard uitgeroepen als onderdeel van de verspreiding van democratie en heeft door heel haar geschiedenis oorlog benut om haar vitale belangen te beschermen.

Dit was in de afgelopen eeuwen heel duidelijk, zoals toen Nederland door middel van oorlog Indonesië tot kolonie maakte en haar in 1945 – 1949 door middel van oorlog als kolonie probeerde te behouden. Engeland deed hetzelfde in Egypte, India, Pakistan en Bangladesj. En Frankrijk door heel Noord-Afrika. Tegen het einde van de twintigste eeuw, echter, was deze manier van koloniseren een schande geworden, daarom komt vandaag de dag kolonisatie in de vorm van culturele kolonisatie. Nog steeds, echter, is oorlog voor regeringen een instrument in hun handen. Denk ook bijvoorbeeld aan Jemen en Somalië waar de Verenigde Staten haar inzet om haar economische belangen te beschermen.

Volgens de geleerden is djihaad algemeen een “fard kifaya” (verplichting op de groep) en kan het soms “fard ain” (verplichting op het individu) zijn. Het bewijs hiervoor is:

“Aan jullie is voorgeschreven te strijden, hoezeer het jullie het ook tegenstaat.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 216)

“Djihaad is fard ain” betekent dat elke moslim die in staat is om een wapen te dragen verplicht is te vechten als een agressor een islamitisch land aanvalt om het te bezetten, of de rijkdommen te roven, of de eer van de mensen in het land te schenden.

Maar, djihaad is niet altijd verplicht. Het is soms zelfs haraam. Hier volgen een paar voorbeelden van situaties waarin het haraam is:

– De geleerden kwamen overeen dat het haraam is om deel te nemen aan een djihaad die niet “fard ain” is indien de ouders of één van de ouders hiervoor geen toestemming geeft.

– Deelnemen aan een djihaad die niet “fard ain” is is ook haraam indien iemand een schuld heeft en niets achterlaat om die schuld af te betalen, of als de schuldeiser hem geen toestemming geeft.

– Het is voor de moslim verboden om tegen de niet-moslims te vechten met wie bescherming of een pact is overeengekomen.

– Het is verboden te vechten tegen degenen aan wie Islam niet op de correcte en duidelijke manier is verkondigd.

Voor wat betreft het tweede deel van de vraag, “zijn we verplicht om te vechten”, hier ontbreken verschillende details die noodzakelijk zijn om tot een juist antwoord te kunnen komen. Bijvoorbeeld, wie is de persoon die de vraag stelt? Is hij iemand die in een westers land woont waar hij bescherming geniet, of is hij een westerse moslim (bekeerling)? Waar zou het gevecht plaats moeten vinden? Wordt met de vraag bedoelt het vechten in westerse landen, of in bezette Islamitische landen?

Deze details zijn van belang om te weten wil men een nauwkeurig oordeel geven. Had de vraagsteller deze details maar gegeven. Wij bieden in afwezigheid van deze details, derhalve, het volgende antwoord:

– Het is zowel voor diegene die in het westen woont en daar wordt beschermt, als voor een westerse moslim die in zijn eigen land woont, verboden om de niet-moslims waar hij mee samenleeft te verraden, te bedriegen, hun bloed te vergieten, hun bezittingen of eer te schenden, of wat voor een schade dan ook te berokkenen.

– Het is voor de moslims in de islamitische landen toegestaan om hun grond en land te verdedigen, en om tegen een koloniale agressor en bezetter te vechten.

Op dit punt aangekomen, willen wij ook iets mededelen. Terwijl de ideeën over de djihaad in Islam worden aangevallen gaan de Verenigde Staten en andere westerse landen door met het ontwikkelen van massavernietigingswapens en het bezetten van Islamitische landen. En terwijl de Koran wordt aangevallen omdat ze verzen bevat over strijd, zingen de Fransen enthousiast “La Marseillaise” waarmee ze oproepen tot vecht en zeven keer wensen dat onrein bloed vloeit op hun velden: “Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! Marchons, marchons! Qu’un sang impur Abreuve nos sillons!”.

Men dient te begrijpen dat bijvoorbeeld het non-proliferatie verdrag, waaronder landen die geen nucleaire wapens hebben deze ook niet mogen ontwikkelen, in het teken staan van behoud van het machtsoverwicht van de dominante landen in de wereld. In feiten wil men de moslims ontwapenen om het mogelijk te maken dat hun landen kunnen worden onderworpen. Daarom is het strijden van moslims om hun land te bevrijden van onderdrukking “terreur”, zoals fet vechten van de moslims tegen de Russen in Tjetsjenië, het vechten van de moslims tegen de Amerikanen in Afghanistan, het vechten van de moslims tegen de Amerikanen en Engelsen in Irak, het vechten van de moslims tegen de zionisten in Palestina, het vechten van de moslims tegen de hindoes in Kasjmir, et cetera; maar is het vechten van de westerse landen in Irak, Afghanistan, Somalië, Jemen, ete cetera “ondersteuning” en “helpen”.

Wij hopen u een duidelijk en nuttig antwoord te hebben gegeven. En Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN