Moskeeën die steeds vaker het doelwit zijn en moslimvrouwen die fysiek aangevallen worden. Het is tekenend voor het huidige klimaat, waarbij vijandigheid jegens de moslims centraal staat. Een gezamenlijk vijandbeeld wordt niet zelden als bindmiddel gebruikt. Nu is het: ‘moslims vormen een gevaar voor de nationale veiligheid en onze manier van leven is in het geding’. In de jaren 60 hanteerde men in diverse Britse steden, de volgende leus: ‘Geen zwarten, geen honden, geen Ieren.’ Weloverwogen politieke campagnes en beleidsvoering liggen ten grondslag aan de groeiende haat jegens moslims. Vooral de laatste vijftien jaar wordt terrorisme niet als reden, maar als excuus gebruikt om Islam en moslims in een kwaad daglicht te stellen. Van moslims wordt geëist om afstand te nemen van ‘radicale’ elementen binnen hun gemeenschap en om keer op keer aanslagen te veroordelen. Niet louter om het feit dat deze aanslagen in beginsel verwerpelijk zijn, maar omdat ze anders als ‘haatpredikers’ of terreursympathisanten worden afgeschilderd. Het experiment dat multiculturalisme heet, werd terzijde geschoven en maakte de weg vrij voor de opkomst van steeds meer racistische en- extreemrechtse groepen/partijen.

Zelfs ‘treitervlogger’ Boef ontkwam niet aan de vraag waar zijn loyaliteit ligt: Islam of de democratische rechtsstaat (en haar vrijheden). In een dergelijk klimaat kan het voorkomen dat men radeloos wordt en het liefst de handdoek in de ring gooit. Echter komt verslagenheid niet voor in het vocabulaire van de moslim. Islam leert ons dat beproevingen ons sterken wanneer we ons pad vervolgen en niet onder de druk bezwijken. Bovendien zijn wij de oemma die te boek staat als getuige voor de mensheid en als de beste natie. Het betaamt deze natie dus niet om te capituleren. We zijn verantwoordelijk voor het uitdragen van de boodschap van Islam en in het huidige klimaat betekent dit ook, het debat niet uit de weg gaan rondom normatieve islamitische concepten die op de hak worden genomen. Ook betekent dit dat we richting de ‘wider community’ de taak hebben om misvattingen aangaande Islam uit de wereld te helpen en Islam als alternatieve manier van leven te presenteren. We dienen onszelf dus niet te isoleren en in te graven, noch bij de pakken neer te gaan zitten, noch onze Islamitische identiteit te verloochenen. Onze taak is om proactief en interactief de intellectuele strijd aan te gaan, zonder ook maar een millimeter af te wijken van onze Islamitische identiteit.

Comments

comments

DELEN