Niemand zal ontkennen dat de Islamitische religie dagelijks bekritiseerd en aangevallen wordt. Er zijn periodes waarin dagelijks de pijlen gericht worden op Islam en haar ideeën waar ze toe uitnodigt. Islam zou gewelddadig zijn, niet meer passen bij de tijd, Islam is intolerant en onderdrukt de vrouw en zo zijn er talloze aantijgingen tegen deze religie. Men kan zichzelf afvragen waarom deze hetze tegen Islam? Waarom wordt Islam niet met rust gelaten? Om een antwoord op deze vragen te geven dienen we een blik te werpen op de aard van de aanvallen en de reden ervoor.

Gedrag en ideeën
Degene die deze zaak dieper bestudeert ziet direct dat het een strijd der ideeën is met als doel dat bepaalde mensen bepaalde ideeën verlaten. Het gedrag van de mens is namelijk gebaseerd op de ideeën waarin hij gelooft en die hij zich eigen heeft gemaakt. Wanneer een persoon bijvoorbeeld het idee heeft geaccepteerd dat een hoofddoek een onderdeel van kuisheid is, zal hij dit idee ondersteunen en promoten en ervan houden, maar wanneer een persoon juist het idee heeft geadopteerd dat dit idee van het dragen van een hoofddoek onderdrukking is, dan zal hij dit idee bevechten en wanneer hij een hoofddoek ziet zal hij het afkeuren.

Gedrag is dus gebaseerd op de ideeën die een persoon heeft, dus wanneer men wil dat gedrag van een persoon verandert, dan zal men werken om zijn ideeën te veranderen. Hij zal werken om ervoor te zorgen dat de persoon zijn huidige ideeën zal verlaten en nieuwe ideeën hiervoor in ruil zal accepteren waardoor zijn gedrag zal veranderen. Dit is iets wat dagelijks tussen mensen plaatsvindt, de één probeert de ander te overtuigen van zijn idee, dit betekent dus dat een persoon een ander probeert te overtuigen zijn ideeën te verlaten om nieuwe ideeën te adopteren.

De ideologie
Wanneer we spreken over de ideeën van Islam en Kapitalisme dan hebben we het over een bijzondere situatie want deze twee zijn namelijk ideologieën. Een ideologie is gebaseerd op een visie voor het leven van waaruit een systeem voortvloeit die het leven organiseert. Het is een manier van kijken naar het leven.

Voor een ideologie om uiteindelijk iets te betekenen en geïmplementeerd te krijgen in de samenleving is er aanhang nodig, dus de mensen moeten ook deze ideeën gaan steunen, verdedigen en uitdragen. Zonder aanhang kan deze ideologie namelijk niet door de staat uitgevoerd worden in de samenleving. Wanneer een staat een ideologie gebruikt dan zal hij de levens van de mensen gaan ordenen volgens deze ideeën en visie en deze ideologie verspreiden naar andere delen van de wereld.

De ideologieën Kapitalisme en Islam
Kapitalisme is een ideologie omdat ze een basisvisie voor het leven heeft en een systeem dat hieruit voortvloeit de levens van de mensen organiseert. De basisvisie van Kapitalisme is het idee van scheiding tussen kerk en staat. Dit is haar visie op het leven en vanuit deze visie ontstaan er andere ideeën die hiervandaan komen, zoals de bekende vrijheden van meningsuiting, van persoon, van religie en van bezit. Democratie is ook een systeem dat natuurlijkerwijze past bij de ideologie van het Kapitalisme omdat in de democratie enkel de mens het recht heeft om wetten te maken en God niet. Kapitalisme is vandaag de dominante ideologie die aangevoerd wordt door de Westerse machten.

De Islam is als enige religie een ideologie. Islam onderscheidt zich van alle andere religies omdat ze niet enkel een basisvisie voor het leven heeft, maar ook systemen kent voor het leven die hieruit voortvloeien. Islam bevat een systeem dat geïmplementeerd kan worden op staatsniveau en de levens kan ordenen. Zo zijn er wetten voor strafrecht, economie, het sociale leven en in de persoonlijke aanbiddingen. De basisvisie van Islam is dat de materie is geschapen door de Schepper Allah en dat de mens uiteindelijk verantwoording moet afleggen voor zijn daden op de Dag des Oordeels. Dit betekent dus dat de moslim niet vrij is in zijn handelingen op aarde, maar dat hij gebonden is aan de Goddelijke Oordelen die voortkomen uit de bronnen van Islam. En op deze manier komen er ook ideeën voort over leven die gebaseerd zijn op deze basisvisie en daarmee wordt het leven georganiseerd.

De Islamitische en Kapitalistische ideologieën verschillen fundamenteel van elkaar omdat de basisvisies verschillen en dus uiteindelijk ook het systeem hoe het leven geordend dient te worden. De visie van goed en slecht en zelfs de visie van geluk zijn totaal verschillend van elkaar. Zo ziet Kapitalisme geluk als het optimaal bevredigen van de behoeften en instincten en ziet de moslim geluk als het behalen van de Tevredenheid van Allah. Goed en slecht wordt in Islam bepaald door Allah en bij de kapitalisten wordt goed en slecht door het verstand bepaald en met name waar de directe pragmatische voordelen te vinden zijn.

De strijd der ideeën
In het verleden was er de Koude Oorlog waarin Kapitalistische Amerika het opnam tegen de Communistische Sovjet Unie. Dit waren beide ideologieën die met elkaar aan het wedijveren waren om invloed te hebben onder de mensen, dus hielden ze een propaganda oorlog tegen elkaar om de harten van de mensen te winnen. Uiteindelijk viel de Sovjet Unie en is Kapitalisme als enige ideologie overgebleven die sterk vertegenwoordigd is in staten. Voor wat betreft Islam, deze ideologie wordt sinds 1924 met de val van het Ottomaanse Rijk nergens meer uitgevoerd als ideologie en bevindt zich dus enkel in de hoofden van de moslims.

Het is natuurlijk dat ideologieën met elkaar wedijveren voor het winnen van de harten van de mensen. Dit is de reden dat het Kapitalistische Westen zijn propaganda strijd aan het voeren is tegen de Islamitische ideologie omdat zij ziet dat deze ideologie steeds sterker wordt en dat steeds meer mensen weer beginnen te verlangen om Islam weer geïmplementeerd te zien in staatsvorm. De Kapitalistische staten doen er dus alles aan om de eigen waarden te promoten en de Islamitische waarden en ideeën aan te vallen en zwart te maken, hopend dat men deze ideeën zal gaan verlaten.

Bij moslims probeert men ervoor te zorgen dat de moslims zelf niet ideologisch zullen gaan kijken naar Islam. Daarom hebben ze geen problemen met moslims die enkel Islam zien als een spirituele aanbidding die niets te maken heeft met implementatie van wetgeving op politiek niveau. En daarom valt er te zien dat iedere keer wanneer moslims zich uitspreken tegen democratie of oproepen tot de sjaria of de islamitische waarden die de seculiere grenzen overschrijden, dat zij bestempeld worden als radicaal, extremistisch en fundamentalistisch.

Op deze manier probeert men propaganda te voeren en de mensen bang te maken voor de politieke ideologie Islam die gezien wordt als rivaal. De aanvoerders van het Kapitalisme weten dat wanneer de Islamitische ideologie terugkomt in staatsvorm dat dit de invloed en dus ook de rijkdom en macht van de kapitalisten zal gaan verkleinen en uitdagen en dit is hun grootste nachtmerrie.

Comments

comments

DELEN