Het volgen van de waarheid is een plicht op iedere persoon zoals in vele verzen vermeld staat in de Nobele Koran. Wanneer twee partijen twee verschillende meningen als waarheid claimen, ziet men soms een probleem ontstaan. Kan men dan zeggen dat er nog wel zoiets is als één waarheid? En leidt dit niet tot negatieve consequenties zoals het opzetten van twee partijen met een andere visie tegenover elkaar? Om het antwoord hierop te vinden dient men het Licht van de Koran te laten schijnen op dit onderwerp. Allah (swt) zegt:

“Hij is het, Die u het Boek heeft nedergezonden; er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn.” (Zie VBK, Ali Imraan 3:7)

Ibn Kathir zegt in zijn tafsier over dit vers: ”Allah zegt dat er in de Koran verzen zijn die Moehkamaat, oftewel totaal helder en duidelijk voor eenieder, zijn. Andere verzen in de Koran zijn van de Moetasjabihaat, oftewel verzen die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Dus degene die refereren naar de verzen die Moehkam zijn om de Moetasjabih verzen te begrijpen, zal geleid worden naar het juiste begrip van beiden. Daarom zei Allah (swt): “en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn” omdat deze verschillende betekenissen dragen. Sommigen van deze betekenissen stemmen overeen met de duidelijke Moehkam verzen en anderen hebben een letterlijke betekenis welke wellicht niet bedoeld wordt.

Allah zegt tevens in dezelfde Soera: “ En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld…” (Zie VBK, Ali Imraan 3:103)

Imaam Ar Razi zegt in zijn tafsier: “Wat hier wordt bedoeld met koord is al hetgeen leidt naar de waarheid op het pad van de dien. Dit kan van alles zijn, daarom hebben de vele exegeten verschillende betekenissen genoemd. (…) Daarna zegt Allah (swt) : ‘en weest niet verdeeld’ wat wijst op een aantal zaken. Ten eerste het feit dat verdeeldheid aangaande religie niet toegestaan is, aangezien de waarheid slechts één is. Alles dat tegen de waarheid ingaat wordt gezien als dwaling en fout. Ten tweede is het niet toegestaan om onderling te verschillen en elkaar de oorlog te verklaren. Dit was namelijk de praktijk van de vroegere Mekkanen die leefden in onwetendheid. Ten derde, er geldt tevens een verbod om zaken welke zorgen voor een scheur in de gemeenschap of die haat creëert tussen de moslims te steunen en te omarmen. “

Het lijkt alsof de uitleg van beide Imaams elkaar tegenspreken. Maar degene die hun woorden diep analyseert, kan een duidelijk principe naar voren halen. Het klopt namelijk dat de waarheid één en dezelfde is. De waarheid waar telkens over gesproken wordt is de Islam in haar totaliteit en de duidelijke bronnen en geloofszaken waar geen enkel meningsverschil over bestaan binnen de Oemma. Dit is wat de Koran en de Soenna van de Profeet (saw) heeft genoemd als Haqq oftewel waarheid. De zaken die multi-interpretabel zijn, daar kan en mag meningsverschil ontstaan. Echter kan en mag dit meningsverschil nooit leiden tot een fysieke scheiding en verdeling gebaseerd op de eigen geadopteerde interpretatie. Eenheid mag dus nooit ten koste gaan van meningsverschil binnen de vertakkingen. Noch moet de waarheid verward worden met zaken die vrij gelaten zijn om een mening daarin te hebben.

Comments

comments

DELEN