De meerderheid heeft een akkoord bereikt over een verbod op onverdoofd slachten. Dierenrechtenorganisatie Gaia juicht het akkoord toe.

Vlaanderen wil vanaf 2019 een verbod op onverdoofd slachten invoeren. Daarover is een politiek akkoord gevonden. Vanaf 2019 komt er verdoving via elektronarcose voor schapen. Voor kalveren en runderen is er sprake van post cut stunning, dat is het verdoven van het dier onmiddellijk na de halssnede. Daarmee geeft de Vlaamse meerderheid gevolg aan de aanbevelingen van bemiddelaar Piet Vanthemsche, die woensdag in het parlement zijn rapport heeft voorgesteld. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) spreekt van een “historisch akkoord”.

Er leeft al langer discussie over de invoering van een algemeen verbod op het onverdoofd slachten in Vlaanderen. Het politieke draagvlak voor zo’n verbod is de voorbije jaren gegroeid, maar de voorstellen om zo’n verbod in te voeren botste vorig jaar op een kritisch advies van de Raad van State. In dat advies zei de Raad van State dat een totaalverbod op onverdoofd slachten een inbreuk vormt op de godsdienstvrijheid en drong het rechtscollege aan op een bemiddeling met de verschillende betrokken geloofsgemeenschappen.

Minister Weyts duidde toen meteen Piet Vanthemsche (ex-Boerenbond) aan als bemiddelaar om op zoek te gaan naar een mogelijk compromis. Vanthemsche heeft nu zijn rapport nu klaar en lichtte zijn aanbevelingen woensdag toe in het Vlaams Parlement.

Op basis van die aanbevelingen hebben de Vlaamse meerderheidspartijen een akkoord bereikt om vanaf 2019 een verbod op onverdoofd slachten in te voeren. Voor schapen, kleine herkauwers en gevogelte komt er een verplichte omkeerbare verdoving of elektronarcose voor de slachting. Omdat die techniek nog niet op punt staat voor kalveren en runderen, wordt daar eerst gewerkt met de techniek van post cut stunning of het verdoven na de halssnede.

Bedoeling is wel om op termijn ook voor die dieren elektronarcose toe te passen. “Mogelijk staat die techniek zelfs al op punt tegen 2019”, aldus minister Weyts. De N-VA-minister spreekt zelf van een “historisch akkoord”. “Je moet voorzichtig zijn met die termen, maar wat hier voorligt is wellicht historisch”, klinkt het. Hij nodigt de oppositiepartijen uit om zich aan te sluiten bij het akkoord.

Gaia juicht maatregelen Weyts toe

Dierenrechtenorganisatie Gaia juicht de maatregelen die minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) neemt rond de slachthuizen toe. “De minister heeft goed naar ons geluisterd. Het is goed dat de minister deze maatregelen neemt en het been stijf houdt tegenover het slachthuis in Tielt”, zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia aan Belga. Dat het slachthuis van Tielt intussen zelf het stilleggen van de activiteiten aanvecht bij de Raad van State noemt Vandenbosch “een grove schande”.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) kondigde woensdag in het Vlaams Parlement een reeks bijkomende maatregelen aan om gevallen van dierenmishandeling in slachthuizen te voorkomen. Hij doet dat naar aanleiding van de gevallen van dierenmishandeling in het slachthuis van Tielt. Zo komt er een doorlichting van de hele sector door een onafhankelijke instantie. Die doorlichting zou dan beginnen in Tielt.

Verder zou de functionaris van dierenwelzijn een meer onafhankelijke positie krijgen en komen er bijkomende controles.

Dierenrechtenorganisatie Gaia juicht die extra maatregelen toe. “De minister heeft duidelijk goed naar ons geluisterd”, aldus Gaia-topman Michel Vandenbosch. “We zijn blij dat de minister de ernst van het probleem ziet en maatregelen neemt. Die onafhankelijke doorlichting hebben wij gevraagd en dat die functionarissen voor dierenwelzijn een onafhankelijke positie krijgen, is een heel goede zaak”, aldus Vandenbosch.

Dat het slachthuis in Tielt intussen het stilleggen van zijn activiteiten aanvecht bij de Raad van State, noemt de Gaia-voorzitter “een grove schande”. “Dat bewijst dat het slachthuis niet geïnteresseerd is in het verbeteren van het dierenwelzijn, maar enkel zo snel mogelijk opnieuw wil doorgaan met slachten en geld verdienen. Geldgewin is hun enige betrachting”, besluit Vandenbosch.

Lees hier verder: http://www.knack.be/nieuws/belgie/vlaamse-meerderheid-bereikt-akkoord-over-verbod-op-onverdoofd-slachten/article-normal-833929.html

Comments

comments

DELEN