MAASSLUIS- De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor uitbreiding van de Marokkaanse Ibrahim moskee is buiten behandeling gesteld door de gemeente Maassluis. Tijdens de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat niet alle stukken compleet zijn aangeleverd. Op 22 maart heeft de gemeente een brief verstuurd aan de moskee in de Burgemeesterswijk met het verzoek om aanvullende gegevens, waarbij een termijn is gegeven tot 19 april 2017. Aangezien binnen de gestelde termijn niet alle gevraagde gegevens zijn aangeleverd, is de procedure op 26 april gestopt. De initiatiefnemer moeten nu een nieuwe vergunningaanvraag doen.

De Marokkaanse moskee in Maasluis heeft al enige tijd plannen om het gebouw uit te breiden. Hierover is vorig jaar ook een aantal keer overleg geweest met de gemeente. De gemeente heeft verzocht om concreet in beeld te brengen wat de plannen zijn. Aan de hand van concrete plannen kan dan worden getoetst of de plannen passen binnen de wet- en regelgeving.

Op 10 februari is er een aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag behelst een achterwaartse uitbreiding van het pand, beredeneerd vanaf de Burgemeester Zaneveldstraat. Er is grofweg sprake van een verdubbeling van het bestaande gebouw.

Comments

comments

DELEN