Een onderzoek, dat gerealiseerd is door ‘New American Fundation’ in samenwerking met ‘American Muslim Institution’, toont aan dat 40% van de Amerikaanse bevolking van mening is dat de Islam niet past bij de waarden en normen van Amerika.

Volgens de resultaten van het onderzoek die eerder deze week bekendgemaakt zijn, vinden tevens 60% van de Amerikanen dat Moslims even patriottistisch zijn als zijzelf. Een significante minderheid, zo’n 38%, deelde deze mening niet.

Er is ook gebleken dat 74% van de Amerikanen erkende dat er sprake was van onverdraagzaamheid jegens de Moslims in het land. 56% van de bevolking drukte bovendien uit dat zij zich zorgen maakten om ‘het extremisme dat zich verspreidt in de Moslimgemeenschap’.

Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat Republikeinen meer negatieve percepties over de Islam en de Moslims hebben, zo’n 56% van hen zou zich ergeren als er een Moskee bij hen in de buurt gebouwd zou worden.

Een van de onderzoekers van ‘New America Fundation’ constateerde dat er verscheidene factoren waren die bijdroegen aan een anti-islamitisch klimaat en deze niet enkel gevoed worden door het rechtse politieke spectrum.

De voorbije twee jaar zijn er minstens 80 instanties vastgesteld waar politieke kandidaten ‘duidelijk een anti-islamitische retoriek hanteerden’ tijdens hun campagnes, zo stelde ‘Muslim Advocates’, een Amerikaanse organisatie voor burgerrechten.

Het hoofd van deze organisatie vertelde dat de kandidaten beweerden dat de Moslims en ‘geallieerde niet-Moslims’ doelen om de regering over te nemen en de Sharia proberen in te voeren.

Zijn Islamitische waarden en normen compatibel met die van het westen?

Het is duidelijk dat deze anti-islamitische houding van de Amerikanen gevoed wordt door de expliciete verachting die Trump jegens de Islam heeft en niet terugdeinst om dit te verkondigen. Deze haat wortelt juist aan het feit dat de Islam geen plaats heeft voor hun democratische waarden en zodoende ook de realisatie van hun koloniale belangen bemoeilijkt.  Op de dag van vandaag kan het zijn dat de landen van de Moslims bestuurd worden door hun marionetten, maar zolang er Moslims zijn die zich aan de Koran en de Soennah vasthouden, zullen de koloniale machten nooit echt zeker zijn dat hun heerschappij lang zal standhouden.

Allah S.W.T. zegt in Soera al-Baqarah het volgende:

“En de Joden en Christenen zullen nooit tevreden met jou zijn (o Mohammed) totdat jij hun religie zult volgen. Zeg: “Waarlijk, de leiding van Allah is de (enige) leiding.” En als jij hun begeerten volgt, nadat de kennis tot jou is gekomen, dan zul jij tegen Allah geen beschermer of helper hebben.” (2:120)

Comments

comments

DELEN