De voorbije dagen wordt er weer volop gediscussieerd over ”moslimextremisme” en diens gevaren. Een jaar na de aanslagen in Parijs is het ook in Nederland het gesprek van de dag. En dan met name het signaleren van ”moslimextremisten”. Een aanpak die tweeledig van aard is, zowel preventief als repressief, zorgt ervoor dat de gehele moslimgemeenschap in het vizier wordt gehouden. Hierdoor rijst de vraag of de aanpak louter gericht is op het voorkomen van ‘extremisme’ of een ander doel dient.

Demoniseren

Demoniseren van Islam en moslims in een politieke context, is niets anders dan Islam bewust negatief afbeelden, met als doel om een negatieve publieke opinie te creëren jegens Islam. Het gevolg hiervan is dat een groot deel van de samenleving zich negatief zal opstellen jegens Islam en verregaande politieke maatregelen gerechtvaardigd kunnen worden. Het is dus niets anders dan een propagandamiddel dat verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet en de samenleving ontwricht. We kunnen allemaal zien wat het resultaat is, wanneer blinde haat de rede overstijgt: een haat en- angstklimaat. Diverse politici en mediabronnen zijn onderhand verworden tot routiniers, wanneer het gaat om het voeden van dit verharde klimaat. Na iedere aanslag is het weer raak.

Men kan blijven speculeren over de precieze toedracht en of er wel of geen sprake is van religieuze motieven, maar wat we zeker weten en keer op keer wordt bevestigd, is dat aanslagen door de politiek en media aangegrepen worden om diverse Islamitische concepten ter discussie te stellen en te pleiten voor Islamitische hervormingen. Er wordt gesteld dat de ‘’extremisten’’ een gevaar vormen voor ’onze manier van leven’.

Is het de verschillende westerse overheden werkelijk te doen om de zogenaamde extremisten?

Wanneer we een blik werpen op de politieke debatten die gevoerd worden, bijeenkomsten die georganiseerd worden, praat en- discussieprogramma’s die uitgezonden worden en rapporten die uitgebracht worden, dan zien we een bepaalde lijn. Deze komt mooi tot uiting in het rapport ‘Building Moderate Muslim Networks’ van de RAND Corporation, een Amerikaanse denktank. Moslims worden namelijk opgedeeld in verschillende categorieën: traditionalisten, fundamentalisten en gematigden. Er zijn ook andere varianten mogelijk: orthodoxe moslims, radicale moslims, extremistische moslims en talloze andere denominaties. Concepten die men als problematisch beschouwt, worden uiteraard aan de ‘’extremisten’’ en ‘’radicalen’’ toegeschreven om zodoende de indruk te wekken dat deze concepten niet breed gedragen worden en/of herziening behoeven. Denk hierbij aan concepten als 1 oemma, Khilafah, djihad en segregatie tussen mannen en vrouwen. Allen normatieve Islamitische concepten die een Islamitische basis kennen in de Islamitische bronteksten. Men probeert hiermee stilletjes aan de moslimgemeenschap af te houden van haar Islamitische identiteit en duidelijk te maken dat er sprake is van een gewenste en ongewenste Islam.

Er wordt niet voor niets steeds meer opgeroepen tot een zogenaamde ‘Europese Islam’, die verstoten is van belangrijke kernwaarden en zich conformeert aan liberale denkkaders. Zogenaamde ‘haatimams’ uit visumplichtige landen worden geweerd. ‘Home grown’ Imams moeten hier worden opgeleid volgens de dominante opvattingen in de samenleving, zelfs wanneer deze opvattingen indruisen tegen Islam.  De Franse premier Manuel Valls pleitte niet lang geleden nog voor een ‘Franse Islam’. Het duurde niet lang voordat zijn pleidooi gestalte kreeg. Zo moest een halal-supermarkt in een Parijse buitenwijk verplicht alcohol en varkensvlees verkopen, anders zou sluiting dreigen. Dit voorbeeld bevestigt wederom dat iedere moslim een potentieel doelwit is, zolang hij zich conformeert aan Islam en dat het bestrijden van de ‘’radicale’’ en ‘’extremistische’’ elementen in de moslimgemeenschap slechts een dekmantel is om de kwaadaardige intenties die achter het agressieve assimilatiebeleid schuilgaan, te verbloemen.

Allah heeft ons reeds kenbaar gemaakt dat deze roep om drastische hervormingen geen nieuw fenomeen is:

‘’En wanneer Onze tekenen aan hen als duidelijke bewijzen worden voorgelezen, zeggen zij die niet op de ontmoeting met Ons hopen: “Kom met een andere Koran dan deze of verander hem.” Zeg: “Het komt mij niet toe hem uit mijzelf te veranderen; ik volg alleen maar wat aan mij wordt geopenbaard. Ik vrees, als ik mijn Heer ongehoorzaam ben, voor een bestraffing op een geweldige dag.” (VBK soera Joenoes, vers 15)

Dit vers refereert aan de Qoeraisjieten in Mekka, gedurende de tijd van de Profeet (صلى الله عليه وسلم). Zij zeiden tegen de Profeet (صلى الله عليه وسلم): als je wilt dat we in je geloven, kom dan met een andere Koran of verander de huidige, zodat we onze afgoden kunnen blijven aanbidden (Al-Laat en Al-Oezza) en maak van de verzen aangaande bestraffing verzen van rahma (genade) en verander de haram in halal.  Wat was hierop het antwoord van de Profeet (صلى الله عليه وسلم)?

Zeg: “Het komt mij niet toe hem uit mijzelf te veranderen; ik volg alleen maar wat aan mij wordt geopenbaard”.

In dit klimaat is het belangrijk om de ‘scope’ waarin we werken goed te begrijpen. We hebben hoofdzakelijk te maken met drie belangrijke groepen: moslims, niet-moslims (collega’s, klasgenoten, buren etc.) en media, opiniemakers, politici.

Moslims: Leer de argumenten. Verduidelijken van onjuiste concepten, trots zijn op onze waarden en onze waarden nooit inruilen. We hebben goud in handen en dienen dit ook als goud uit te dragen en niet in te ruilen voor een aantal zandkorrels. Een voorbeeld van een project dat zich hierover buigt is ‘De Boodschap van Islam’ (facebook.com/deboodschapvanislam).

Niet-moslims: ook zij zijn het slachtoffer van mediapropaganda. Zij zijn onze buren, kennissen, (misschien zelfs onze familieleden), klasgenoten en collega’s. We dienen met hen in gesprek te gaan en eventuele misvattingen weg te nemen. Vragen waar ze mee zitten dienen we op de beste wijze te beantwoorden, voorzien van krachtige bewijsvoering. (Eventueel verwijzen naar de documentaire: De weg tot geloof).

Media en politici: Zij zullen doorgaan met hun propaganda jegens Islam en wij dienen op de hoogte te zijn van  de laatste plannen die gesmeed worden, leugens te doorzien en een alternatieve visie aan de mensen te presenteren.

 

Comments

comments

DELEN