Salafisme en buitenlandse financiering van moskeeën. Gisteren het gespreksonderwerp bij Nieuwsuur. Deze discussie wordt keer op keer aangezwengeld en verbloemd onder het mom van het waarborgen van de rechtsstaat. Echter is het niets anders dan een hernieuwde poging om het pleidooi voor islamitisch reformisme vorm te geven. Uitgerekend iemand van de vermaarde denktank RAND werd geïnterviewd. Een denktank die meerdere rapporten heeft uitgebracht, waaruit blijkt dat men streeft naar een westerse variant van Islam. Zie bijvoorbeeld: Building Moderate Muslim Networks en Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies. De plannen van deze denktank worden al jarenlang ten uitvoer gebracht door westerse overheden en overheidsinstellingen. Deze strategie wordt gekenmerkt door identiteitspolitiek: traditionalisten, fundamentalisten en gematigden. De ‘gematigden’ zijn een belangrijke partner. Zelfs tijdens de uitzending kwam dit duidelijk naar voren. Een prominente raadsvertegenwoordiger uitte zijn zorgen over het salafisme en diens aanhangers, die teruggrijpen naar de traditie.

In 2005 pleitte Lodewijk Asscher in het artikel We hebben een Hollandse islam nodig, al voor een liberale variant van Islam. Een die wel welkom is. Recentelijk pleitte hij voor een harde aanpak van zogenaamde “haatimams” (onder meer weigering van reisdocumenten van “haatimams” uit visumplichtige landen) en zijn er diverse beleidsmaatregelen getroffen om de moslimgemeenschap te monitoren (lancering van kliklijnen, vervallen verklaren van paspoorten en vroegtijdig signaleren van radicalisering op onderwijsinstellingen). Het pleiten voor een wettelijk verbod op buitenlandse financiering van moskeeën is slechts een toevoeging aan de lange lijst van preventieve- en repressieve maatregelen jegens de moslimgemeenschap. Daarnaast maakte Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in een eerder stadium reeds kenbaar, dat er in Oostenrijk al een wet in de maak is die buitenlandse financiering van moskeeën verbiedt en voegde daar het volgende aan toe: ‘’Het is goed om die wet eens te bestuderen en te kijken of daar aanknopingspunten in zitten voor Nederland’’. Sebastian Kurz, de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken wordt gezien als belangrijkste voorvechter van het wetsvoorstel en hij zei hier het volgende over: “We willen een Oostenrijkse vorm van Islam, een Islam die onafhankelijk is van buitenlandse invloeden”.

Moge Allah (swt) de moslimgemeenschap bijstaan en onze moskeeën, organisaties, instituten en ‘community leaders’ de kracht geven om zich te allen tijde uit te spreken tegen onrecht en niet op te gaan in het uitgestippelde discours.

Comments

comments

DELEN