Vaak wordt Taqwah vertaald als ‘godsvrees’. Daarnaast beroept men zich op de linguïstische en technische definitie; wiqaayah’ (bescherming) en hifdhoel shay’i mimmaa yoe’dhieh(iets beschermen tegen schade). In deze context kan men dat vertalen naar jezelf beschermen tegen de toorn van Allah en tegen zijn bestraffing in Djahannam (door Zijn geboden na te volgen en weg te blijven van het verbodene).

Ali (رضي الله عنه) definieerdeTaqwah als volgt:

-Handelen naar de Koran (العمل بالتنزيل)
-Allah vrezen (الخوف من الجليل)
-Jezelf tevreden stemmen met weinig (الرضى بالقليل)
-Jezelf voorbereiden op de dood/het hiernamaals (الاستعداد ليوم الرحيل)

De Sahaaba en Taabi’ien herinnerden elkaar veelvuldig aan het belang van Taqwah, door uitspraken als ‘Awsiekoem bi taqwallah’ te bezigen. Zelfs gerenommeerde staatsmannen (Khoelafaa) namen deze taak op zich.

Probeer je eens in te beelden wat voor effect dit op de samenleving had. Er werd een atmosfeer van Taqwah gecreëerd en het melkmeisje dat weigerde om melk met water te vermengen, in de Khilafah van Oemar (رضي الله عنه), is een weerspiegeling van deze visie, die op staatsniveau werd doorgevoerd.

Het is derhalve niet voldoende om ons slechts te focussen op onze persoonlijke zoektocht naar Taqwah, maar we dienen ons in te zetten om een atmosfeer te creëren die Taqwah in de hand werkt en stimuleert.

Comments

comments

DELEN