بسم الله الرحمن الرحيم

Het ‘Oemma’ netwerk (de website en het magazine) is een medium gericht op de aangelegenheden van de moslimgemeenschap vanuit de visie van Islam, zodoende staat het toe onderwerpen die van profijt zijn voor de moslims te publiceren zolang deze de Islam niet tegenspreken, gelijk of deze overeenkomen met de mening van het netwerk of ervan verschillen. Waar het om draait bij hetgeen gepubliceerd wordt is dat het overeenstemt met de sjar’ijja fundamenten en principes van Islam, en niet dat het overeenkomt met de visie van het netwerk en diens medewerkers.

Als een persoon een artikel ter publicatie verzendt beoordelen we deze vanuit twee oogpunten: het eerste oogpunt; is het artikel overeenkomstig de sjar’ of niet, d.w.z. heeft het daliel (bewijs) of een schijn van bewijs (shoebha daliel), en past het onder wat de Islamitische cultuur genoemd wordt of niet? Het tweede oogpunt; komt onze mening overeen met de mening in het artikel of niet? Of het met onze mening overeenkomt heeft geen grote invloed op de beslissing tot publicatie, daar het zwaartepunt ligt het bij eerste oogpunt, en dat is –zoals vermeld in de definitie- daar het Oemma netwerk “biedt het de mogelijkheid voor schrijvers om hun onderzoeken, studies en artikelen die de levenssituatie en verschillende intellectuele, sociale, politieke, en andere kwesties behandelen volgens de kijk van Islam te publiceren, al verschilt hun madhhab en manieren van sjar’ie begrip.
Een voorbeeld hiervan is als een schrijver een artikel stuurt dat een definitief (qat’iejja) kwestie van Islam verwerpt, dan plaatsen wij zijn artikel niet gezien het niet beschouwd wordt als juiste idjtihaad en het de definitieve teksten tegenspreekt. Zoals wanneer een schrijver een artikel stuurt waarin rente of alcohol vrijgelaten (moebaah) wordt gemaakt.

We wijzen er hier op dat hetgeen de mening van het “Oemma” netwerk vertegenwoordigt en diens verantwoordelijkheid is, enkel datgene is wat in diens naam of op naam van de hoofdredacteur gepubliceerd wordt. Alles hierbuiten wat gepubliceerd wordt op naam van de schrijver of ingezonden wordt door lezers, dit vertegenwoordigt niet de mening en het standpunt van het netwerk, en het netwerk draagt hier geen verantwoordelijkheid over noch is het er voor aansprakelijk.

Publicatieregels:

  • Dat het onderzoek opgesteld is volgens de aanvaarde methodologieën voor sjar’ijja, intellectuele en politieke onderzoeken.
  • Dat het onderzoek taalkundig juist geschreven is.
  • Het “Oemma” netwerk behoudt zich het recht voor in het uitbrengen van de onderzoeken en het aanprijzen van titels volgens wat het passend acht.
  • Het “Oemma” netwerk heeft het recht de onderzoeken aan te passen en terug te sturen naar diens schrijver voor acceptatie of afwijzing.
  • Het “Oemma” netwerk heeft het recht het niet de publiceren zonder opgaaf van reden
  • Het “Oemma” netwerk publiceert geen onderwerpen die de Islamitische waarden schenden, en als het deze publiceert is het ter verwerping en ter uiteenzetting van diens onjuistheid en nietigheid.
  • De gepubliceerde onderwerpen op naam van diens schrijvers vertegenwoordigen niet per definitie de mening van het “Oemma” netwerk.

We vragen Allah (swt) dat hij ons allen helpt naar datgenen waar hij van houdt en tevreden mee is, was salaamoe alaykoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.
Redactie “Oemma” netwerk.