Er is veel gezegd en geschreven over de #Moslimgemeenschap na de #aanslagen in #Brussel. Een racistische brief van de #politievakbondsmilitanten kon niet uitblijven.

De militanten van de luchthavenpolitie klagen in de brief over de grote hoeveelheid allochtonen die werken op de luchthaven.

“Veel werk­ne­mers op de lucht­ha­ven zijn ge­kend voor één of meer­de­re (zware) cri­mi­ne­le feiten. Code rood is voor­al het ge­rech­te­lijk ver­le­den van per­so­neel van de tri­eer- en bagagezalen (…). Dit is een ge­volg van een ‘pro­gres­sief’ ac­ti­ve­rings­be­leid, met po­si­tie­ve discrimi­na­tie voor be­paal­de min­der­he­den. Het feit dat deze in­di­vi­du­en anno 2016 kun­nen en mogen blij­ven wer­ken op ex­treem vei­lig­heids­ge­voe­li­ge plaat­sen is hal­lu­ci­nant. De kat is bij de melk gezet”, aldus de politievakbondsmilitanten.

Het stigmatiseren van de allochtonen, met de nadruk op de Moslimgemeenschap, is een activiteit die vandaag de dag niet weg te denken is in de Westerse samenlevingen. Het is triest dat een dergelijk misselijkmakende brief is gepubliceerd en dit zorgt enkel voor het verder polariseren van de samenleving. De reactie van Le­vaux, Avia­part­ner-CEO, plaatst de haatbrief in perspectief:

“Het klopt dat ruim twee der­den van ons ba­ga­ge­per­so­neel van al­loch­to­ne ori­gi­ne is, mee­st­al Ma­rok­kaan­se. Maar dat zijn ernsti­ge, hard­wer­ken­de men­sen, die hun best doen zich te integreren. Het is te dan­ken aan hun vrij­wil­li­ge inzet op de lucht­ha­vens van Luik en Oos­ten­de dat de mees­te Bel­gi­sche pas­sa­giers op hun (va­kan­tie) bestemming zijn ge­raakt en dat de impact van de slui­ting van Za­ven­tem op de paas­exo­dus mi­ni­maal was. (…) Onze al­loch­to­ne baga­gis­ten heb­ben de ‘Bel­gi­sche’ pas­sa­giers uit de nood ge­hol­pen. Het zijn hard­wer­ken­de men­sen, geen cri­mi­ne­len.”

Bron: Bladna

Comments

comments

DELEN