Het pleidooi voor een Europese variant van Islam kent verschillende uitingen en uitersten. Van hetgeen Ayaan Hirsi Ali beschrijft in haar boek ‘Ketters, pleidooi voor een hervorming van de islam’ tot sommige prominente islamitische predikers, die pleiten voor theologische hervormingen. Ik zal hieronder een aantal punten benoemen, die kenmerkend zijn in het huidige debat rondom hervormingen binnen Islam en strengere regels ten aanzien van moslimorganisaties.

-Aanvaarden van de moderniteit. Denk aan uitspraken als ‘we moeten ons aanpassen aan de heersende waarden en normen die gelden in het hier en nu’.

-Een nieuwe lezing van de Koran (verzoening met de noden van de hedendaagse samenleving).

-Afstand nemen van een totalitair denkstelsel. Hiermee doelt men op uitspraken als ‘Islam is de absolute waarheid’. Men tracht hiermee relativisme aan te moedigen.

-Het ter discussie stellen van islamitische bronteksten die aan zouden kunnen zetten tot polarisatie en gewelddadig extremisme. Een van de maatregelen die hierbij passen: aanpakken van zogenaamde ‘haatpredikers’ en ‘haatimams’ door hen bijvoorbeeld de toegang tot Nederland te ontzeggen.

-De Islam beschouwen als een persoonlijk geloof, niet als een politieke of ideologische doctrine. M.a.w. neem afstand van concepten als Oemma, Khilafah en Jihad.

-Afwijzen van de sjari’a als rechtssysteem.

-Mensen verbinden door nationaal en- wereldburgerschap en niet door de ‘beperkte’ religieuze achtergrond (concept van oemma).

-Afstand nemen van het concept van ‘het goede gebieden en het kwade verbieden’.

-Herzien van de islamitische bronteksten. De notie dat de Koran onveranderlijk is in twijfel trekken en waar nodig Koranverzen herzien wanneer ze onverenigbaar zijn met onze moderne tijd.

Allah heeft ons reeds kenbaar gemaakt dat deze roep om drastische hervormingen geen nieuw fenomeen is:

‘’En wanneer Onze tekenen aan hen als duidelijke bewijzen worden voorgelezen, zeggen zij die niet op de ontmoeting met Ons hopen: “Kom met een andere Koran dan deze of verander hem.” Zeg: “Het komt mij niet toe hem uit mijzelf te veranderen; ik volg alleen maar wat aan mij wordt geopenbaard. Ik vrees, als ik mijn Heer ongehoorzaam ben, voor een bestraffing op een geweldige dag.” (VBK soera Joenoes, vers 15)

Dit vers refereert aan de Qoeraisjieten in Mekka, gedurende de tijd van de Profeet (صلى الله عليه وسلم). Zij zeiden tegen de Profeet (صلى الله عليه وسلم): als je wilt dat we in je geloven, kom dan met een andere Koran of verander de huidige, zodat we onze afgoden kunnen blijven aanbidden (Al-Laat en Al-Oezza) en maak van de verzen aangaande bestraffing verzen van rahma (genade) en verander de haram in halal.  Wat was hierop het antwoord van de Profeet (صلى الله عليه وسلم)?

Zeg: “Het komt mij niet toe hem uit mijzelf te veranderen; ik volg alleen maar wat aan mij wordt geopenbaard”.

Comments

comments

DELEN