Een argument dat veelvuldig aan bod komt, wanneer het gaat om het verdedigen van het recht om een nikab te dragen of door sommige politici wordt gebruikt om zich uit te spreken tegen het wetsvoorstel (zelfs wanneer ze in beginsel tegen het dragen van de nikab zijn), is persoonlijke vrijheid. Als moslim is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de oorsprong van dit concept. Het is namelijk geen universeel concept, maar het concept is gestoeld op een liberaal perspectief dat uitgaat van de scheiding tussen kerk en staat. God zou zich niet mogen bemoeien met politieke aangelegenheden. Wanneer we persoonlijke vrijheid als basis zouden nemen, erkennen we dat de mens zelf mag bepalen hoe hij zijn leven inricht, zelfs wanneer dit in tegenstrijd is met Islam. Echter is de basis voor onze handelingen, de hoekm sjar’i (het Goddelijk Oordeel). Iedere uitspraak en handeling wordt getoetst aan het Goddelijk oordeel. Zo zegt Allah:

“Het betaamt een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper iets beslist hebben, nog de vrije keus te hebben in hun beschikking. En wie Allah en Zijn boodschapper trotseert, dwaalt duidelijk.” (VBK soera al-Ahzaab, vers 36)

Daarnaast zegt Allah:

”Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven pas [echt] als zij jou tot scheidsrechter maken over wat bij hen omstreden is en als zij dan bij zichzelf geen moeite hebben met wat jij geoordeeld hebt en het volledig aanvaarden.” (VBK soera al-Nisaa, vers 65)

De bepaling van wat moreel verantwoord of verwerpelijk is heeft te maken met zedenleer en dit is afhankelijk van de maatstaven die men hanteert, gebaseerd op de levensvisie die men heeft geadopteerd. Voor de moslim is dit de Islamitische ‘aqiedah. Dit zou tevens het startpunt van de discussie moeten zijn: een debat over de intellectuele basis van verschillende ideologieën (Islam versus kapitalisme bijvoorbeeld) en de verschillende ideologieën op juistheid toetsen. Op deze manier kunnen we Islam als alternatief presenteren, in plaats van concepten die in tegenstrijd zijn met Islam te omarmen, om ons standpunt te verdedigen.

Comments

comments

DELEN