Geachte redactie van OPINIO, Toen u enkele weken geleden de komst van uw weekblad aankondigde alszijnde “een ode aan de vrijheid van meningsuiting, waar menig botsing der meningen zal plaatsvinden”, wie had toen kunnen vermoeden dat juist uw publiek zou blijken te worstelen met de vragen die doorgaans gepresenteerd worden als uitsluitend behorende tot het domein van de niet-geïntegreerde moslims. In deze categorie vallen namelijk de vragen die we gesteld vinden worden aan uw columnist dr. Abd al Ghaffar al Firsani, zoals “mag ik mijn dochter uithuwelijken”, “mag ik Jihad verrichten en oproepen tot Jihad” en “mag mijn dochter huwen met de aanhanger van een minderwaardige religie”. Zouden we hierdoor tot de conclusie zijn gekomen dat onder uw publiek – autochtoon en (aspirant) intellectueel Nederland – een wens tot uithuwelijken van dochters en het voeren van oorlog bestaat, dan zouden we u gecomplimenteerd hebben voor uw omgang met dit maatschappelijk probleem. Namelijk, uw aanstelling van wat lijkt te zijn een Islamitische schriftgeleerde om oorlogszuchtig en dwalend autochtoon Nederland de beste leiding te bieden: de Leiding van Islam. Een paar feiten, echter, doen inzien dat van een dergelijke uitleg van de column “Fatwa van de week” van dr. Abd al Ghaffar al Firsani in uw weekblad geen sprake mag zijn:

 Een mainstream-weekblad dat werkelijk het ganse scala aan meningen en opinies presenteert en zichzelf dus ook als podium laat fungeren voor een moslim met de islamitische ideologie als uitgangsbasis, wat noodzakelijk is om werkelijk te kunnen adviseren volgens de Leiding van Islam, is feitelijk onbestaand. Een dergelijke principiële houding zou in Neerlands medialand niets minder zijn dan een revolutionaire daad, gewoon als men is om meningen die men niet wil dat de mensen overdenken te classificeren als “radicaal”, “extreem” en “gevaarlijk”. En een revolutionaire daad zou men toch niet in de eerste plaats verwachten van een weekblad met, zoals u zelf zegt, “links-conservatieve” positionering.

 Het valt evenzo moeilijk voor te stellen dat een moslim met de islamitische ideologie als uitgangsbasis werkelijk zijn naam lenen aan een weekblad dat ondermeer onder haar medewerkers rekent neo-conservatieven als Frits Bolkestein en Paul Cliteur; rabiate xenofoben als Bart Jan Spruyt; oriëntalisten van de strekking Daniël Pipes / Bat Ye’or, Johan Pieter Verwey en Hans Jansen; en zelfverklaarde vijanden van Islam en de moslims als Ayaan Hirshi Magan en Efsian Elian. Niet zou dit hem status en aanzien gebracht hebben, integendeel. Ieder aanzien en respect zou hij hiermee verloren hebben.

 Opvalt dat politiek Den Haag geen kik heeft gegeven naar aanleiding van uw wekelijkse fatawa, zelfs niet op het moment dat uw “imam” uitlatingen deed die de moslims lijken op te roepen tot moreel verwerpelijk gedrag en zelfs terrorisme: “De Moslims zijn het er al vanaf de vroegste tijden over eens dat uithuwelijken de juiste handelswijze is voor wie wil leven volgens de voorschriften van God.” (OPINIO editie 1) “De Jihad is een door God in zijn Koran aan alle Moslims in alle landen opgelegde verplichting. Een van de vele verzen die hier op wijzen, is: ‘Gehoorzaam dan de ongelovigen niet, maar voer een grote Jihad tegen hen’ (Soerat al-Foerkan (25), Aya 52).” (OPINIO editie 2) “Oorlogen (zijn) gebonden aan een gebied. (…) Maar de Jihad is niet gebonden aan een gebied. De Jihad richt zich op alle gebieden, op het hele universum, en ze laat geen middel onbenut.” (OPINIO editie 4) “De Islam is een hogere godsdienst dan het Christendom of het Jodendom.” (OPINIO editie 8) Echter, niemand van de heren en dames politici reageerde. Niemand sprak over de noodzaak tot een verbod op OPINIO of over een noodzaak tot uitzetting van dr. Abd al Ghaffar al Firsani, alhoewel men verschillende Islamitische magazines en moslims al voor vele malen minder de figuurlijke kling heeft proberen overjagen.

 In geen enkele van de fatwa van zijn hand weet dr. al Firsani een mening voort te brengen die ook maar iets te maken heeft met Islam. Veel eerder presenteren de fatawa van de dokter hetgeen oriëntalisten de mensen proberen wijs te maken betreffende Islam: lasterpraatjes en smaad.

Met andere woorden, geachte redactie van OPINIO, het ligt er te dik bovenop dat met dr. Abd al Ghaffar al Firsani het zich handelt om een persoon die door zijn lezers graag geassocieerd wenst te worden met Islam en de moslims, en die hiertoe schrijft onder een pseudoniem. En duidelijk niet om de mensen iets te kunnen leren begrijpen over Islam zodat zij voortaan op basis van eerlijke en juiste informatie hun meningen zullen kunnen vormen. Maar, om de mensen te kunnen manipuleren en opzetten tegen Islam en de moslims. Wij reageren op deze vaststelling betreffende dr. Abd al Ghaffar al Firsani en uw magazine als volgt: Zelfs de ratten die de pest verspreidden toonden hun ware gezicht aan de mensen aan wie zij hun onheil overdroegen. Zelfs deze ratten verlaagden zich bij het verspreiden van hun ziekte niet tot het niveau waarop zij zich voordeden als iets dat zij niet werkelijk waren, om zo te voorkomen dat de mensen van hun lelijke aangezicht weg zouden rennen. Onze hoop is dat u tot inkeer zult komen en zich publiekelijk zult verontschuldigen voor de belastering van Islam en de moslims waaraan u deel bent daar u “dr. Abd al Ghaffar al Firsani” zijn podium bent. U verkleedt zich als een moslim om dan opruiende taal te bezigen. En dit is moreel absoluut verwerpelijk gedrag, een misdaad tegen de menselijkheid. En indien u zich, gevangen in haat en hoogmoed, niet geroepen voelt zich hiervoor te verontschuldigen, moge uw weekblad dan ten onder gaan in de schande die het dan verdient.

Abdullah as Siddiq

Comments

comments

DELEN